V případě rozhledny se vyplatilo být v opozici konstruktivní! Budeme v tom pokračovat

Vývoj po volbách pro nás byl hořkosladký. Kromě roku 1994, kdy kandidovala všechna uskupení v českých komunálních volbách poprvé, nikdy žádné nové uskupení v Jindřichově Hradci nezískalo takovou podporu jako my. Jelikož jsme skončili druzí, za dosud vládnoucí ČSSD, vysela ve vzduchu varianta koalice, ve které bychom byli my stranou s největším počtem hlasů.

Takové koalici chyběl jen kousíček, aby měla podporu většiny zastupitelů. Místo ní však nakonec vznikla koalice čítající 6 uskupení (ČSSD+ANO+SNK-ED+ODS+Patrioti+Piráti) a my jsme se zařekli, že nebudeme opozicí destruktivní, ale konstruktivní. Věděli jsme, že proti koalici s dvoutřetinovou většinou to nebude jednoduché, možná bude těžké občas hledat motivace a budeme se muset radovat z každého prosazeného bodu.

V opozici zastupitel nemá tak snadný přístup k informacím jako radní a na rozdíl od tahounů koalice, musí tahouni opozice vykonávat svou civilní práci na plný úvazek a na práci pro město si musí udělat čas po pracovní době. Vítězství zdravého rozumu v případě rozhledny nám ovšem potvrdilo, že hodiny práce z opozice mohou být zúročeny. Naše činnost i v opozici může Hradečákům pomoci a má smysl v konstruktivní práci pokračovat. Rozhledna je tak pomyslnou první vlaštovkou, která sice jaro nedělá, ale stojí za to si jí připomínat.


Takže jak šel čas s rozhlednou?

Okolo rozhledny se vedly debaty už před jejím otevřením v roce 2015. Na stole bylo samotnou realizací několik variant rozhledny. Dvě varianty od architekta Špuláka, které by základní verzi měřili 25 metrů, s dimenzováním tak, aby mohly být v případě zájmu až 31 metrů vysoké. Byly by snazší na údržbu, stály by cca 1,5 miliónu resp. 3 milióny Kč a jsou vidět na obrázcích:

Nakonec byla vybrána varianta rozhledny vysoká 33 metrů s více dřevěnými prvky a její realizace vyšla na 14,5 milionu. Děbolíňáci tehdy volali spíše po kanalizaci než po rozhledně po rozhledně. Do situace však byly zamotané eurodotace a … Postavila se tedy rozhledna.

Už na začátku roku 2017 se mediálně začalo mluvit o vadách rozhledny. Do rozhledny zatékalo a uvnitř se vytvářely louže (informoval o tom deník a idnes.cz). Již tehdy se objevily námitky k nátěrům a černání stavby. Došlo dokonce k incidentu, kdy malé dítě propadlo naštěstí z malé výšky skrz zábradlí a dodatečně se tak instalovaly podél zábradlí nerezové sítě. Tím, ale problémy s rozhlednou nekončily, protože sítě v hodnotě 140 tisíc byly následně odcizeny a musely být znovu nakoupeny.

Ke konci roku 2018 od otevření rozhledny uplynulo něco málo přes 3 roky a dřevěná konstrukce, stejně jako další dřevěné prvky začaly být stále černější. To je u podobných venkovních dřevěných staveb běžné, ovšem rozhodně ne takto brzy. Že se jedná o problém, potvrdil i samotný fakt, že radnice začala ve věci konat další právní kroky, směřované k vyřešení nežádoucího stavu. Skutečnou cenu budoucí opravy odhadla na cca 2,5 milionů korun.

ZASTUPITELSTVO 1 – 10.12.: Na prosincové zastupitelstvo předložila Rada návrh na uzavření smlouvy o NAROVNÁNÍ.

Dle této smlouvy by dodavatel zaplatil městu 450 000 Kč. Toto NAROVNÁNÍ by „nahradilo“ doposud platný právní vztah mezi městem a dodavatelem, město by firmě vrátilo bankovní záruku ve výši 500 000 Kč a tím by ztratilo další možnost domáhat se náhrady za vadné plnění na dodavateli. Oprava v odhadované výši 2,5 milionu korun by tedy byla placena převážně kapes daňových poplatníků, kteří už dříve za rozhlednu dali 14,5 milionu korun. Takové řešení pro nás na první pohled nemělo nic společného s „řádným hospodařením“, a proto jsme byli od začátku intuitivně proti. Nebránili jsme se ovšem vyslechnout všechny argumenty a projít dostupné materiály.

K předloženému bodu dostali zastupitelé podklady, ze kterých vyplynuly mnohé nejasnosti. Během jednání bylo několikrát zmiňováno použití špatné technologie nátěru, ale na některé dotazy zastupitelstva se nepodařilo uspokojivě odpovědět ani radními, ani vedoucími odborů. Což se projevilo i na konečném výsledku hlasování.

Debatu o bodu 3 „rozhledna“ najdete v přiloženém odkazu zde (v čase 10:00-41:00), v tomto odkaze je i seznam dalších hlasování zastupitelstva ze dne 10.12.

Úspěch nesklidil ani protichůdný návrh vytvořený v reakci na žádost JUDr. Říhové o pozitivní vyjádření se zastupitelstva.

Odpoledne po zastupitelstvu tak Jarda Chalupský inicioval mailem zaslaným všem zastupitelům pracovní schůzku, o které se zmiňoval už v průběhu jednání zastupitelstva, tak aby se zastupitelé dozvěděli více i od dotčených odborníků ohledně právní či technické stránky věci. V příloze pak poslal následující foto:

PRACOVNÍ SCHŮZKA 17.12.: Následně v budově MěÚ proběhla za účasti zastupitelů a pár dalších zainteresovaných osob pracovní schůzka, na které se některé otázky začaly vyjasňovat. Zaznělo zde, že nátěry byly zřejmě prováděny v nižších než předepsaných teplotách. A další informace kolem „bezvadného převzetí“. Po jednání naši zastupitelé odcházeli s upevněním přesvědčení, že neschválit dohodu o narovnání byl správný krok. Dle průběhu jednání se navíc zdálo, že varianta uzavření narovnání má stále méně podporovatelů.

O to větším překvapením bylo, když Rada na další jednání předložila zcela totožné usnesení, s tím, že podklady byly doplněny o další materiály. Tato skutečnost zřejmě zaujala i reportéry České televize, kteří krátce před jednáním zastupitelstva přijeli konzultovat situaci nejen se zastupiteli, ale také s Mirkem Ledeckým, truhlářem a členem našeho týmu.

Na dnešním zastupitelstvu, které od 16hod budeme opět přenášet (https://fb.com/hradec2018.cz/videos/), bude řeč hlavně o…

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Úterý 29. ledna 2019

Nové skutečnosti, které vyplynuly z pracovní schůzky nás navíc v době mezi zasedání zastupitelstva nasměrovaly k zaměření se na určité aspekty problému.

Milada Petrů několikrát navštívila odbor rozvoje. Byla vyzbrojena technickými listy k nátěrům, ale také znalostí detailů z dokumentace o převzetí stavby. Dozvěděli jsme se, že během stavby byly mnohokrát vytýkány vady provedení a v průběhu realizace se změnila zodpovědná osoba na pozici stavebního dozoru. Velmi nás znepokojilo, že takto zásadní informace nezazněli už v průběhu prvního jednání zastupitelstva. Jak je možné, že to nikdo z předkladatelů nezmínil v rámci jednání? Jaktože to nebylo obsahem žádného materiálu? Díky znalosti těchto nových informací, jsme na další zasedání zastupitelstva vyráželi „optimističtěji“ ohledně očekávaného výsledku.

ZASTUPITELSTVO 2 – 30.1.: V rámci bodu rozhledna proběhla opět bouřlivá debata. Ta se týkala více technické stránky věci než právní oproti jednání minulému. Do diskuse se zapojili i další opoziční zastupitelé a celou diskusi, včetně dalších hlasování z toho dne, můžete shlédnout zde (v čase 2:28 – 46:30). My jsme na stůl položily nově zjištěné skutečnosti a netrpělivě jsme čekali, jak s výsledkem hlasování zahýbe absence jiných zastupitelů oproti minulému jednání.

Jak je vidět z obrázku, k dříve „váhajícím“ zastupitelům se přidali další a návrh smlouvy o NAROVNÁNÍ opět neprošel.

Město si tak nezavřelo žádnou z právních cest. Zastupitelé se nepasovali do rolí „soudců“ a hledání viníka neuspokojivého stavu, tak bude necháno na odbornících a případně soudech. K nalezení cesty, která bude pro Hradečáky nejpřínosnější navíc může nově svou činností přispět i kontrolní výbor, jehož předsedkyní byla krátce po „druhém hlasování“ o rozhledně zvolena naše zastupitelka Milada Petrů. Ve spolupráci s panem Kramperou už zajistila pro členy kontrolního výboru přístup k dokumentaci.

Výsledek celého „boje kolem rozhledny“, přinesl pozitivní zprávu pro Hradečáky i pro naši partu. Pro Hradečáky je pozitivní zprávou to, že bude hledán viník nedbalostí kolem rozhledny a věc nebude smetena ze stolu ve stylu „Co jsme si to jsme si, daňový poplatník to zaplatí“.

A pro nás je pozitivní zprávou, že má smysl jít u podobných problémů do hloubky. Má smysl i nadále věnovat jednotlivým bodům patřičný čas. Zkrátka má smysl být i nadále opozicí konstruktivní, a ne povrchní a za každou cenu kritickou. Tak uvidíme, zda naše věcná argumentace přinese úspěchy i na dalších jednáních zastupitelstva, kdy hodláme položit na stůl závěry odborné diskuse, kterou právě vede komise životního prostředí a proběhne i s Václavem Větvičkou při jeho návštěvě Jindřichova Hradce 29. dubna.

PS: O důležitosti tohoto výsledku hlasování vypovídá i následný zájem českého rozhlasu i jindřichohradeckého deníku.

Vyšlo na webu autora.

Mgr. Libor Vondráček

28 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře

Přidat komentář