Opakovaně předložený návrh o rozhledně neprošel. Zdravý rozum slaví první vítězství!

Dne 30. ledna se konalo již 3. zastupitelstvo v tomto volebním období a než se dostaneme k některým zajímavým bodům, dovolím si zde umístit trefné shrnutí zastupitelstva, které má na svědomí Felix Hanek, náš kandidát:

Dovolím si stručné a rychlé shrnutí včerejšího zastupitelstva, hlubšího rozboru se zřejmě dočkáme v dalších dnech od našich zastupitelů.

Za úspěch považuji hned první bod ROZHLEDNA, ve kterém rada předložila zastupitelstvu znovu stejný návrh dohody o narovnání, jako při zastupitelstvu minulém. Pravděpodobně v domnění, že má již dostatek hlasů, aby nemusela nic jiného vymýšlet. Naši i další opoziční zastupitelé rozpoutali širší diskuzi, jejímž výsledkem bylo opětovné ODMÍTNUTÍ nevýhodné dohody o narovnání. Tato dohoda by znamenala, že město Jindřichův Hradec obdrží od dodavatele 450.000 Kč a další vynaložené náklady na opravu bude hradit ze svého (opravy se nyní odhadují v relacích 1.000.000 Kč – 2.500.000 Kč). Fakt, že byl návrh odmítnut, znamená, že se bude nadále hledat viník, který je za špatný stav rozhledny odpovědný. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v tomto bodě podpořili a dali na zdravý rozum, jmenovitě to jsou: JUDr. Vytiska, Mgr. Pumpr, MUDr. Vyhlídka, MUDr. Cihla, Ing. Blížilová, MgA. Langerová, pan Kinšt, MUDr. Kopřiva, Mgr. Burian, MUDr. Žižka, paní Petrů a Ing. Chalupský (nepřítomni MUDr. Rytíř, Mgr. Prokýšek, doc. Pokorný, Ing. Votava Ph.D.).

Dalším úspěchem je dle mého vrácení NEprodeje podílu pozemku soukromé osobě k dalšímu projednání, jelikož v diskuzi nikdo nepoukázal na žádný relevantní důvod nebo záměr, proč by město mělo na vlastnictví tohoto pozemku trvat.

Bohužel se nepovedlo zvrátit návrh, který přenáší pravomoci ze zastupitelstva na radu v otázkách malých zakázek, které neovlivní saldo rozpočtu. Na pohled maličkost, pod pokličkou však velmi důležité! Pokud například je letos schválený schodek rozpočtu necelých 60.000.000 Kč a stejně jako loni se bude rozpočet chýlit k rozpočtu vyrovnanému nebo vypadnou některé schválené investiční akce, může rada bez vědomí zastupitelstva (= zástupců a kontroly občanů) oněch 60.000.000 Kč použít na 120 „malých akcí“ (zakázky do 500.000 Kč). BEZ jakéhokoli dalšího schvalování. Opoziční zastupitelé u tohoto bodu opět vyvolali diskuzi, ve které se ukázalo, že ani sám starosta nemá zcela jasno v tom, co předkládá a o čem hlasuje. Nakonec to prakticky nikdo z koaličních partnerů přesně nepochopil a přesto byl bod k mému úžasu odhlasován.

Taktéž se diskutovalo o rozpočtu. Nejspornějším bodem se jeví určitě hvězdárna s planetáriem, nicméně rozpočet byl, dle předpokladu, koalicí přijat. Ostatní body byly víceméně technikálie. Úsměvná byla už jen závěrečná diskuze, kdy jsme se dozvěděli již prakticky čtvrtý důvod, proč nebyl přijat náš návrh nominace nezařazeného kolegy z SNK Mgr.Pumpra do komise či výboru.

Za úspěch lze považovat získání předsednictví Kontrolní komise pro Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní. Můžeme začít pracovat a mít větší formální podporu v napravování věcí. V této souvislosti bychom rádi poděkovali JUDr. Vytiskovi a Mgr. Prokýškovi za gentlemanské jednání a naplnění určité politické slušnosti, která říká, že předsedou kontrolního výboru by měl být člen nejsilnější opoziční strany. Proto tito pánové neměli problém post přenechat, byť jim byl koalicí nabídnut.

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Čtvrtek 31. ledna 2019

V poměrech minulého volebního období bylo 3. zasedání zastupitelstva našeho města mimořádně dlouhé a stejně jako minule, jste ho i tentokrát mohli sledovat v přímém přenosu na našem facebooku. Oproti minulému přenosu jsme zapracovali na stabilitě obrazu a na lepším zvuku, se kterým měla neobvyklé problémy i technika města. Ovšem ani nám se technické problémy nevyhnuly, a tak jsme první přenos započali se špatnou orientací videa. Tu bohužel nelze v průběhu záznamu měnit, a tak celou první, více než dvouhodinovou část přinášíme převráceně.

Vzhledem k tomu, že se v rámci přenosu strhla diskuse a my stojíme o zachování vašich názorů v ní. Se záznamem tentokrát už nebudeme nic dělat. Omlouváme se tedy tímto za snížený komfort sledování záznamu (na výšku) a dáváme si za cíl stejnou kvalitu přenosu, jakou jsme vám mohli nabídnout v druhé a kratší části zastupitelstva.

Naši zastupitelé měli příspěvek do diskuse u většiny podstatných bodu a vůbec největší diskuse se strhla u bodu 4, který byl stejně jako na minulém zastupitelstvu nejvíce propíraný. Šlo o zcela totožný návrh, který byl předložen minule, ale o konkrétních bodech si přečtete více u jednotlivých z nich.

  1. Část videopřenosu 1: 16:04-18:36

 

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 30. ledna 2019

Zahájení – účast (bod 1)
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová
Blížilová P
Blížilová P
Blížilová P
Blížilová P
(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Pro: 23 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 3: Návrh Dohody o narovnání (bod 4)
V tomto bodě šlo o reklamaci rozhledny v Děbolíne (čas v přenosu 2:28 – 46:30), kde se nakonec povedlo přesvědčit zastupitele, aby nevýhodný, byť pohodlný návrh řešení rady nepřijímali a snažili se dál jednat o nápravě vad na náklady stavební firmy v záruce. Toto hlasování se týkalo pouze dohody o narovnání s firmou status.
Pro: 11 Zdrželo se: 4 Proti: 8 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová NESCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 4: Návrh Dohody o narovnání (nesouhlas) (bod 4)
Čtvrté hlasování se týkalo vyslovení souhlasu se zbytkem kroků souvisejících s reklamací rozhledny v Děbolíně (čas 46:30-49:30).
Pro: 19 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 5: Návrh rozpočtu na rok 2019 (bod 5)
V tomto bodě šlo o schválení předloženého rozpočtu na rok 2019, kterému jsme věnovali celý článek a naši zastupitelé tak v diskusi (čas 49:30-1:13:45) neopakovali znovu všechny argumenty z článku a vypíchli pouze to nejzásadnější, tedy vytváření mandatorních výdajů pro léta budoucí, výdajů spojených s provozem hvězdárny, která už sama o sobě má stát přes 40 milionů, ale do budoucna znamená zátěž pro rozpočet v podobě údržby i nutnosti platit zaměstnance, kteří v ní budou působit. Co nejvíce vadí Jardovi Chalupskému na rozpočtu, zjistíte zde!
Pro: 19 Zdrželo se: 2 Proti: 2 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 6: Návrh Vnitřní organizační směrnice č. 1/2019 – Pravidla pro úpravy rozpočtu (bod 6)
Dalším z diskutovanějších bodů byla změna pravidel přenesení pravomocí Zastupitelstva na Radu. Proti takovému přenosu se zásadně vyslovili jak naši zastupitelé, tak právníci Pumpr s Vytiskou. K našemu překvapení se všichni koaliční zastupitelé, kromě Otakara Kinšta, vzdali dobrovolně svých pravomocí a rozhodli zcela proti naší filosofii o předání více pravomocí na Radu, která není přímo volena občany. Rozhodování až o milionových částkách se o krok vzdálilo občanům, když se limit, o kterém může rozhodnout Rada bez Zastupitelstva zvýšil z 500 000 na 1 000 000 Kč. (1:13:45-1:28:30)
Pro: 17 Zdrželo se: 0 Proti: 6 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 7: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jindřichův Hradec na roky 2020 – 2021 (bod 7)
Bod se obešel bez diskuse (1:28:30-1:30:50)
Pro: 19 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 8: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 8)
Bod se obešel bez diskuse (1:30:50-1:32:00)
Pro: 21 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 9: Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec- realizace záměru (bod 9)
Následovalo několik bodů (čas 1:32:00-1:58:00), které se týkaly převodu majetku. V prvním z nich se přihlásila do diskuse Milada Petrů a požádala o to, aby materiály obsahovaly krátké zdůvodnění k „doporučením Rady či Odborů“. Dosud se v materiálu bylo možné dočíst pouze stručné „doporučuje/nedoporučuje“, bez jakéhokoliv slovního zdůvodnění. Z důvodu absence dostatku informací se tak naši zastupitelé v následujících hlasováních (9-15) zdrželi.
Pro: 21 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 10: Prodej části pozemku p.č. 35, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín – záměr (bod 10)
Pro: 19 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 11: Prodej části pozemku p.č. 1474/1, obec i k.ú. J. Hradec – záměr (bod 11)
Pro: 17 Zdrželo se: 6 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 12: Prodej pozemku p.č. 229/7 a části p.č. 232, obec J. Hradec k.ú. Radouňka – záměr (bod 12)
Pro: 19 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 13: Prodej podílu na pozemku p.č. 3192/37, obec i k.ú. J. Hradec – záměr (bod 13)
V tomto bodě vystoupil v rámci diskuse i žadatel o pozemek pan Jirmus, který zmínil svůj plán umístit u příjezdové cesty k letišti své letadlo, aby pomohl propagaci letectví. V. Burian vyslovil v diskusi obavu ze své podjatosti a hlasování se nezúčastnil. Nicméně, protože bylo usnesení formulováno negativně „zastupitelstvo nedoporučuje“, bylo zastupitelům de facto znemožněno jeho záměr odhlasovat. Hlasovaní dopadlo „zastupitelstvo neschvaluje, že nedoporučuje“, takže bude zadost opět posuzována a není finálně rozhodnuta.
Pro: 12 Zdrželo se: 10 Proti: 1 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová NESCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 14: Prodej části pozemku p. č. 2067/1, k. ú. Jindřichův Hradec – záměr (bod 14)
Pro: 19 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 15: Bezúplatný převod pozemků p.č. 3507/4 a p.č. 3686/3 k.ú. Jindřichův Hradec od ÚZSVM (bod 15)
Pro: 21 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 16: Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2019 – ČEVAK, a.s. (bod 16)
V rámci diskuse k tomuto bodu opět zazněla výtka k nedostatku informací v materiálech pro zastupitele od JUDr. Vytisky. Ten požádal pro příště, aby argumenty, které zazněly z úst uvolněného radního Komínka, byly přiloženy k materiálu tak, aby bylo možné si ověřit jejich pravdivost. V průběhu zastupitelstva jde totiž jen těžko reagovat na zmíněná čísla, jako ceny vody v okolních městech a další faktické údaje (čas 1:58:00-2:08:20).
Pro: 19 Zdrželo se: 4 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 17: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, Dotační programy města na rok 2019 a vyhlášení prvních výzev v rámci Dotačních programů města (protinávrh Pumpr) (bod 17)
O celém bodě se diskutovalo v čase 2:08:20 – 2:24:38, z diskuse vyplynuly dva proti návrhy. Prvním návrhem bylo nahradit výraz „kolektivní sporty“ za „týmové sporty“, tak aby sporty konané jednotlivě, ale vyhodnocované v týmech mohly také obdržet od města nějaké peníze (orientační běh atd.).
Pro: 10 Zdrželo se: 11 Proti: 2 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová NESCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 18: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, Dotační programy města na rok 2019 a vyhlášení prvních výzev v rámci Dotačních programů města (protinávrh Kinšt) (bod 17)
Z diskuse v čase 2:08:20 – 2:24:38 vyplynul ještě návrh Oty Kinšta, který chtěl nechat rozdělování financí na sportovní komisi, včetně preferovaného družstva, kterým je dle návrhu BASKET FIO J. Hradec.
Pro: 11 Zdrželo se: 10 Proti: 2 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová NESCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 19: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, Dotační programy města na rok 2019 a vyhlášení prvních výzev v rámci Dotačních programů města (původní znění) (bod 17)
Ani jeden z návrhů obhajovaných během diskuse v čase 2:08:20 – 2:24:38 neprošel, a proto se hlasoval původní návrh beze změn, vyhlášené dotační programy se tedy týkají pouze „kolektivních sportů“ a dospělému sportovnímu oddílu BASKET FIO J. Hradec byla alokována částka ve výši 2 600 000 Kč.
Pro: 14 Zdrželo se: 8 Proti: 1 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 20: Návrh na zřízení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a volbu jejich předsedů a členů (bod 18)
Na základě tohoto hlasování se stali členy výborů námi nominovaní Ing. Libor Votava, Ph.D (finanční), Bc. Felix Hanek (pro územní plán), Ing. Jaroslav Chalupský (pro rozvoj města) a PŘEDSEDKYNÍ kontrolního výboru se stala Milada Petrů.
Pro: 22 Zdrželo se: 1 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
HLASOVÁNÍ 21: Návrh na změnu Statutu sociálního fondu města Jindřichův Hradec a Zásad pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Jindřichův Hradec (bod 19)
Pro: 21 Zdrželo se: 2 Proti: 0 Neúčast: 4
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO

V rámci druhé části došlo k volné rozpravě v níž naši zastupitelé nejprve poděkovali JUDr. Vytiskovi a Mgr. Prokýškovi za kolegiální „přenechání“ místa předsedy kontrolního výboru. Z jejich i našeho hlediska je logické dodržovat dlouhodobou praxi, která praví, že předsedou kontrolního výboru by měl být zástupce nejsilnější opoziční strany. Následně jsme otevřeli debatu ohledně přehlédnutí naší nominace do komise veřejných zakázek, o které jsem se zmínil na svém facebookovém profilu.

Možná by se slušelo ještě uvést, že Milada Petrů byla dosud v této komisi za Hospodářskou komoru a po příslibu, že tomu…

Zveřejnil(a) Libor Vondráček dne Sobota 26. ledna 2019

Byli jsme členy rady nařčeni z formalismu, přestože dříve nám nic takového nevytýkali.

Korunu všemu nasadila následující diskuse, ve které jsme se dozvěděli, že jméno Mgr. Pumpra bylo zmiňováno v souvislosti s členstvím ve finančním výboru, do kterého by ho nominovalo uskupení, za které kandidoval (SNK-ED). Ze schůze zastupitelů Buriana, Langrové, pana Nejedlého a exstarosty Matouška však vyplynulo, že žádné ze svých míst ve Výborech či Komisích nehodlají poskytnout jednomu ze svých tří zvolených zastupitelů. Břemeno nominace stejně jako u MUDr. Kopřivy jsme tak chtěli nést my.

Jiný způsob jejich účasti v komisích či výborech totiž chybně nastavený systém v kombinaci s nekolegialitou jejich původních uskupení neumožňuje. Na seznam bodů ke zlepšení si tak můžeme napsat přepracování systému delegací do výborů a komisí tak, aby lépe odrážel preference voličů, které dali najevo ve volbách. A podobně je tomu v případě jednacího řádu zastupitelstva, který by si změnu v tomto smyslu také zasloužil.

  1. Část videopřenosu 2: 18:57-19:08

 

Začíná druhá část

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 30. ledna 2019

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 20)
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
NESCHVALENO
Závěr (bod 21)
Pro: 20 Zdrželo se: 0 Proti: 0 Neúčast: 7
Chalupský Petrů Votava Pokorný
Pumpr Kopřiva Vytiska Prokýšek
Blížilová M. Cihla Rytíř Vyhlídka
Kinšt Mlčák Staněk Žižka
Pink Kvitský Urbanec Spatzierer
Blížilová P. Kadeřábek Komínek Mrvka
Burian Langerová Burianová SCHVÁLENO
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.