Město, jaké bych si přál – Sport a kultura (6/7)

Naše město k tomu přímo vybízí. Vedle edukace jsou sport a osobní rozvoj další pilíře naší přidané hodnoty, kterou můžeme ostatním nabídnout a na které můžeme stavět svoji prosperitu do budoucna. Máme k tomu ideální podmínky. Skvělé čisté prostředí, mnoho šikovných lidí, kteří se tomuto oboru věnují, můžeme navázat na dobré zkušenosti z minulosti, kdy se u nás vypracovaly osobnosti světového sportu. Máme několik sportovišť, dokonce jedno v samotném centru, které může dělat dobrou propagaci a přitahovat tak k pohybovým aktivitám ostatní.

Ve městě vždy budou určité hlavní proudy jako hokej, fotbal, házená, basketbal, veslování, ale pak je také důležité, aby se nezapomínalo a dala se příležitost rozvoji ostatních, které by měly být podporovány stejně adekvátně. Jinými slovy, aby se vytvořil systém, který nebude lidem a především dětem v ničem bránit, ale naopak je podpoří a umete cestičku k tomu, aby si mohli vyzkoušet více aktivit a sami si pak našli, co jim nejvíce sedí a co je naplňuje.

Velmi by v tom mohlo pomoci zavedení dalšího nástroje financování v podobě Městských poukázek, které by pomohly rozvoji takových aktivit, aniž by sportovci museli čekat, zda budou či nebudou v přízni nějakého politika. Měly by něco do začátku a měli by šanci vydobýt si své místo na slunci.

O Městských poukázkách píšu více zde.

Bylo by je možné využít i na kulturu, o které by si rozhodovali sami občané a různé skupinky. Měli by svobodu v tom, čím chtějí naplnit svůj volný čas a jak si ho kulturně vychutnat. Jindřichův Hradec má štěstí, že k našemu městu má vztah spousta zajímavých osobností. Také že mají v naší spádové oblasti svá letní sídla a chalupy. Stačí takové lidi oslovit, umět to zkomunikovat ve městě a mohou vznikat zajímavé setkání a přednášky. Třeba jako nedávno s panem Saudkem. Od věci by nebyly ani edukační seriály, kde by vystupovali lidé z praxe a povyprávěli ostatním o své branži. To si myslím, je dobré využití třeba pro prostory muzea fotografie. Videozáznamy z takových přednášek by mohly být na webu města k dispozici pro široké využití.

Jako hlavní potřebu však, zejména pro mladé rodiny s dětmi, vidím vytvoření podmínek, aby mělo o víkendech město co nabídnout. Aby se bylo na co dojet s dětmi podívat, čím se zabavit, setkat se s ostatními rodiči a generacemi, poklábosit. Aby přes týden město neumíralo v pět hodin večer pro ty, co se chtějí do pozdnějších večerních hodin povyrazit a víkendy, aby byly naplněním pro rodiny. Ať už sportovně, či kulturně, nebo jen zábavou. Úroveň kina a divadla by se měla blížit standardům multiplexu, hlavně co se služeb a pohodlí týká.

Nebál bych se dávat více prostoru školám všech úrovní, kde asi nejblíže ke kumštu bude mít Liduška.

Všechny vystoupení a prezentace je potřeba umět propagovat a přivést mezi lidi. Jít s uměním lidem naproti, udělat mu místo v centru, na ulici, na náměstí, pokud to jen jde. Získat si přirozeně pozornost a pravidelné publikum.

Další kapitolu věnovanou strategii města najdete zde.

Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře

Přidat komentář