Jednání o možné koalici 17. 10. 2018

V pondělí 15. 10. 2018 jsme dopisem oslovili všechny zastupitele, kteří by se mohli partnersky podílet na sestavení koaličního vedení města.

 

V průběhu pondělí a úterý jsme již od těchto zastupitelů dostávali další podněty a podklady k zapracování tak, aby mohlo vzniknout smysluplné spojenectví, které naplní očekávání většiny.

Spojenectví, kde by se každý v rámci svých možností a schopností mohl realizovat s cílem zlepšit věci kolem nás, které my a občané, naši voliči, vidí, že nefungují ideálně.

Na těchto podkladech pracujeme, aby mohly proběhnout pracovní schůzky, kde bychom si věci mohli podrobně probrat a zkusit najít finální konsenzus.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

Zde celý text dopisu zaslaného partnerům zastupitelům z 15. 10. 2018:

 

Vážení kolegové, zastupitelé,

respektovali jsme výsledek voleb, proto minulý týden patřil vítězné ČSSD, aby měla možnost sestavit takové vedení města, které by reprezentovalo vůli a přání nadpoloviční většiny obyvatel našeho města, respektive mandáty, které tuto vůli voličů zastupují.

My jsme v rámci tohoto kola také nabídli, že aktivně přiložíme ruku k dílu při práci v zastupitelstvu na věcech, které je potřeba zlepšit. Naše nabídka a následná protinabídka však nezapadla do vzájemných představ, jak by vše mohlo dobře fungovat.

 

ČSSD v tomto kole koalici s nadpoloviční podporou zastupitelů nesestavila.

Tento týden bychom se my rádi ujali pokusu sestavit funkční vedení města a tedy koalici s nadpoloviční podporou všech zastupitelů a otevřenými dveřmi pro podněty i ostatních zastupitelů reprezentující přání občanů.

 

Nejsem politik a nemám zkušenosti, jak fungují tyto standardní tanečky. Nemyslím si, že by to bylo na škodu. Naopak, po letech fungování, které jsme viděli, je to možná příležitost, zkusit to udělat jinak a zjistit, jestli nebude výsledek výrazně lepší.

Neoslovuji primárně vyjednavače Vašich stran, ale v první řadě Vás jako zastupitele, kterým byla svěřena důvěra občanů. Vás, kteří jste s nějakými představami a ideály do komunální politiky šli a propůjčili mu minimálně 4 následující roky svého života. A také své renomé jako člověka a spoluobčana, které jste si desítky let budovali.

Samozřejmě dojde i na stranické filosofie pohybu vpřed, ale jsme to my zastupitelé, kteří se zodpovídají svým voličům za to, že jsme dostali důvěru a tuto možnost s městem něco udělat. Nebudou to stranické aparáty a kormidelníci.

Z toho vyplývá, že máme nějaké vidění světa, svojí filozofii, jak by mělo být na věci nahlíženo a také představu, co je potřeba udělat, aby město fungovalo samo o sobě na denní bázi a jak by měly být zaváděné změny ke zlepšení, které budete iniciovat za své voliče Vy.

 

Z hlediska dobrého fungování města jsou zapotřebí 3 věci:

  1. Bezproblémové procesní vedení úřadu a jeho administrativy na denní bázi, aby se úřad nerozsypal a fungoval pro občany.
  2. Nastavení způsobu zavádění změn, které má každá strana v programu a které reflektují přání občanů, ale tyto změny musí být od počátku do konce dobře řízeny a zpracovány tak, aby vše bylo ke spokojenosti občanů, ne aby generovaly množství petic, kterými se občané snaží výsledkům změny bránit, protože jim dělají život horším.
  3. Generování a příprava projektových návrhů na zlepšení napříč celým zastupitelstvem tak, aby každá myšlenka měla šanci na posouzení a získání určité priority řešení.

 

Z tohoto přístupu je tedy patrné, že nechceme ve vedení města vytvářet umělou barikádu „koalice a opozice“, ale spíš jít určitým společným směrem a být otevřeni ke všem ostatním návrhům, aby měly také šanci uspět a být odborně připraveny na implementaci do života nás všech ve městě.

Při našem pokusu bychom se chtěli primárně opírat o kvalifikaci, zkušenost a vůbec schopnost jednotlivých zastupitelů věnovat té dané funkci čas. Na jejich vzájemnou možnou spolupráci a sympatie, což je pro dobrou funkční partu důležitější než stranický dres.

Občané rozdali karty a nabídli do těchto rolí jednotlivé své zastupitele, nyní je na nás, abychom toho využili a zkusili sestavit funkční organizační strukturu vedení města, která by naplnila co nejvíce představ občanů.

V průběhu kampaně jsme sledovali Vaše priority, Vaše témata, která byste chtěli řešit, proto bychom chtěli oslovit nejprve Vás, jestli náš společný překryv bude dostatečný a jestli se nám povede personálně a kvalifikačně obsadit složení radnice, aby vše dobře fungovalo.

 

Aby to nebylo o dojmech, ale skutečně o faktech, chtěl bych Vás každého požádat, abyste mi v průběhu dneška poslali:

  1. top 3 největší priority/témata, které byste chtěli v následujících dvou letech řešit
  2. cca 3-5 menších věcí, které si dle Vás také zaslouží pozornost pro zlepšení
  3. Váš osobní důvod, proč jste letos do komunální politiky šli a co byste chtěli naplnit. Případně kde vidíte svojí roli.
  4. Případný důvod, proč se nechcete na této koalici podílet. Co je tou zásadní případnou stopkou?

 

My vše zpracujeme, zkusíme navrhnout funkční model fungování radnice, který bychom Vám zaslali jako ucelenější a již více propracovanější návrh včetně organizační struktury a obsazení jednotlivých rolí, abyste měli možnost ho prokonzultovat se svými stranickými kolegy, zda jim to bude také dávat smysl.

Následně bychom se s Vámi všemi osobně viděli na pracovní schůzce, kde bychom si dodiskutovali ještě poslední nejasnosti a učinili společné rozhodnutí, zda bychom v takové podobě a s takovými tématy byly schopni vést město následující volební období.

 

Za nás Hradec srdcem a rozumem + Svobodní se prosím obracejte na mne

 

Ing. Jaroslav Chalupský

Jarda.chalupsky@chalupsky.cz

www.chalupsky.cz

 

(jsem pověřen našimi zastupiteli: Jan Pokorný, Libor Votava, Milada Petrů)

Závěrem bych Vás chtěl požádat, pokud jste nezaregistrovali naše základní myšlenkové teze, jestli byste si neudělali chvíli čas a neprošli si je, abychom zjistili, zda vidíme věci podobně a nemáme někde zásadní rozpor ve vidění světa.

Není to nic závazného, jen opravdu způsob vidění věcí a lze je realizovat či nerealizovat, upravovat, doplňovat a rozvíjet. Může to být kmen, pokud nebudeme mít jiný, který můžeme společně zajímavě olistit.

https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/mesto-jake-bych-si-pral-rozpocet-a-penize-1-7/

https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/dame-vam-vetsinu-toho-co-ostatni-slibuji-ale-udelame-to-spravne/

https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/pujci-nam-radni-klic-od-pokladnice/

 

Děkuji za Vaší otevřenost a ochotu podílet se na pokusu sestavení nové radnice ve složení HSR+S/ANO/ODS/Patrioti/Piráti.

S pozdravem

Jarda Chalupský

 

P.S: Dovolím si Vám zaslat ještě upozornění na tento email na mobilní telefonní číslo, abychom mohli být i takto ve spojení.

P.S.S.: Tento email může být s trochou zpoždění poskytnut médiím, abychom případně snížili množství spekulací a mohli pracovat s faktickými informacemi.

P.S.S.S: Dnes také media informujeme o začátku našeho pokusu sestavit funkční koalici.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář