Jeden náš konstruktvní návrh prošel. O parku zastupitelé odmítli diskutovat

Další zastupitelstvo proběhlo 27. února a naše zraky se nejvíce upíraly ke dvěma bodům. Tím prvním byl námi předkládaný návrh zrušení dosud platného usnesení o kácení parku a druhý se týkal záměru vypracování obecně závazné vyhlášky, která by omezila provozní dobu restaurací, barů, klubů či hospod v centru města.

Jednání začalo za neúčasti tří zastupitelů. V rámci úvodu bylo představeno hlasovací a nahrávací zařízení „na zkoušku“. Toto zařízení bylo nabídnuto v testovacím provozu, přineslo možnost živého přenosu na youtube a zejména spolehlivé ozvučení projevů zastupitelů. Pokud by se nadobro přistoupilo k nahrávání live přenosů, ubyla by nám práce s přípravou přenosu na našem facebooku, ale stále neznáme částku za provoz této technologie, a proto budeme připraveni nadále zajišťovat živý přenos našimi prostředky.

V tomto bodě musíme pochválit nás, i vás, ostatní Hradecké srdcaře. Naše facebookové online přenosy ze zastupitelstva byly naprostou novinkou a jdou v duchu s maximální transparentnosti vůči Hradecké veřejnosti, kterou prosazujeme. Díky vašemu překvapivě velkému zájmu se od nás inspirovalo i samotné vedení města. Daří se nám naplňovat naše předsevzetí a „informační konkurencí“ nepřímo přimět vedení města, aby se začalo chovat více otevřeně vůči občanům a usilovalo o jejich osvětu. Otázkou však stále zůstává, jak to město pojme a kolik to bude stát. My jsme nasadili laťku 0kč z kapes daňových poplatníků s investicí z kapsy jednoho Svobodného do mobilního aplikace a druhého do externího mikrofonu. V kombinaci se zlepšeným zvukem i jednodušším hlasováním si dovedeme představit, že podpoříme investici do techniky, která musí být rozumně vysoká.

Než přejdeme k jednotlivým bodům můžeme si přečíst reakci Felixe Hanka na jeho facebookovém profilu, kterou zastupitelstvo hodnotil ráno po zastupitelstvu: „V roce 2011 bylo rozhodnuto o plošném vykácení Husových sadů a jejich předělání ve 3 fázích. V roce 2016 došlo k první fázi – vykácely se veškeré stromy – napadené, ale i ty, které byly naprosto zdravé. A místo zelených ploch nyní máme beton. Fáze 2 a 3 zatím vykonána nebyla, nicméně usnesení z roku 2011 je nabitou a namířenou zbraní do budoucna, že stejně může dopadnout i zbytek Husových sadů.
Naši zastupitelé včera nenavrhovali vůbec nic konkrétního, co s parkem dělat. Pouze chtěli odhodit tuto odjištěnou zbraň. Jedním proti argumentem bylo, že je rozhodnutí, že do roku 2022 se nebude kácet. To mě moc neubezpečilo, jelikož příměr k tomu je takový, že onu nabitou a odjištěnou zbraň dám na tři roky do pouzdra. Nicméně zůstává zde otevřená možnost, že při první možné příležitosti tuto zbraň vytáhnu a celý park půjde k zemi.
Zrušení tohoto usnesení by s sebou přineslo další pozitivní věci – mohlo by se na parku opravdu začít pracovat a navrhovat řešení. Takto se může stát, že park bude do onoho roku 2022 pouze chátrat a chátrat a nezbyde poté nic jiného, než ho opravdu celý vykácet.
Považoval bych i za naprosto v pořádku, pokud by byl bod zařazen do programu, diskutovalo se o něm a pak pod tíhou argumentů náš návrh neprošel. Avšak naši zastupitelé byli umlčeni dříve, než se mohlo začít diskutovat – bod nebyl vůbec zařazen do programu. Na to byl argument, že jsme měli jít standardní cestou přes radu. Jsou dva způsoby, jak dostat bod do programu. Jelikož jsme v opozici a v radě nemáme ani jednoho člena, zvolili jsme naprosto legitimní druhou variantu – úpravou programu na začátku zastupitelstva. Tuto cestu využívá i sama koalice, viz územní plán „Zastupitelstvo města dne 30. 5. 2018 schválilo upravený program jednání, kde byl mimo jiné bod týkající se zprávy o uplatňování vyřazen z jednání.“ zdroj https://www.jh.cz/filemanager/files/file.php?file=384348
Není pravda, že nebyl čas se s bodem seznámit. Všichni zastupitelé dostali podklady dva dny před konáním zastupitelstva. Jelikož se jednalo o jediný a jednoduchý bod, čas na seznámení byl dostatečný. Naši zastupitelé se musí během 7-10 dnů seznámit měsíc co měsíc s cca 30 body, které se obvykle hlasují. Ti zastupitelé, kteří měli záchranu parku v předvolebním programu popřípadě v povolebním vyjednávání, obdrželi naše materiály dokonce cca 5 dnů před zastupitelstvem. Zároveň jsme prosili o vyjádření, zda podpoří náš návrh usnesení a pokud ne, jaké k tomu mají důvody. Ještě den před zastupitelstvem jsme byli vedením ODS ujištěni, že jejich podpora trvá.
Sečteno podtrženo, na konec přikládám seznam zastupitelů, kteří chtěli odjištěnou zbraň zahodit a dát tak zelenou návrhům, co s parkem dál a také seznam těch, kteří odjištěnou zbraň (byť na pár let v pouzdru) ponechávají. Nejvíce mě udivuje postoj těch, kteří měli záchranu parku v programu – ODS, Piráti a možná i další. Bohužel, chyběl jeden jediný demokratický hlas k otevření diskuze.

1. Část videopřenosu 1: 1:02-17:49

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 27. února 2019

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 4:28-5:38

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu – (PROTINÁVRH POKORNÝ: Zařazení „parku“ do programu jednání) (bod 3)

Čas videa: 5:38-11:02 – Na začátku minulého týdne jsme s materiály, které hodláme předložit, seznámili 17 zastupitelů (jaké byly naše argumenty se můžete dočíst zde). V úterý v 5:51 jsme, pak finální usnesení a jeho přílohy poslali i všem ostatním zastupitelům.
Předkladateli tohoto bodu byli všichni naši zastupitelé, za vypracováním argumentace stál docent Pokorný, který návrh na zařazení bodu do programu také formálně přednesl. Bod nesl název „Návrh zrušení usnesení č. 189/9Z/2011“ s podtitulem „zrušení plošného kácení parku v souvislosti s klimatickou změnou“.
Zařazení bodu se mělo obejít bez věcné diskuse o bodu a docent Pokorný jako předkladatel ho jen krátce uvedl. Pan starosta však neodolal pokušení a z pozice moderátora, se před procesním hlasování snažil přinést do diskuse pro mnohé nové věcné argumenty. Pro zařazení našeho bodu jsme ovšem měli deklarovaný dostatek hlasů, takže jsme na tento exces nereagovali stejnou mincí. Docent Pokorný, jako odborník schopný o parku hovořit hodiny, slova pana starosty nevyvracel a zůstal u stručné žádosti o zařazení bodu z důvodu „přežití“ téměř 8 let starého usnesení.
Nastalo hlasování a my s úžasem hleděli na jeho výsledek. Stačilo, aby Mgr. Prokýšek dorazil o pár minut dříve, a vše mohlo být jinak, ale nestalo se. I vzhledem k jeho neúčasti věříme, že do příště všechny zavádějící informace objasníme, a verdikt o „plošném kácení parku“ zrušíme.
Pro: 13NN

Pro: 13

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Schválení předloženého programu (bod 3)

Čas videa: 11:02-11:57 – Následné schvalování programu už nepočítalo s našim návrhem.

Pro: 20

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Ing. Vladimír Pecka (bod 4)

Čas videa: 11:57-19:51 – Do rozpravy u tohoto bodu se jako první přihlásil JUDr. Vytiska a dotázal se, zda je Rada připravena dotovat každého soukromého podnikatel v oblasti kultury. Ze strany Rady se v podstatě nedočkal odpovědi.
Ing. Chalupský následně ocenil, alespoň nějaká čísla přiložená k návrhu smlouvy, ale poukázal na to, že zjevně neobsahují všechny příjmy. Dále vznesl výtku vůči absenci vyúčtování dotace minulé. Zmínil, že by součástí každé budoucí smlouvy měla být i doložka předložení vyúčtování „dotace“ minulé před zastupitelstvo.

Pro: 17

Zdrželo se: 5

Proti: 2

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Muzeum Jindřichohradecka (bod 5)

Několik následujících bodů hladce prošlo a obešlo se bez diskuse. Body ohledně veřejnoprávních smluv k dotacím proběhly v čase videa 19:51-46:22.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s. (bod 6)

Pro: 20

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Civis novus, z.s. (bod 7)

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Návrh smluv o poskytnutí dotace – Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s. Jindřichův Hradec (bod 8)

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Návrh smluv o poskytnutí dotace – Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s. Jindřichův Hradec (bod 9)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – BROMEX solution s.r.o. (bod 10)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s. (bod 11)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – DDM Jindřichův Hradec (bod 12)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (bod 13)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Jihočeská hospodářská komora, OHK Jindřichův Hradec (bod 14)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Smlouva o poskytnutí finančního daru – Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec (bod 15)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Národní památkový ústav (Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci) (bod 16)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. (bod 17)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 – ZUŠ Vítězslava Nováka JH (bod 18)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 19: Úprava rozpisu schváleného rozpočtu (bod 19)
Čas videa: 46:22-49:30

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města (bod 20)
Čas videa: 49:30-52:57

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 21: Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 21)
Čas videa: 52:57-54:45

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 22: Prodej částí pozemků p.č. 763/3, p.č. 763/2 a p.č. 767, obec i k.ú. J. Hradec – záměr (bod 22)
Čas videa: 54:45-57:18

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 23: Majetkoprávní vypořádání stavby „Chodník Dolní Radouň“ – budoucí směna – záměr (bod 23)
Čas videa: 57:18-59:27

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 24: Majetkoprávní vypořádání – směna pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce – realizace (bod 24)
Čas videa: 59:27-1:01:25

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 25: Bezúplatný převod pozemků od SPÚ – izolační zeleň, komunikace (bod 25)
Čas videa: 1:01:25-1:03:40

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 26: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. (bod 26)
Čas videa: 1:03:40-1:05:16

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 27: Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 (bod 27)
Čas videa: 1:05:16-1:08:24

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Záměr zpracování OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení – podnět občanů města (bod 28)

Čas videa 1:08:24-1:47:00 – V rámci tohoto bodu proběhla velká debata. Diskusi začal pan starosta a následovala reakce Mgr. Buriana a Ing. Chalupského, kteří oba shodně tvrdli, že se jim nelíbí plošná regulace skrze OZV (obecně závaznou vyhlášku). Ing. Chalupský doslova uvedl: „Je to jako, když se vám udělá na ruce vřed a vy si pro jistotu uřežete ruce a nohy, aby se to nešířilo“.
Na to reagoval starosta s tím, že jsou tu tři možnosti: omezení provozní doby hostinských zařízení, navýšení stavu MěP a zřízení nových kamer. Do diskuse se následně přidala Milada Petrů, která doplnila, že s plošnou regulací nesouhlasí ani jako zastupitel (fyzická osoba) a ani jako zástupce podnikatelů (ředitelka Hospodářské komory). K této záležitosti se vyjádřil i Mgr. Pumpr, když prohlásil, že materiál a aktuální výpověď starosty si protiřečí a neví, co si o tom má myslet.
V diskusi dále uvedl Mgr. Burian, že má stejné ohlasy jako Ing. Chalupský. Ing. Chalupský se následně opět přihlásil do rozpravy a uvedl, že kromě třech navrhovaných řešení od pana starosty vidí i čtvrté řešení – zefektivnění dosavadní práce MěP a lepší využití kamer.
Do diskuse se následně ještě přihlásili dva koaliční zastupitelé: pan Kadeřábek a MUDr. Žižka. První jmenovaný se snažil situaci uklidnit s tím, že on by ruku pro omezování provozu k 22. hodin nezvedl a opřel se do některých petentů, kteří podle jeho slov podepsali takové omezování povozní doby, a pokud dnes tvrdí, že to nechtějí, pak neví, co podepisovali. MUDr. Žizka poté uvedl, že podnikatelé ani slušní hosté nemůžou za to, že je venku před provozovnami hluk a neměli bychom tíhu tohoto problému přenášet na ně.
Slovo si vzal i Bc. Urbanec s tím, že by měla být kamera dána také na křižovatku Rybniční ulice a Nábřeží L. Stehny, aby byl více monitorován ruch u provozoven v těchto místech. JUDr. Vytiska poté připomenul, že záměr vyhlášení OZV je v souladu s předchozím materiálem a není na místě se tedy přít o něco, co bylo v předchozím bodě téměř všemi zastupiteli schváleno. Na něj pak ještě jednou reagoval MUDr. Žižka, aby podpořil argumenty proti zavádění plošené regulace skrze OZV.
Debata v tu chvíli trvala přes 30 minut – a jako východisko navrhl Ing. Chalupský k hlasování protinávrh, který byl schválen.

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 28: Záměr zpracování OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení – podnět občanů města (PROTINÁVRH CHALUPSKÝ: „MěZ ukládá Radě města vypracování analýzu a návrh možných řešení“) (bod 28)

Pro: 23

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

2. Část videopřenosu: 18:12-18:24

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 27. února 2019

V rámci krátké diskuse se Ing. Chalupský zamyslel nad tím, zda je lepší být konstruktivní a nebo „tvrdou“ opozicí. V první řadě, ale poděkoval všem, kteří náš konstruktivní návrh k parku podpořili a chtěli o něm diskutovat v zastupitelském kruhu.

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 29)

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Závěr (bod 30)

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře
 1. Pingback: viagra generic
 2. Pingback: revatio
 3. Pingback: sildenafil citrate
 4. Pingback: viagra
 5. Pingback: 3elliptical
 6. Pingback: celebrex cap 100mg
 7. Pingback: zithromax md
 8. Pingback: cephalexin storage
 9. Pingback: cephalexin price
 10. Pingback: azithromycin cats
 11. Pingback: augmentin allergy
 12. Pingback: augmentin 500
 13. Pingback: fasigyn
 14. Pingback: buy aralen online
 15. Pingback: best nolvadex
 16. Pingback: molnupiravir 400
 17. Pingback: zanaflex
 18. Pingback: zanaflex sleep
 19. Pingback: aralen tablets
 20. Pingback: viagra connect cvs
 21. Pingback: 100mg viagra
 22. Pingback: viagra 100 mg
 23. Pingback: zithromax generic
 24. Pingback: stromectol otc
 25. Pingback: viagra cost canada
 26. Pingback: tadalafil alcohol
 27. Pingback: albuterol 63 mg
 28. Pingback: zithromax 500 mg
 29. Pingback: dapoxetine buy
 30. Pingback: plaquenil drug
 31. Pingback: gabapentin 500
 32. Pingback: furosemide brand
 33. Pingback: viagra from mexico
 34. Pingback: ivermectin shampoo
 35. Pingback: que es ivermectina
 36. Pingback: ivermectin studies
 37. Pingback: 1
 38. Pingback: cymbalta cost
 39. Pingback: ivermect 875
 40. Pingback: atorvastatin moa
 41. Pingback: dating gay boss
 42. Pingback: sertraline coupons
 43. Pingback: t plaquenil
 44. Pingback: omeprazole reviews
 45. Pingback: ivermectinsales
 46. Pingback: regcialist.com
 47. Pingback: gay dating planet
 48. Pingback: Ventolin inhalator
 49. Pingback: viagra websites
 50. Pingback: tadalafil otc
 51. Pingback: viagra and cialis
 52. Pingback: tadalafil cost
 53. Pingback: cialis cost uk
 54. Pingback: valtrex
 55. Pingback: diflucan sig
 56. Pingback: clomid medscape
 57. Pingback: dapoxetine 2018
 58. Pingback: lasix water pill
 59. Pingback: cialis website
 60. Pingback: hims sildenafil
 61. Pingback: viagra for females
 62. Pingback: roman sildenafil
 63. Pingback: what is cialis
 64. Pingback: levitra soft tabs
 65. Pingback: hims viagra
 66. Pingback: free cialis
 67. Pingback: cialis and viagra
 68. Pingback: what is keflex
 69. Pingback: donepezil uses
 70. Pingback: acyclovir dosing
 71. Pingback: levitra 20 mg cost
 72. Pingback: reddit cialis
 73. Pingback: walmart cialis
 74. Pingback: metronidazole
 75. Pingback: finasteride 1 mg
 76. Pingback: keto diet cons
 77. Pingback: cymbalta uses
 78. Pingback: amitriptyline cost
 79. Pingback: prednisone dosage
 80. Pingback: 100mg viagra cost
 81. Pingback: losartan
 82. Pingback: meloxicam 10
 83. Pingback: lipitor
 84. Pingback: amlodipine uses
 85. Pingback: viagra stock
 86. Pingback: levitra sales
 87. Pingback: cialis patent
 88. Pingback: neurontin 800
 89. Pingback: cytotmeds.com
 90. Pingback: carbon-14 dating
 91. Pingback: viagra gum
 92. Pingback: cialis for bph
 93. Pingback: women viagra pills
 94. Pingback: viagra fuck
 95. Pingback: buy online generic
 96. Pingback: viagra pour jeunes
 97. Pingback: Tinderentrar.Com
 98. Pingback: buy toronto
 99. Pingback: cialis 20 mg cost
 100. Pingback: vardenafil
 101. Pingback: cialis cost in usa
 102. Pingback: comprar viagra 200
 103. Pingback: plaquenil diarrhea
 104. Pingback: medications paxil
 105. Pingback: cialis generic otc
 106. Pingback: cheap viagra 200mg
 107. Pingback: neurontin seizures
 108. Pingback: brand name cialis
 109. Pingback: viagra pill
 110. Pingback: viagra help
 111. Pingback: custom essay paper
 112. Pingback: buy essays online
 113. Pingback: taking viagra
 114. Pingback: taking diflucan
 115. Pingback: viagra substitute
 116. Pingback: generic viagra
 117. Pingback: cialis
 118. Pingback: sildenafil 50mg
 119. Pingback: clomid multiples
 120. Pingback: viagra free trial
 121. Pingback: sophia viagra hot
 122. Pingback: tadalafil
 123. Pingback: vardenafil
 124. Pingback: viagra gold 800 mg
 125. Pingback: comprar viagra
 126. Pingback: ivermectin 2%
 127. Pingback: zithromax 200mg
 128. Pingback: viagra test
 129. Pingback: essay writer help
 130. Pingback: buy viagra
 131. Pingback: wat is viagra
 132. Pingback: qthoksvy
 133. Pingback: cialis buy onilne
 134. Pingback: viagra
 135. Pingback: specialty pharmacy
 136. Pingback: viagra 100mg
 137. Pingback: online viagra
 138. Pingback: buy viagra
 139. Pingback: buy cialis online

Přidat komentář