Jeden náš konstruktvní návrh prošel. O parku zastupitelé odmítli diskutovat

Další zastupitelstvo proběhlo 27. února a naše zraky se nejvíce upíraly ke dvěma bodům. Tím prvním byl námi předkládaný návrh zrušení dosud platného usnesení o kácení parku a druhý se týkal záměru vypracování obecně závazné vyhlášky, která by omezila provozní dobu restaurací, barů, klubů či hospod v centru města.

Jednání začalo za neúčasti tří zastupitelů. V rámci úvodu bylo představeno hlasovací a nahrávací zařízení „na zkoušku“. Toto zařízení bylo nabídnuto v testovacím provozu, přineslo možnost živého přenosu na youtube a zejména spolehlivé ozvučení projevů zastupitelů. Pokud by se nadobro přistoupilo k nahrávání live přenosů, ubyla by nám práce s přípravou přenosu na našem facebooku, ale stále neznáme částku za provoz této technologie, a proto budeme připraveni nadále zajišťovat živý přenos našimi prostředky.

V tomto bodě musíme pochválit nás, i vás, ostatní Hradecké srdcaře. Naše facebookové online přenosy ze zastupitelstva byly naprostou novinkou a jdou v duchu s maximální transparentnosti vůči Hradecké veřejnosti, kterou prosazujeme. Díky vašemu překvapivě velkému zájmu se od nás inspirovalo i samotné vedení města. Daří se nám naplňovat naše předsevzetí a „informační konkurencí“ nepřímo přimět vedení města, aby se začalo chovat více otevřeně vůči občanům a usilovalo o jejich osvětu. Otázkou však stále zůstává, jak to město pojme a kolik to bude stát. My jsme nasadili laťku 0kč z kapes daňových poplatníků s investicí z kapsy jednoho Svobodného do mobilního aplikace a druhého do externího mikrofonu. V kombinaci se zlepšeným zvukem i jednodušším hlasováním si dovedeme představit, že podpoříme investici do techniky, která musí být rozumně vysoká.

Než přejdeme k jednotlivým bodům můžeme si přečíst reakci Felixe Hanka na jeho facebookovém profilu, kterou zastupitelstvo hodnotil ráno po zastupitelstvu: „V roce 2011 bylo rozhodnuto o plošném vykácení Husových sadů a jejich předělání ve 3 fázích. V roce 2016 došlo k první fázi – vykácely se veškeré stromy – napadené, ale i ty, které byly naprosto zdravé. A místo zelených ploch nyní máme beton. Fáze 2 a 3 zatím vykonána nebyla, nicméně usnesení z roku 2011 je nabitou a namířenou zbraní do budoucna, že stejně může dopadnout i zbytek Husových sadů.
Naši zastupitelé včera nenavrhovali vůbec nic konkrétního, co s parkem dělat. Pouze chtěli odhodit tuto odjištěnou zbraň. Jedním proti argumentem bylo, že je rozhodnutí, že do roku 2022 se nebude kácet. To mě moc neubezpečilo, jelikož příměr k tomu je takový, že onu nabitou a odjištěnou zbraň dám na tři roky do pouzdra. Nicméně zůstává zde otevřená možnost, že při první možné příležitosti tuto zbraň vytáhnu a celý park půjde k zemi.
Zrušení tohoto usnesení by s sebou přineslo další pozitivní věci – mohlo by se na parku opravdu začít pracovat a navrhovat řešení. Takto se může stát, že park bude do onoho roku 2022 pouze chátrat a chátrat a nezbyde poté nic jiného, než ho opravdu celý vykácet.
Považoval bych i za naprosto v pořádku, pokud by byl bod zařazen do programu, diskutovalo se o něm a pak pod tíhou argumentů náš návrh neprošel. Avšak naši zastupitelé byli umlčeni dříve, než se mohlo začít diskutovat – bod nebyl vůbec zařazen do programu. Na to byl argument, že jsme měli jít standardní cestou přes radu. Jsou dva způsoby, jak dostat bod do programu. Jelikož jsme v opozici a v radě nemáme ani jednoho člena, zvolili jsme naprosto legitimní druhou variantu – úpravou programu na začátku zastupitelstva. Tuto cestu využívá i sama koalice, viz územní plán „Zastupitelstvo města dne 30. 5. 2018 schválilo upravený program jednání, kde byl mimo jiné bod týkající se zprávy o uplatňování vyřazen z jednání.“ zdroj https://www.jh.cz/filemanager/files/file.php?file=384348
Není pravda, že nebyl čas se s bodem seznámit. Všichni zastupitelé dostali podklady dva dny před konáním zastupitelstva. Jelikož se jednalo o jediný a jednoduchý bod, čas na seznámení byl dostatečný. Naši zastupitelé se musí během 7-10 dnů seznámit měsíc co měsíc s cca 30 body, které se obvykle hlasují. Ti zastupitelé, kteří měli záchranu parku v předvolebním programu popřípadě v povolebním vyjednávání, obdrželi naše materiály dokonce cca 5 dnů před zastupitelstvem. Zároveň jsme prosili o vyjádření, zda podpoří náš návrh usnesení a pokud ne, jaké k tomu mají důvody. Ještě den před zastupitelstvem jsme byli vedením ODS ujištěni, že jejich podpora trvá.
Sečteno podtrženo, na konec přikládám seznam zastupitelů, kteří chtěli odjištěnou zbraň zahodit a dát tak zelenou návrhům, co s parkem dál a také seznam těch, kteří odjištěnou zbraň (byť na pár let v pouzdru) ponechávají. Nejvíce mě udivuje postoj těch, kteří měli záchranu parku v programu – ODS, Piráti a možná i další. Bohužel, chyběl jeden jediný demokratický hlas k otevření diskuze.

1. Část videopřenosu 1: 1:02-17:49

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 27. února 2019

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 4:28-5:38

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu – (PROTINÁVRH POKORNÝ: Zařazení „parku“ do programu jednání) (bod 3)

Čas videa: 5:38-11:02 – Na začátku minulého týdne jsme s materiály, které hodláme předložit, seznámili 17 zastupitelů (jaké byly naše argumenty se můžete dočíst zde). V úterý v 5:51 jsme, pak finální usnesení a jeho přílohy poslali i všem ostatním zastupitelům.
Předkladateli tohoto bodu byli všichni naši zastupitelé, za vypracováním argumentace stál docent Pokorný, který návrh na zařazení bodu do programu také formálně přednesl. Bod nesl název „Návrh zrušení usnesení č. 189/9Z/2011“ s podtitulem „zrušení plošného kácení parku v souvislosti s klimatickou změnou“.
Zařazení bodu se mělo obejít bez věcné diskuse o bodu a docent Pokorný jako předkladatel ho jen krátce uvedl. Pan starosta však neodolal pokušení a z pozice moderátora, se před procesním hlasování snažil přinést do diskuse pro mnohé nové věcné argumenty. Pro zařazení našeho bodu jsme ovšem měli deklarovaný dostatek hlasů, takže jsme na tento exces nereagovali stejnou mincí. Docent Pokorný, jako odborník schopný o parku hovořit hodiny, slova pana starosty nevyvracel a zůstal u stručné žádosti o zařazení bodu z důvodu „přežití“ téměř 8 let starého usnesení.
Nastalo hlasování a my s úžasem hleděli na jeho výsledek. Stačilo, aby Mgr. Prokýšek dorazil o pár minut dříve, a vše mohlo být jinak, ale nestalo se. I vzhledem k jeho neúčasti věříme, že do příště všechny zavádějící informace objasníme, a verdikt o „plošném kácení parku“ zrušíme.
Pro: 13NN

Pro: 13

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Schválení předloženého programu (bod 3)

Čas videa: 11:02-11:57 – Následné schvalování programu už nepočítalo s našim návrhem.

Pro: 20

Zdrželo se: 3

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Ing. Vladimír Pecka (bod 4)

Čas videa: 11:57-19:51 – Do rozpravy u tohoto bodu se jako první přihlásil JUDr. Vytiska a dotázal se, zda je Rada připravena dotovat každého soukromého podnikatel v oblasti kultury. Ze strany Rady se v podstatě nedočkal odpovědi.
Ing. Chalupský následně ocenil, alespoň nějaká čísla přiložená k návrhu smlouvy, ale poukázal na to, že zjevně neobsahují všechny příjmy. Dále vznesl výtku vůči absenci vyúčtování dotace minulé. Zmínil, že by součástí každé budoucí smlouvy měla být i doložka předložení vyúčtování „dotace“ minulé před zastupitelstvo.

Pro: 17

Zdrželo se: 5

Proti: 2

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Muzeum Jindřichohradecka (bod 5)

Několik následujících bodů hladce prošlo a obešlo se bez diskuse. Body ohledně veřejnoprávních smluv k dotacím proběhly v čase videa 19:51-46:22.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s. (bod 6)

Pro: 20

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Civis novus, z.s. (bod 7)

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Návrh smluv o poskytnutí dotace – Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s. Jindřichův Hradec (bod 8)

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Návrh smluv o poskytnutí dotace – Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s. Jindřichův Hradec (bod 9)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – BROMEX solution s.r.o. (bod 10)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s. (bod 11)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – DDM Jindřichův Hradec (bod 12)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (bod 13)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Jihočeská hospodářská komora, OHK Jindřichův Hradec (bod 14)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Smlouva o poskytnutí finančního daru – Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec (bod 15)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Národní památkový ústav (Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci) (bod 16)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. (bod 17)

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 – ZUŠ Vítězslava Nováka JH (bod 18)

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 19: Úprava rozpisu schváleného rozpočtu (bod 19)
Čas videa: 46:22-49:30

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města (bod 20)
Čas videa: 49:30-52:57

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 21: Směna pozemků v k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 21)
Čas videa: 52:57-54:45

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 22: Prodej částí pozemků p.č. 763/3, p.č. 763/2 a p.č. 767, obec i k.ú. J. Hradec – záměr (bod 22)
Čas videa: 54:45-57:18

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 23: Majetkoprávní vypořádání stavby „Chodník Dolní Radouň“ – budoucí směna – záměr (bod 23)
Čas videa: 57:18-59:27

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 24: Majetkoprávní vypořádání – směna pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce – realizace (bod 24)
Čas videa: 59:27-1:01:25

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 25: Bezúplatný převod pozemků od SPÚ – izolační zeleň, komunikace (bod 25)
Čas videa: 1:01:25-1:03:40

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 26: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019 – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. (bod 26)
Čas videa: 1:03:40-1:05:16

Pro: 25

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 27: Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 (bod 27)
Čas videa: 1:05:16-1:08:24

Pro: 24

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Záměr zpracování OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení – podnět občanů města (bod 28)

Čas videa 1:08:24-1:47:00 – V rámci tohoto bodu proběhla velká debata. Diskusi začal pan starosta a následovala reakce Mgr. Buriana a Ing. Chalupského, kteří oba shodně tvrdli, že se jim nelíbí plošná regulace skrze OZV (obecně závaznou vyhlášku). Ing. Chalupský doslova uvedl: „Je to jako, když se vám udělá na ruce vřed a vy si pro jistotu uřežete ruce a nohy, aby se to nešířilo“.
Na to reagoval starosta s tím, že jsou tu tři možnosti: omezení provozní doby hostinských zařízení, navýšení stavu MěP a zřízení nových kamer. Do diskuse se následně přidala Milada Petrů, která doplnila, že s plošnou regulací nesouhlasí ani jako zastupitel (fyzická osoba) a ani jako zástupce podnikatelů (ředitelka Hospodářské komory). K této záležitosti se vyjádřil i Mgr. Pumpr, když prohlásil, že materiál a aktuální výpověď starosty si protiřečí a neví, co si o tom má myslet.
V diskusi dále uvedl Mgr. Burian, že má stejné ohlasy jako Ing. Chalupský. Ing. Chalupský se následně opět přihlásil do rozpravy a uvedl, že kromě třech navrhovaných řešení od pana starosty vidí i čtvrté řešení – zefektivnění dosavadní práce MěP a lepší využití kamer.
Do diskuse se následně ještě přihlásili dva koaliční zastupitelé: pan Kadeřábek a MUDr. Žižka. První jmenovaný se snažil situaci uklidnit s tím, že on by ruku pro omezování provozu k 22. hodin nezvedl a opřel se do některých petentů, kteří podle jeho slov podepsali takové omezování povozní doby, a pokud dnes tvrdí, že to nechtějí, pak neví, co podepisovali. MUDr. Žizka poté uvedl, že podnikatelé ani slušní hosté nemůžou za to, že je venku před provozovnami hluk a neměli bychom tíhu tohoto problému přenášet na ně.
Slovo si vzal i Bc. Urbanec s tím, že by měla být kamera dána také na křižovatku Rybniční ulice a Nábřeží L. Stehny, aby byl více monitorován ruch u provozoven v těchto místech. JUDr. Vytiska poté připomenul, že záměr vyhlášení OZV je v souladu s předchozím materiálem a není na místě se tedy přít o něco, co bylo v předchozím bodě téměř všemi zastupiteli schváleno. Na něj pak ještě jednou reagoval MUDr. Žižka, aby podpořil argumenty proti zavádění plošené regulace skrze OZV.
Debata v tu chvíli trvala přes 30 minut – a jako východisko navrhl Ing. Chalupský k hlasování protinávrh, který byl schválen.

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 28: Záměr zpracování OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení – podnět občanů města (PROTINÁVRH CHALUPSKÝ: „MěZ ukládá Radě města vypracování analýzu a návrh možných řešení“) (bod 28)

Pro: 23

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 2

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Pink

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

2. Část videopřenosu: 18:12-18:24

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 27. února 2019

V rámci krátké diskuse se Ing. Chalupský zamyslel nad tím, zda je lepší být konstruktivní a nebo „tvrdou“ opozicí. V první řadě, ale poděkoval všem, kteří náš konstruktivní návrh k parku podpořili a chtěli o něm diskutovat v zastupitelském kruhu.

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 29)

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Závěr (bod 30)

Mgr. Libor Vondráček

25 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře
 1. Pingback: 100mg viagra
 2. Pingback: viagra 100 mg
 3. Pingback: zithromax generic
 4. Pingback: stromectol otc
 5. Pingback: viagra cost canada
 6. Pingback: tadalafil alcohol
 7. Pingback: albuterol 63 mg
 8. Pingback: zithromax 500 mg
 9. Pingback: dapoxetine buy
 10. Pingback: plaquenil drug
 11. Pingback: gabapentin 500
 12. Pingback: furosemide brand
 13. Pingback: viagra from mexico
 14. Pingback: ivermectin shampoo
 15. Pingback: que es ivermectina
 16. Pingback: ivermectin studies
 17. Pingback: 1
 18. Pingback: cymbalta cost
 19. Pingback: ivermect 875
 20. Pingback: atorvastatin moa
 21. Pingback: dating gay boss
 22. Pingback: sertraline coupons
 23. Pingback: t plaquenil
 24. Pingback: omeprazole reviews
 25. Pingback: ivermectinsales
 26. Pingback: regcialist.com
 27. Pingback: gay dating planet
 28. Pingback: Ventolin inhalator
 29. Pingback: viagra websites
 30. Pingback: tadalafil otc
 31. Pingback: viagra and cialis
 32. Pingback: tadalafil cost
 33. Pingback: cialis cost uk
 34. Pingback: valtrex
 35. Pingback: diflucan sig
 36. Pingback: clomid medscape
 37. Pingback: dapoxetine 2018
 38. Pingback: lasix water pill
 39. Pingback: cialis website
 40. Pingback: hims sildenafil
 41. Pingback: viagra for females
 42. Pingback: roman sildenafil
 43. Pingback: what is cialis
 44. Pingback: levitra soft tabs
 45. Pingback: hims viagra
 46. Pingback: free cialis
 47. Pingback: cialis and viagra
 48. Pingback: what is keflex
 49. Pingback: donepezil uses
 50. Pingback: acyclovir dosing
 51. Pingback: levitra 20 mg cost
 52. Pingback: reddit cialis
 53. Pingback: walmart cialis
 54. Pingback: metronidazole
 55. Pingback: finasteride 1 mg
 56. Pingback: keto diet cons
 57. Pingback: cymbalta uses
 58. Pingback: amitriptyline cost
 59. Pingback: prednisone dosage
 60. Pingback: 100mg viagra cost
 61. Pingback: losartan
 62. Pingback: meloxicam 10
 63. Pingback: lipitor
 64. Pingback: amlodipine uses
 65. Pingback: viagra stock
 66. Pingback: levitra sales
 67. Pingback: cialis patent
 68. Pingback: neurontin 800
 69. Pingback: cytotmeds.com
 70. Pingback: carbon-14 dating
 71. Pingback: viagra gum
 72. Pingback: cialis for bph
 73. Pingback: women viagra pills
 74. Pingback: viagra fuck
 75. Pingback: buy online generic
 76. Pingback: viagra pour jeunes
 77. Pingback: Tinderentrar.Com
 78. Pingback: buy toronto
 79. Pingback: cialis 20 mg cost
 80. Pingback: vardenafil
 81. Pingback: cialis cost in usa
 82. Pingback: comprar viagra 200
 83. Pingback: plaquenil diarrhea
 84. Pingback: medications paxil
 85. Pingback: cialis generic otc
 86. Pingback: cheap viagra 200mg
 87. Pingback: neurontin seizures
 88. Pingback: brand name cialis
 89. Pingback: viagra pill
 90. Pingback: viagra help
 91. Pingback: custom essay paper
 92. Pingback: buy essays online
 93. Pingback: taking viagra
 94. Pingback: taking diflucan
 95. Pingback: viagra substitute
 96. Pingback: generic viagra
 97. Pingback: cialis
 98. Pingback: sildenafil 50mg
 99. Pingback: clomid multiples
 100. Pingback: viagra free trial
 101. Pingback: sophia viagra hot
 102. Pingback: tadalafil
 103. Pingback: vardenafil
 104. Pingback: viagra gold 800 mg
 105. Pingback: comprar viagra
 106. Pingback: ivermectin 2%
 107. Pingback: zithromax 200mg
 108. Pingback: viagra test
 109. Pingback: essay writer help
 110. Pingback: buy viagra
 111. Pingback: wat is viagra
 112. Pingback: qthoksvy
 113. Pingback: cialis buy onilne
 114. Pingback: viagra
 115. Pingback: specialty pharmacy
 116. Pingback: viagra 100mg
 117. Pingback: online viagra
 118. Pingback: buy viagra
 119. Pingback: buy cialis online

Přidat komentář