3. schůze Senátu 2022 – Report

Dne 10.2.2022 pokračovala dvacátá schůze Senátu v tomto volebním období a 3 schůze roku 2022. Na programu byly jen 2 body, ale i přes to se 9x hlasovalo a diskutovalo přes 8 hodin.

Prvním bodem jsme jen odhlasovali prodloužení termínu k projednání senátního tisku o pobytu cizinců na našem území.

Druhý bod už bylo dosud nejkontroverznější téma „Pandemický zákon“, možná by bylo lépe říci „Covidový zákon“, protože se týká jen Covidu-19.

Diskutovalo se tuším přes 7 hodin, diskutovalo se z nejrůznějších úhlů pohledu. Mnoho již bylo napsáno, mnohé zaznělo ve sdělovacích prostředcích.

Klíčovým jevem, dosud nepoznaným, byla plná náměstí protestujících a dokonce vyklizení a uzavření Valdštejnské ulice před budovou Senátu PČR, jelikož se objevily informace o plánovaných násilnostech a účasti Dělnické strany na dosud pokojných demonstracích, byť mediálně zjitřených artefakty šibenic symbolizující názor, že tímto zákonem chceme popravit svobodu a demokracii v ČR.

Nemá smysl již opakovaně psát, co bylo řečeno, proto jen odkážu na mé stanovisko zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/jsem-proti-pandemickemu-zakonu/  a zde https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/rozhovor-jsme-parlamentni-ne-koalicni-demokracie-senator-dosvedcuje-jak-se-protlacuje-panda/ .

Na samotném plénu jsem již nevystupoval, ale nejblíže mi byla řeč Michaela Canova zde videozáznam https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20220210005052&konec=20220210013621 a téměř stoprocentně bych podepsal vystoupení hned následné s argumentací Václava Lásky, jehož videozáznam vystoupení je zde https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20220210013657&konec=20220210020003 .

Nutno říci, že tato novela zákona přinesla další velké pnutí a rozdělování lidí. Ve svém důsledku vláda ukázala, že si dokáže prosadit svou a drží spolu. Nejsem si však jistý, zda to za to stálo a zda náklady v podobě kreditu a renomé nebyly až příliš vysoké. Ve svém důsledku se totiž nic dít nebude, jelikož je zrušena pandemická pohotovost, která covidový/pandemický zákon vypíná. Přes léto se nic dít nebude. Jeho účinnost končí v listopadu tohoto roku, o měsíc dříve jsou volby. Neumím si představit, že by někdo měsíc před volbami přišel opět se žádostí prodloužit platnost tohoto zákona. Takže mi ta urputnost úplně nedává smysl.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář