HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Vaše podněty

Seznam podnětů, dotazů a drobných úkolů, které mi zasíláte. Přehled vyřešených a aktuálně rozpracovaných.

Již vyřešené

  • Prestižní akce autoveteránů v J.Hradci - Byl jsme osloven Michalem Švihálkem a panem  ředitelem Kacerovským s možností uspořádat ve městě prestižní několikadenní akci v centru města, kam by se sjeli autoveteráni spolu s větší komunitou příznivců. Z touto akcí jsou dobré zkušenosti a v minulosti ji hostil například Český Krumlov. Organizátorům jsem pomohl domluvit spolupráci s panem starostou a vedením města tak, aby se akce mohla v dubnu 2021 uskutečnit. Více o zamýšlené akci zde https://southbohemiaclassic.cz/
  • Povolení vjezdu pro zásobování do Panské ulice - obrátili se na mě kurýři obsluhující provozovny v Panské ulici, že v době sezony prosinec a leden mají problém stihnout čas 10hod, kdy se uzavírá brána do Panské ulice. Někdy jim chybí půl hodiny, někdy hodiny, vzhledem k množství balíků na autě. Následně to musí řešit improvizací, couváním, ucpáním boční Svatojánské ulice, kde stojí před značkou zákazu vjezdu a odtud balíky na rudlíku po Panské rozváží. Jaká tedy nastává situace: Kurýři ve stresu, obchodníci ve stresu, zákazníci ve stresu, protože čekají, jestli dostanou objednané zboží včas, městská policie musí vyjíždět a pokutovat kurýry, kteří s tím jako s nutným zlem již počítají a proto automaticky platí pokuty ze svého, Návrh kurýrů byl, že by si regulérně zaplatili možnost vjezdu např 1000 Kč do Panské ulice na zvláštní povolenku, otevřeli by si bránu, "na blikačky" by pomalu projeli Panskou i po 10hod vyložili balíky, naložili svozy a zmizeli. Takto jsem to jako poměrně jednoduchou a řešitelnou věc přednesl na Radě města panu tajemníkovi Holému a panu Starostovi Mlčákovi, jestli by to bylo možné nějak zúřadovat, případně navrhnout nějaké lepší řešení, které by pro všechny stresující situaci se zásobováním ve špičkách vyřešilo. Bohužel jsem se nesetkal s ochotou to řešit, o to méně řešit rychle. Vysvětlením mi bylo, že to není tak lehké, musí to jít do komise, přes odbory, do rady atd atd. Nepochodil jsem. Proto jsem se domluvil s kurýry, aby rozumně zkusili nějak tu sezonu zvládnout pro maximální spokojenost obchodníků a zákazníků a pokud by i nadále dostávali pokuty, ať mi je nosí, že jim je proplatím a uhradím ze svého jakožto senátor, pokud to neumí zařídit pan starosta.
  • Získání kontaktu na dodávku plicních ventilátorů z Izraele do ČR - Dodavatel, který mi v první vlně coronaviru pomohl sehnat kilometr látky balené standardně v rolích pro upnutí do stroje na řezání roušek, aby mohli švadlenky rychle tyto roušky vyrobit se na mě obrátil s prosbou o pomoc získat kontakt ve vládním týmu nákupčích pro zdravotnický materiál, neboť se jim to už týden nedařilo a plicní ventilátory mizely pod rukama. Jednalo se o 480ks těchto přístrojů, které by mohly být po zvážení nabídky odpovědnou vládní osobou do dvou dnů dodány z Izraele do ČR, kde byly rezervovány ve skladu. Po peripetiích s nekomunikací ministra zdravotnictví Prymuly a následně prostřednictvím ministra vnitra Hamáčka jsme se kompetenčně dopídili k emailové adrese nákupčího Covid Týmu, na který jsem nakonec sám po dalším týdnu komunikací celou nabídku včetně atestů přeposlal. Bohužel, nákupčí tým Babišovi vlády o nabídku neprojevil zájem a následně obě takto početné zásilky ventilátorů putovaly do USA.
  • Vypořádání všech pracovně právních náležitostí a způsobu práce v Senátu, v regionu a Radě města - Hotovo. Ukončení pracovního poměru ve firmě, uzavření všech nutných smluv vyplývajících z povinností senátora, zřízení senátní a regionální kanceláře, domluva na logistice jednání Rady města prezenčně nebo online na dálku, dojednání obsazení senátních výborů, podvýborů a stálých komisí.
  • Ukončení kampaně, vypořádání všech záležitostí, poděkování a zveřejnění výsledku financování kampaně - Hotovo. Celé podrobně rozebrané financování jsme zveřejnili v samostatném příspěvku a je na těchto stránkách k dispozici.

V řešení

  • Pokrýt signálem operátora obce kolem Chlumu u Třeboně - menší obce kolem Chlumu nemají téměř žádný signál mobilních operátorů nebo velmi slabý a čelí tak velkým potížím při komunikaci. Obzvláště v současné situaci, kdy je potřeba tísňového volání, online výuky atd. Paní starostka Chlumu Jitka Bednářová s tímto již delší dobu bojuje, ale problém je spletitější a opředen technickými nejasnostmi, proto nic nejde ráz na ráz. Protože mám k tomuto odvětví blízko, cítím to jako zajímavou výzvu paní starostce pomoci a přinést lidem kvalitní signál, aby i v okolí Chlumu u Třeboně mohli standardně fungovat. Díky přátelům z byznysu jsem získal kontakt na ředitele jednoho z operátorů, s tím jsem se sešel na velmi příjemné schůzce v budově Senátu, mezi tím jsem skrze kolegy pracující na různých pozicích u operátorů zjistil technické možnosti řešení, které jsem poskytl panu generálnímu řediteli, jestli bude možné vše i finančně dotáhnout do zdárného a funkčního konce. Paní starostka za to bojuje zdola, já se snažím jít naproti shora 🙂 Zatím z toho máme dobrý pocit, že by to mohlo brzy dopadnout 🙂
  • Prážky v místnostech jako bariery v domě seniorů - byl jsme požádán o pomoc, zda by se nedalo něco dělat s prážky u futer v místnostech v domě seniorů na Otíně, kde mají starší lidé používající k pohybu chodítka problém tyto prážky překonávat a jejich rádius pohybu se značně zmenšuje. Požádal jsme na Radě města o pomoc paní místostarostku Magdu Blížilovou, jelikož její manžel má domy seniorů v kompetenci. O týden později jsem dostal informaci, že řešení není jednoduché, neboť by si vyžadovalo vybourání celých futer, což by bylo asi finančně náročné. Nelze to tedy řešit jen demontáží prážků. Při úvodním setkání s jihočeským Hejtmanem panem Kubou jsem tuto záležitost zmínil, protože Jihočeský kraj je zřizovatelem domů pro seniory a také je financuje. Pan hejtman přislíbil, že se na věc podívá a bude-li to možné, zkusí pomoc s řešením. Aktuálně bychom potřebovali vyčíslit náklady na výměnu dveřních obložek bez prážků, aby to mohl pan Hejtman nějak vyhodnotit, protože se zároveň plánuje výstavba nového domu pro seniory na Otíně, aby to tedy nebyla zbytečná investice. Vzhledem k pandemické situaci a režimu v domě seniorů ale zatím nejsme schopni technicky věc vyhodnotit a předložit kalkulaci.
  • Opatření proti obchodu s chudobou a přílivu nepřizpůsobivých občanů do města - po tom, co se povedlo zachránit situaci a odvrátit příchod desítek nepřizpůsobivých občanů z ubytoven na Kladně do J.Hradce, začali se na mě obracet další obyvatelé města, zejména z lokoality sídliště Pod kasárny, sídliště Vajgar, Na Piketě, Nové stavení na Nežárce, Jemčinské ulice na Nežárce, na náměstí Míru o pomoc, že se tam objevují noví a noví sousedé/nájemníci, kteří jim tam ruší klid a pohodu bydlení. Kauza Vorlíček na Nežárce odstartovala snahu vypracovat soubor opatření, kterými by se město mohlo bránit proti obchodníkům s chudobou. Není možné i nadále zastávat postoj, že město vlastně nic nemůže a nic se nedá dělat. Přes rok na tom již pracuji a snad se blížíme již k funkčnímu výsledku, který by nejen J.Hradec, ale i další města, ochránil a napravil celkově pokřivené vztahy ku prospěchu všech - ekonomicky slabých rodin, pronajimatelů, sousedů, obce. Velkou pomocí jsou konzultace s kolegy senátory, kteří to již jako starostové ve svých obcích řešili.

Další podněty

  • Neodborné sypání posypové soli v centru města - obrátili se na mě občané a především majitelé nemovitostí v centru J.Hradce, že sníh je odklízen nedostatečně, jen se prohrne prostředek ulice a ten se navíc nasolí tak, že granule drcené soli zůstává nahrnuta v hromádkách u zdí domů, kde je kolikrát až do června. Tato sůl pak poškozuje přilehlé domy, protože do nich natahuje vlhkost, o čemž svědčí již i mapy na soklech. Řešením je poslat do ulic dva pracovníky s lopatou a koštětem, kteří by odmetli sníh od pro mechanizaci hůře dostupných míst u domů. mechanizace by to pak pohodlněji shrnula a s menší rychlostí "rotátoru" rozsypala sůl, kde je potřeba. Tento podnět předám na Radě města dne 13.1.2021 panu starostovi ke zvážení a zaúkolování Služeb města JH, jelikož je jedním z jeho dvou jednatelů.