Štítek: občan

"Víte, že... do okrskové každé z 30 okrskových volebních komisí může nominovat každá kandidátská strana jednoho svého zástupce?

"Víte, že... orgány obce, která není statutárním městem, jsou zastupitelstvo, rada obce, starosta, městský úřad a zvláštní orgány obce?

"Víte, že... tajemník obecního úřadu je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi?

"Víte, že... zastupitelem obce může být každý občan, který v ní má své bydliště a dosáhl věku 18 let v druhém dni voleb?

"Víte, že... v otázkách samostatné působnosti může obec vyhlásit obecní referendum? Konání referenda lze iniciovat sesbíráním podpisů města pod petici za jeho vypsání od více než 10% obyvatel.

"Víte, že... každý občan města má právo zúčastnit se zasedání zastupitelstva? Na místě má pak právo vystoupit v rámci rozpravy a o místě a čase zasedání tak musí být informován skrze úřední desku.

"Víte, že... každý občan obce má právo nahlížet do rozpočtu obce i do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok?

"Víte, že... na území Jindřichova Hradce existuje 9 osadních výborů? Podle abecedy je to Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno a Radouňka.

"Víte, že... od 1. července můžete získat cestovní pas za 24 hodin? Expresní pas, stejně jako občanku, můžete získat pouze přímo na Ministerstvu Vnitra a za tuto novinu zaplatíte poplatek 6000 Kč.

"Víte, že... počet zahájených staveb bytů v našem okrese v roce 2017 byl téměř poloviční oproti stejnému číslu z roku 2004? V roce 2004 se spustila stavba 433 bydlení, kdežto v roce 2017 bylo zahájen jen 221 staveb.