HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Štítek: občan

"Víte, že... do okrskové každé z 30 okrskových volebních komisí může nominovat každá kandidátská strana jednoho svého zástupce?

"Víte, že... orgány obce, která není statutárním městem, jsou zastupitelstvo, rada obce, starosta, městský úřad a zvláštní orgány obce?

"Víte, že... tajemník obecního úřadu je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi?

"Víte, že... zastupitelem obce může být každý občan, který v ní má své bydliště a dosáhl věku 18 let v druhém dni voleb?

"Víte, že... v otázkách samostatné působnosti může obec vyhlásit obecní referendum? Konání referenda lze iniciovat sesbíráním podpisů města pod petici za jeho vypsání od více než 10% obyvatel.

"Víte, že... každý občan města má právo zúčastnit se zasedání zastupitelstva? Na místě má pak právo vystoupit v rámci rozpravy a o místě a čase zasedání tak musí být informován skrze úřední desku.

"Víte, že... každý občan obce má právo nahlížet do rozpočtu obce i do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok?

"Víte, že... na území Jindřichova Hradce existuje 9 osadních výborů? Podle abecedy je to Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno a Radouňka.

"Víte, že... od 1. července můžete získat cestovní pas za 24 hodin? Expresní pas, stejně jako občanku, můžete získat pouze přímo na Ministerstvu Vnitra a za tuto novinu zaplatíte poplatek 6000 Kč.

"Víte, že... počet zahájených staveb bytů v našem okrese v roce 2017 byl téměř poloviční oproti stejnému číslu z roku 2004? V roce 2004 se spustila stavba 433 bydlení, kdežto v roce 2017 bylo zahájen jen 221 staveb.

"Víte, že... průměrný starobní důchod činil v roce 2017 na území okresu Jindřichův Hradec 11 460 Kč? Jedná se o číslo očištěné o vdovský důchod.

"Víte, že... v roce 2000 bydlelo na území Jindřichova Hradce o 1526 obyvatel více než v roce 2018? Podle ČSÚ byl před 18 lety počet obyvatel 22 986, letos je 21 460.

"Víte, že... za úmyslné poničení občanského průkazu hrozí pokuta až 10 000 Kč?

"Víte, že ... každé rodné číslo je dělitelné číslem 11 beze zbytku? Pokud Vám někdo nadiktuje rodné číslo, jednoduše si tak můžete ověřit, jestli si ho nevymyslel. Více o rodný číslech si přečtete v HLAVĚ III ČÁSTI PRVNÍ zákona č. 133/2000 Sb. evidenci obyvatel.

"Víte, že... dnes je to 110 let, co se v USA poprvé slavil Svátek matek? V Československu se slavil poprvé v roce 1923 a o jeho zavedení se zasloužila dcera TGM Alice Masaryková.