V srpnu 2011 bylo rozhodnuto: Park se má kácet až k Husovi. Změňte to volbami!

Zastupitelstvo v té době ještě nemělo ani rok svého funkčního období za sebou, psal se 24. srpen 2011 a verdikt nad parkem byl vynesen. O tom, zda je definitivní, se dost možná rozhodne 5. a 6. října.

Od roku 2011 uplynulo více než 5 let do doby, kdy se v části „Pod kaštany* začalo vše měnit. Havarijní situace většinou vyžaduje rychlou nápravu, ta však přišla v první částí po S letech a další přijde nejdříve po letech osmi. Těm co tvrdili, že se stačí vypořádat jen s několika ne­mocnými stromy, dává čas patrně za pravdu.

Za pravdu jim dávali také očití svědci, kteří viděli torza stromů, zdravá se rychle odvezla na zpra­cování, nemocná se demonstrativně nechala nějakou dobu na očích občanů. A web města slibuje, že velmi podobný příběh budeme už brzy sledovat v dalších částech parku.

Dokument nazvaný harmonogram revitalizace připomíná, že zastupitelé v dubnu 2016 potvrdili záměr vykácet přední část parku, a schválili konkrétní odstranění 12 stromů čistě z koncep­čních důvodů. V poslední větě dokumentu pak stojí, že další etapy budou postupně následovat.

Kdy má nastat ona další etapa?

Vzhledem k tomu, že první kácení bylo doprová­zeno všeobecnou nevolí obyvatel, organizací mnoha petičních sbírek i protestních akcí, dalo se předpokládat, že současné zastupitelstvo nebude chtít před volbami voliče dráždit dalším kontroverzním rozhodnutím. Pokud se však složení zastupitelstva zásadně nezmění, dá se předpokládat dokončení záměru kácet „až k Husovi“ po těchto volbách, neboť zastupitel­stvo svůj záměr z doby prvního funkčního období starosty Mrvky doteď nijak nezměnilo.

Ke snížení rizik, kterým mohou čelit Jindřichohradečáci v parku, by přitom stačilo vypořádat se jen s „neléčitelnými“ stromy a zlepšit péči o všechny ostatní, což vyplývá i článku Mgr. Danuše Bednářové, DIS.

Naše kandidátka a podnikatelka v oboru zahrad­ní architektury, krajinné tvorba a komplexní péče o dřeviny zmínila na našem webu některé nedostatky v článku „Jak se do parku volá, tak se z parku ozývá, aneb pečujeme dobře o hra­decké stromy a zeleň? A právě proto, abychom se vyvarovali opakování těchto chyb, navrhujeme najmout městského zahradníka.

O schopnostech stromů ovlivňovat klima ve městě se pak také na webu rozepsal doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. Článek tohoto předního odborníka na tvorbu rovnováhy mezi vegetací a sluneční energii jsme přinesli zde.

Stav stromů v parku nastiňuje tento plánek RNDr. Oldřicha Syrovátky:

Popis situace s plánkem v PDF najdete zde.

Vývoj správních rozhodnutí ohledně této kauzy pak najdete zde.

Tagy:
Mgr. Libor Vondráček

28 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře

Přidat komentář