Město, jaké bych si přál – Čistota a atraktivita města (4/7)

Kdo byl někdy v nějakém lázeňském městě nebo golfovém resortu, dá mi za pravdu, že to příjemné a upravené prostředí je balzámem na duši. Člověk má hned lepší a povznešenější náladu. Proč nemít takové pozitivně nabíjející město také? Kdybychom prolnuli naší historii a památky s vegetací, stromy a přírodou a to tak, že by současné moderní technologie a řešení zůstaly skryty, jen by zajišťovaly funkčnost a pohodlí třetího tisíciletí, dostali bychom báječné místo pro život. Nesmíme se však bát odvážnějších a ve světě běžných řešení, nesmíme myslet maloměšťácky, musíme do řešení zapojovat lidi věcí znalých a zkušených. Dnešní zkušení urbanisté a architekti už umí skloubit dohromady vícero požadavků. Nemusí to být buď památky a skanzen, nebo moderní řešení a kýč. Funkci a komfort pro občany lze zachovat, ale kabát a historická hodnota tím neutrpí. Jen se posune do nového tisíciletí. V tomto smyslu je potřeba začít uvažovat o parkovacích domech osázených vertikálními i střešními zahradami, podzemních parkovištích, kam se schovají auta jako rušivé elementy, ale vitalita a životní tep v daných místech zůstane zachována. Bude potřeba zlepšit a zjednodušit navigaci na tato místa, aby nikdo nebloudil po městě při hledání, kde může bezpečně ustájit svého plechového oře tak, aby nemusel jít se obsloužit přes půl města.

To platí jak o centru města, kde potřebují celodenně parkovat lidé, kteří tam pracují, tak o sídlištích a obytných zónách. Na sídlištích je budov již dost, takže se spíš nabízí také schovat auta do bezpečí pod zem, což sníží hluk a poskytne prostor na povrchu pro vznik parčíků, kam se lidé z paneláků mohou v létě uchýlit, posedět spolu, poklábosit a udržovat tak určitý spolkový život napříč generacemi. Bylo by to dobré doplnění současných rozpálených dětských hřišť. Část parčíků by mohla sloužit čtyřnohým miláčkům. Tím by se vytvořily lepší  podmínky jak pro děti tak pro pejskaře. Vzájemně lepší hygieně, zejména na sídlištích, kde lidé nemají zahrady a musí využívat k venčení společný veřejný prostor, by mohlo vyjít vstříc nějaké řešení typu psí pleny, které by město mohlo centrálně nakoupit za vysoutěženou nejnižší možnou cenu a za tuto je nabízet pejskařům, kteří by si na ně mohli uplatnit třeba i Městské poukázky. Pomohlo by to i k lepším vztahům mezi pejskaři a nepejskaři využívající společný veřejný prostor a hlavně k podstatně hygieničtějšímu prostředí.

Chodníky a komunikace jsou města a to je povinno se o ně starat. Umím si však představit, že si tuto povinnost mohou  převzít majitelé přilehlých nemovitostí výměnou třeba za to, že budou mít v létě zdarma zahrádku nebo možnost si vystavit odsouhlasený poutač. Tím bychom dosáhli opět toho, že tady nebude my a oni, ale my spolu. Město má techniku a prostředky, my občané zase dobrou vůli pomoci, abychom společně měli čistší a hezčí město. Pokud je někdo ochoten se o nějaký kus veřejného prostoru postarat, nechť si na oplátku může třeba dát lavičku před vchod, nebo jakýkoli benefit zlepšující jeho život, na kterém se lze dohodnout.

Další kapitolu týkající se školství zde.

Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře