Zjednodušení stavebního zákona prošlo našim výborem

 
Včera jsme v senátním výboru pomohli zjednodušit a zrychlit stavební řízení, dát mu větší přehlednost a srozumitelnost, ale hlavně větší právní jistotu stavebníkům a investorům tím, že jsme 9 složkových razítek zintegrovali do jednoho Jednotného Environmentálního Stanoviska (JES).
 
Současně ale držíme standard ochrany životního prostředí!
 
Plus se povedlo omezit snahy nepoctivých spolků z druhé strany republiky sabotovat výstavbu. Místní dotčení účastníci řízení, jako např. sousedé, mají stále plné právo se vyjadřovat ke stavebním projektům kolem sebe.
 
Ten, kdo chce něco stavět, může nyní předem svůj záměr zkonzultovat, následně k němu dostane integrované jednotné závazné stanovisko (JES), které když dodrží, měl by komfortně dojít až do kolaudace bez průtahů.
 
Mělo by odpadnout chození po odborech ala „slepička a kohoutek“ a shánění razítek s tím, že už by se nemělo stát, že přes všechna povolení na konci bude nějaká stopka, protože levá neví, co dělá pravá.
 
Návrhy zákonů ST71 (8 stran) a ST72 (63 stran) jsme prodiskutovali s ministrem Ivanem Bartošem a vrchní ředitelkou na klubu.
 
Včera jsem již tyto návrhy mohl ve své zpravodajské zprávě predstavit kolegům ve výboru při projednání.
 
Kolegové senátoři návrhy zákona podpořili drtivou většinou 9-1-0, za což děkuji. Z toho lze usuzovat, že by návrh mohl dostat finální souhlas i na plénu všech senátorů příští týden.
 
Pro zajímavost dávám do fotek, jak vypadá taková zpravodajská zpráva.
 
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář