Zastupitelstvo proběhlo v rouškách, divoká debata byla u bodu 26

Po třech měsících jste na našem Facebooku opět mohli vidět klasické vysílání jednání zastupitelstva. Živě budeme nadále poskytovat přenos na Facebooku.

Krátká diskuse se vedla při projednávání programu a u bodu 5, bodu 20bodu 27.

Delší diskuse s více účastníky pak proběhla v rámci bodu 2629, zbytek jednání byl tentokrát celkem poklidný.

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 0:15:39-0:15:39

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 0:15:39-0:20:19

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Návrh řešení výpadku v příjmech (bod 4)
Čas videa: 0:20:19-0:29:07

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 5)
Čas videa: 0:29:07-0:38:17

V rámci diskuse k tomuto bodu se vyjádřila Petra Blížilová tak, že se na finančním výboru nedokázali dopočítat k částce v materiálu. Podle nich by mělo přebývat o 1 milion korun více. Vše jí bylo vysvětleno tak, že na projektu v Děbolíně se podílí E.ON, a proto to čistě matematicky nesedí oproti původnímu rozpočtu.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Úpravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 6)
Čas videa: 0:38:17-0:39:33

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Zhodnocení finančních prostředků (bod 7)
Čas videa: 0:39:33-0:41:40

Pro: 20

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Hospicová péče sv. Kleofáše (bod 10)
Čas videa: 0:41:40-0:44:53

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 – Výměna 7 ks světlíků na sportovní hale, Jindřichův Hradec (bod 11)
Čas videa: 0:44:53-0:50:47

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3526/314 k.ú. J.Hradec od SPÚ – realizace (bod 12)
Čas videa: 0:50:47-0:52:54

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – nově vzniklá p.č. 518/5 v k. ú. Políkno – realizace (bod 13)
Čas videa: 0:52:54-0:54:31

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – p. č. 1507/13 k. ú. J. Hradec – realizace (bod 14)
Čas videa: 0:54:31-0:56:00

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Směna a koupě pozemků v lokalitě Karlov v Jindřichově Hradci – realizace záměru (bod 15)
Čas videa: 0:56:00-0:58:35

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Směna pozemků v k.ú. Děbolín – realizace záměru (bod 16)
Čas videa: 0:58:35-1:00:38

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Prodej pozemku p.č. 1099/1, ostatní plocha, jiná plocha, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín – záměr (bod 17)
Čas videa: 1:00:38-1:03:41

Pro: 18

Zdrželo se: 6

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec – záměr (bod 18)
Čas videa: 1:03:41-1:05:28

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Prodej pozemků části p.č. 28/3 a st. p.č. 13/2, k.ú. Políkno u J. Hradce – záměr (bod 19)
Čas videa: 1:05:28-1:07:59

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Prodej pozemků p.č. 322/8, 322/7,344 a 345 , k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr (bod 20)
Čas videa: 1:07:59-1:16:43

V rámci tohoto bodu se Ondřej Pumpr dotázal, proč není zachována a odůvodněna změna v rozhodovací praxi rady, proč nezmínili, že se jedná o pozemek 3. dekády obhospodařovaný rodinou žadatele o odprodej?

Pro: 17

Zdrželo se: 7

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Prodej části pozemku p.č. 470/1, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce – záměr (bod 21)
Čas videa: 1:16:43-1:19:54

Pro: 20

Zdrželo se: 4

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 19: Prodej hrobky – záměr (bod 22)
Čas videa: 1:19:54-1:21:57

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 20: Uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na část úseku komunikace III/12833a v k.ú. Radouňka. (bod 23)
Čas videa: 1:21:57-1:23:32

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 21: Návrh na bezúplatný převod p.č. 3603/1 v k.ú. Jindřichův Hradec od SPÚ (bod 24)
Čas videa: 1:23:32-1:26:09

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 22: Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 743/5 v k.ú. Radouňka (bod 25)
Čas videa: 1:26:09-1:28:33

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 23: Směna částí pozemků p.č. 3526/15 a p.č. 4303/2 za části p.č. 3526/13 a p.č. 3526/14 v k.ú. Jindřichův Hradec – budoucí směnná smlouva – záměr (bod 26) PROTINÁVRH
Čas videa: 1:28:33-1:34:51

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 24: Směna částí pozemků p.č. 3526/15 a p.č. 4303/2 za části p.č. 3526/13 a p.č. 3526/14 v k.ú. Jindřichův Hradec – budoucí směnná smlouva – záměr (bod 26)
Čas videa: 1:34:51-1:50:46

Zřejmě nejdelší debata proběhla po úvodním projevu pana Karel Reitha, který zastupoval firmu A+R (dříve C+R), jenž měla zájem na směně pozemků. Jednalo se o firmu, která staví budovy pro Penny Markety. Po několika dotazech Jaroslava Chalupského se už nikdo hosta neptal, bylo mu odpovězeno, že s původní 22 let starou budovou Penny Marketu nemají žádné konkrétní plány. Další dotaz položil Jaromír Kopřiva, zajímalo ho, kudy konkrétně povede plánovaná cyklostezka, zda nepovede skrz parkoviště a následná debata už probíhala s panem starostou.

Ten nedokázal odpovědět na dotazy Jaroslava Chalupského, který se ptal na stav realizace kruhového objezdu na silnici I. třídy. Řekl, že mu nepřijde šťastné, aby lidé silnici přecházeli a přejížděli v rámci cyklostezky přes kruhový objezd. S podivením mu tedy byla položena znovu otázka: „Jak je možné, že na stavební řízení nemá město Jindřichův Hradec žádný vliv a neví se, v jakém je to stavu, jak to že nikoho netrápí, kudy budou chodit lidé ze sídliště, pokud vznikne nové centrum?“

Místo odpovědi bylo konstatováno, že je to otázka názoru a starosta k tomu už víc nemůže dodat – tajemstvím opředené tedy zůstalo to, proč město účastníkem územního řízení bylo, ale stavebního se neúčastní.

Pro: 19

Zdrželo se: 5

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 25: Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci, rozpočtový závazek na roky 2021 – 2025 (bod 27)
Čas videa: 1:50:46-1:58:41

V rámci tohoto bodu se dotazoval Jan Pokorný na dobu, kdy budeme moci ještě skládkovat na současné skládce. Místostarostou Komínkem bylo zodpovězeno, že do roku 2025 určitě nebude žádný problém a spíš než kapacita skládky je pro nás rozhodující legislativa.

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 26: Zúčtování nájemného za rok 2019 – ČEVAK, a.s. (bod 28)
Čas videa: 1:58:41-2:00:34

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 27: Prominutí úhrady a odložení splatnosti nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií (bod 29)
Čas videa: 2:00:34-2:23:00

Velká debata na toto téma znamenala zapojení Tomeše Vytisky, Vladislava Buriana, Milady Petrů i Jaroslava Chalupského.

V rámci svého vystoupení Tomeš Vytiska požádal o procesní rozdělení hlasování, s tím, že je pro něj jako takováto kompenzace pro podnikatele nepřijatelná, zvláště když jim možná ještě vláda něco dá, a proto se s příspěvkem 5000 Kč pro ty nejmenší podnikatele nemůže smířit, jelikož zaměstnanci od města nic nedostanou a takto bychom mohli dávat každé skupině.

Jaroslav Chalupský naopak zdůraznil, že mnohem lepším řešením by bylo jednoduché rozdání příspěvků, které by nevytvářelo nerovnosti mezi podnikateli v městských či soukromých nájmech, nepřipravilo by o příspěvek restaurace, které sice 6 milionů za rok protočí, ale většinu peněz dají do zaměstnanců, a nevytvářelo by žádnou byrokratickou práci navíc.

Milada Petrů poděkovala, že se město, alespoň částečně inspirovalo dopisem, který po komunikaci s mnoha podnikateli Hospodářská komora v Jindřichově Hradci radnici zaslala. Kromě toho také sdělila v reakci na Vytisku, že podnikatelé ty peníze zaměstnancům dají, protože udrží jejich pracovní místa, ale pokud skončí, už jim žádnou výplatu nedají.

Svým příspěvek se za schválení tohoto materiálu přimluvil Vladislav Burian, který poznamenal, že takovouto symbolickou pomoc po dlouhé debatě v radě také podporuje.

Pro: 5

Zdrželo se: 14

Proti: 5

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 28: Prominutí úhrady a odložení splatnosti nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií (bod 29)
Čas videa: 2:23:00-2:23:39

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 29: Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 30)

V rámci interpelací položil Jaroslav Chalupský několik dotazů vedení města od občanů. Otázky na odvádění vody na Bobelovce či rozpadající se zeď na nábřeží byly zodpovězeny a třaskavější výměnu názorů pak přinesla debata o sportovních dotacích mezi Ondřejem Pumprem, starostou MrvkouJaromírem Kopřivou.

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 30: Závěr (bod 31)

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář