Zářijové zastupitelstvo snad už naposledy řešilo plošné kácení Husových sadů

Na zářijovém zastupitelstvu bylo hned několik důležitých bodů. Nejzajímavější diskuse ovšem proběhla okolo Husových sadů.

Právě bod týkající se Husových sadů rozebíráme zvlášť, zbytek reportáže dodáme již brzy…

Snad již poslední rozhodnutí o tom, jakým způsobem budeme nakládat s Husovými sady.
První etapa s vodotrysky je možná na oko hezká, ale z hlediska nakládání s funkční zelení se dostala do učebnic přírodopisu jako příklad vytváření tepelných ostrovů uprostřed měst, zatímco jiná města s daleko horšími podmínkami hledají způsoby, jak centrum dobře chladit velkými vzrostlými stromy. První etapa je vykácela a nahradila okrasnými zakrslíky.
Je tu stále jakési skryté lobby nejrůznějších skupin za utrácení milionů v projektech a realizacích, přičemž ale v Husových sadech je vše prověřené a stromy ošetřené, ze zákona s nimi nelze hýbat, kácet, sahat jim kopáním cestiček do kořenů.
Proto jsme rádi a děkujeme všem, kteří odmítli návrh Ing. Mrvky a dali v závěrečném hlasování zelenou protinávrhu Ing. Chalupského a Doc. Pokorného na zachování stávající podoby a vypracování „plánu péče a dosadby“ stromů odborníky (arborista + zahradní architekt).
Hodně se o parku diskutovalo, někteří zastupitelé se tak jako na oko tvářili, ale žlutá barva v tabulce hlasování o tomto návrhu je donutila se odkopat a jít s pravdou ven, jak to s parkem a penězi za zakázky zamýšlí.
Děkujeme všem zastupitelům, kteří podpořili protinávrh na péči a šetrnou dosadbu, protože jak už zaznělo, k tomu, co naši předkové udělali dobře a funguje, bychom se měli chovat s respektem, navázat na to a rozvíjet park do modernější podoby. To je lepší cesta revitalizace, než něco násilně měnit a ztrácet léty získané hodnoty jen proto, že si chce někdo vydělat předěláváním.

Hlasování:


Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář