Záchrana střelnice v Člunku a 15. výročí vojenské jednotky v J. Hradci

Dnes slavnostní nástup k 15. výročí založení jednotky 44. Lehkého Motorizovaného Praporu a předávání zasloužených vyznamenání.
 
Vždy je lepší, když spolu bojují jazyky politiků a diplomatů, než zbraně vojáků. Ale pokud by došlo na vojáky, ti naši jindřichohradečtí jsou připraveni.
 
Ve svém proslovu jsem se věnoval i situaci v Člunku:
„Vážení vojáci, vážený pane poslanče, vážení páni velitelé, vážený pane starosto, vzácní hosté…
Před dvěma lety jsme čelili hrozbě, že tato jednotka přijde o možnost střeleckého výcviku v oblasti Člunek-Lomy.
Zprostředkovaně to byla hrozba i pro samotné město Jindřichův Hradec, protože několik stovek vojáků se svými blízkými tvoří ve městě nezanedbatelnou část naší komunity.
Věc byla docela komplikovaná a po konzultaci s autorem Zákona o obcích skoro neřešitelná. Navíc nám všem nepříjemně svazovaly ruce anomálie covidového režimu, kdy bylo obtížné se scházet a o věcech jednat.
Nakonec se nám všem zúčastněným ale povedlo najít dobrou vůli u zastupitelů místních samospráv, kteří dali přednost oboustranně prospěšné spolupráci s Armádou ČR před zájmy několika jedinců.
Zejména v klíčové obci Člunek si toho vážím, protože občané pochopili vážnost situace a na základě toho se zastupitelé rozhodli vyměnit vedení obce, které do té doby vojákům nepřálo.
Tím bylo umožněno narovnávat vzájemně zjitřené vztahy a opět začít spolupracovat.
Střelnice a možnost výcviku zůstaly zachovány.
Koordinovaně jsme se do řešení problému zapojili každý po své linii a já bych chtěl na tomto místě poděkovat panu poslanci Bartoškovi, velitelům praporu a zastupitelům (jak v Číměři, tak v Kunžaku) za jejich vstřícnost a nalezení řešení.
Poděkování patří i novinářům, kteří se o téma zajímali.
Mám velmi dobrý pocit z toho, že když jde do tuhého, umí se dát zástupci parlamentu, státní správa, samosprávy a speciální složky dohromady a udělat správnou věc.
Svět kolem nás se stává méně harmonickým, jak uvnitř tak i vně, a je potřeba všestranně dobré přípravy, abychom nebyli zaskočeni a byli připraveni pružně čelit nejrůznějším hrozbám.
Demonstrovaná připravenost je totiž nejlepší prevence.
Jsem si jist, že 44. Lehký Motorizovany Prapor touto cestou dlouhodobě jde a tento slavnostní nástup k 15. výročí založení jednotky o tom svědčí.
Pokračujte i nadále v dobré práci!
My se budeme snažit dělat správná rozhodnutí na základě vaší zpětné vazby a vy tato rozhodnutí správně naplňovat.
Závěrem snad jedno osobní přání…
Žijeme spolu v jednom městě, zkusme najít další příležitosti vzájemné spolupráce, jak předávat vaše dovednosti i ostatním, aby se o sebe také uměli v případě potřeby dobře postarat.
Děkuji za pozornost.“
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář