Z dotazů médií: Jak hodnotíte 10 let Zemana na Hradě?

Jak hodnotí Zemana? Co očekávají od Pavla? ČT se zeptala všech 281 zákonodárců.
ČT: Co hodnotíte na výkonu prezidentské funkce Miloše Zemana pozitivně?
Jaroslav Chalupský: Pozitivní stránky lze spatřovat ve vymezování se vůči Green Dealu a dalším bruselským bláznivinám, což přičítám jeho určitému racionálnímu ekonomickému pohledu na věci. Co vyhovuje velkým zemím, je často velký problém pro malé. A to jsme my.
ČT: Co hodnotíte na výkonu prezidentské funkce Miloše Zemana negativně?
Jaroslav Chalupský: V prvním funkčním období nám Miloš Zeman ukázal, jak se dá natahovat Ústava prostřednictvím jeho extenzivního výkladu, jak lze pošlapat vážnost prezidentského úřadu špatným personálním obsazením prezidentské kanceláře a také názorovými veletoči. Ve druhém období pak již řešil výhradně své záležitosti a nebyl platným týmovým hráčem v domácí ani zahraniční politice. Rozhodně společnost nestmeloval, spíš přinášel kontroverze a pnutí mezi ústavní pilíře.
ČT: Jaká jsou vaše očekávání od výkonu prezidentské funkce Petra Pavla?
Jaroslav Chalupský: Očekávám, že bude dobře a profesionálně sloužit České republice, že bude mít svůj názor, který bude jasně artikulovat, ale taky bude otevřený protiargumentům a kompromisům tak, aby Česká republika vystupovala na venek jednotně, čitelně a budovala si větší a větší respekt, což je důležité právě třeba v otázkách Green Dealu. Musíme být více svébytnou a sebevědomou zemí, která se nenechá za každou cenu smýkat experimenty zeleného socialismu.

 

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář