Udílení cen města Pelhřimov

Pelhřimov včera večer již po jednadvacáté pořádal slavnostní udílení Cen města Pelhřimova těm osobnostem, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pelhřimově, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pelhřimova v celostátním nebo mezinárodním měřítku.
O cenách rozhodli zastupitelé města na svém prosincovém zasedání.
 
Z předložených nominací byli hlasováním zvoleni tito jednotlivci a subjekty:
Kategorie 1: Žáci, studenti
Petr Hurda
Student 4. ročníku SPŠ a SOU Pelhřimov v oboru IT s vynikajícími studijními výsledky. V loňském roce se umístil na 2. místě v krajském kole soutěže v anglickém jazyce, účastnil se odborné stáže v rámci projektu Erasmus+ ve slovinském Mariboru. Pravidelně se účastní na projektu Kraj pro bezpečný internet a je členem minitýmu IoT v projektu Kraje Vysočina IKAP.
Nikola Kaňková
Studentka 3. ročníku ekonomického lycea Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. V rámci svého studijního zaměření na sociální činnost se občasně účastní dobrovolnické činnosti, která se zaměřuje hlavně na práci se seniory. Z vlastní iniciativy se přihlásila společně s kamarádkou do 3. ročníku soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ. Projekt obstál v konkurenci 12 přihlášených projektů a zvítězil v kategorii plánovaný inovativní podnikatelský projekt.
 
Kategorie 2 – Sportovci
Dominika Hronová
Skvělá reprezentace ČR a rodného města Pelhřimova v takewondu ve světě. Třetí místo na Evropských Olympijských Hrách a mnoho dalších skvělých úspěchů.
Kristýna Napoleaová
Rodačka z Pelhřimova vyhrála jako třetí česká golfistka turnaj Ladies European Tour. Díky tomuto vítězství se zařadila do kategorie 4 nejlepších 70 hráček a má jistotu startu v turnajích na další dva roky.
Lucie Jiříková
Skvělá sportovní gymnastka z Pelhřimova má na svém kontě několik účastí na mistrovství Evropy, a dokonce Českou republiku reprezentovala i na mistrovství světa.
 
Kategorie 3 – Podnikatelské subjekty
V letošním ročníku nebyl žádný podnikatelský subjekt vybrán k ocenění. Nikdo z nominovaných v této kategorii totiž neobdržel potřebný počet hlasů, tedy minimálně poloviční počet hlasů všech přítomných zastupitelů města (20 přítomných) – 10 hlasů.
 
Kategorie 4 – Mimořádné zásluhy o rozvoj města
Mgr. Luděk Charouzek
Je dlouholetým ředitelem Základní školy Na Pražské, Pelhřimov. Velmi úspěšně vedl a vede tuto školu. Svou výukou a směřováním školy několik generací žáků nadchl a naučil je žít sportovně, aktivně a zakořenil v nich lásku a nadšení pro cestování a poznávání cizích zemí.
MUDr. Stanislav Houštěk
Uznávaný odborník, specialista a primář dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov. Klade důraz na preventivní a komplexní léčebnou péči s citlivým přístupem k individuálním potřebám dětí.
 
5 – Zvláštní ocenění
Matice Křemešnická
Obecně prospěšná společnost Matice Křemešnická o.p.s. pečuje o kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku, pořádá prohlídky a rozvijí povědomí o historii města a jeho okolí vydáváním různých publikací. Cílem a posláním Matice Křemešnické je rozvíjet a posilovat především duchovní odkaz poutního místa Křemešník jak po duchovní, tak i materiální stránce.
 
Udílení cen se zúčastnili i zástupci partnerských měst z Německa a ze Slovenska.
 
Dobrovolné vstupné bylo věnováno jako příspěvek do sbírky na opravu kapličky u zázračné studánky na Křemešníku. Hosté přispěli částkou 32.900 Kč.
 
Pořadem provázel skvělý moderátor Václav Žoudlík a profesionalitou mu na paty při předávání cen šlapali místostarostové Zdeněk Jaroš a Karel Kratochvíl.
 
Taneční a pěvecký zážitek si pro nás na výbornou připravila ZUŠ Pelhřimov .
 
Děkuji panu starostovi Ladislavu Medovi, Radnice Pelhřimov a organizátorům za pozvání, panu poslanci Kottovi s manželkou, místostarostům Jarošovi a Kratochvílovi za přijemnou společnost.
Opět skvěle připravený večer.
 
Oceněným velká gratulace a respekt za to, čeho dosáhli!

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář