Setkání se Svjatlanou Cichanouskou mi přiblížilo děsivé dění v Bělorusku

Paní Svjatlana Cichanouska považována některými za běloruskou prezidentku v exilu přijala pozvání do Českého Senátu, kde také promluvila o tom, co se děje v jejím rodné zemi. Z jejích slov se chvílemi svíralo hrdlo a vlhly oči, což všem v sále připomnělo, že svoboda a demokracie není automatická věc a je potřeba ji neustále střežit, opečovávat, kultivovat a chránit si ji. To je přesně role Senátu.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář