Senátní vernisáž výstavy studentů GVN

Jako hříčka osudu vznikla vernisáž na téma „Osobnosti dějin očima studentů GVN“, která byla zahájena v úterý v chodbě místopředsedů Senátu.
 
Když se naskytla tato jedinečná příležitost vystavovat ve Valdštejnském paláci, dal jsem jí k dispozici ředitelům škol v mém senátním okrsku.
 
Paní ředitelka Gymnázia Vítězslava Nováka Lenka Vetýšková zareagovala jako první.
Gymnázium bude navíc letos slavit významné jubileum 100 let od otevření.
Pro Jindřichův Hradec je gymnázium podobně významnou budovou jako Valdštejnský palác pro Prahu. Přípravy a myšlenky celé výstavy se skvěle ujal pan učitel Vavřík.
 
Zahájení vernisáže se zúčastnil i místopředseda Senátu Tomáš Czernin. Spíše bych ale měl říci hrabě Czernin (celým jménem Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav Czernin).
Jméno Czerninu je s J. Hradcem spjato, byť jde o širší Tomášovu rodinu a spíše druhou nejičínskou větev. Každý Hradečák si určitě vybaví minimálně kostelík na Jakubu.
 
Z regionu se stihl vrátit a připojit se k nám i pan předseda Miloš Vystrčil. Díky němu a otevřenosti Senátu vůči veřejnosti jsou takové akce vůbec možné, byť jsou organizačně náročné.
 
Hlavně jsem měl ale radost z plného autobusu učitelského sboru, který dorazil do Prahy, protože jsou to hlavně oni, kdo připravují žáky na své životní uplatnění a kteří se pak objevují ve významných organizacích, institucích a firmách.
Za to celému učitelskému sboru patří velký dík!
 
GVN je s Českým Senátem propojeno více, než se možná ví.
 
Před dvěma lety jsme díky řediteli DofE Tomášovi Vokáčovi zasadili s kolegy z výboru a gymnazijními dofáky pod vedením Martiny Kubičkové v zahradě gymnázia první senátní DofE strom v České republice.
 
Nad DofE měl patronát Vévoda z Edinburghu Philip a letos do ČR dorazil jeho syn princ Edward, který patronát převzal. Při návštěvě v Senátu jsme se o vysazeném prvním stromu rovněž bavili.
 
Není úplně pravděpodobné, že by se do J. Hradce princ zavítal na strom podívat, ale i tak je již jindřichohradecké GVN propojeno s královskou rodinou 😉
 
Po vernisáži následovala prohlídka paláce, zázemí senátorů, Valdštejnské zahrady a komentovaná prohlídka výstavy Josef Mánes.
 
Byl to moc příjemně strávený den. Delegace předsedy parlamentu Singapuru v Senátu nestihla díla žáků již vidět, ale ostatní návštěvníci výtvarný talent žáků velmi chválili.
 
Poděkování patří i paní ředitelce Čechové za pomoc s přípravou exponátů.
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář