Senát se postavil za úzkokolejku

Za úzkokolejku se jednomyslně postavil senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který zasedal ve středu.
Starostové na trati po tom volali již dříve, aby se úzkokolejkou zabýval i Český Senát, který opatruje záležitosti regionů. Ale nebyl důvod, protože tak, jak jsem ve spojení s jednotlivými aktéry, záchrana úzkokolejky se vyvíjela na můj vkus sice pomalu, ale vyvíjela a šla dobrým směrem. Všichni spolu komunikovali. Nikdo nechce nechat padnout zdroj podstatných turistických příjmů v regionu.
Důvod otevřít v parlamentu oficiálně téma úzkokolejky nastal až nyní, kdy začala váznout komunikace s ministerstvy dopravy a pro místní rozvoj. Ty byly insolvenčním soudem doplněny do prozatimního věřitelského výboru, aby spolurozhodovaly o osudu naší historicko-kulturní a technické památky.
Zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury, který má také pohledávku vůči JHMD, měl v úmyslu se věřitelského výboru neúčastnit, což nelibě okomentoval i soud, že by stát neměl rezignovat na výkon svých práv a v tomto duchu jsem také okamžitě napsal vysvětlující dopis příslušným ministrům, aby nedošlo k nějakým komunikačním šumům v rezortu a k pochybení. SFDI nakonec ve věřitelském výboru zůstal. Jak se k řešení úzkokolejky postaví a jaké konkrétní kroky podniknou, jsem se ale zatím oficiálně nedozvěděl.
Senátorům jsem vysvětlil celou situaci a ti se jednoznačně postavili za usnesení, které pomohli doplnit, když v obecné rozpravě konstatovali, že je potřeba chránit naše „regionální klenoty“, je potřeba, aby odpovědné osoby konaly, o to víc, když mohou být hybatelem budoucnosti a přispět tak k zachování hodnot pro další generace. Měly by nakládat s veřejnými prostředky efektivně a ve prospěch občanů. Pokud tak činit nebudou, mohou státu způsobit škodu.
Děkuji kolegům, že se věcí zabývali a že i oni nabídli pomocnou ruku v záchraně úzkokolejky.
Odkaz na petici: https://www.petice.com/petice_za_zachranu_uzkokolejky…

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář