V parku raději více funkčnosti než designu

Na základě usnesení Zastupitelstva města ze srpna 2011 a rozhodnutí z roku 2012 byla v roce 2016 uskutečněna 1. etapa projektu „Revitalizace Husových sadů“. V části mezi Masarykovým náměstím a Kostelní ulicí byly vykáceny stromy bez ohledu na jejich zdravotní stav, instalovány vodotrysky, vysázeny stromy do nově vydlážděné plochy. První etapa vyvolala nevoli obyvatel města, odvolání zapsaného spolku ke Krajskému úřadu a vznikla petice o více než 2000 podpisech vyzývající k zastavení realizace dalších etap, které předpokládaly též vykácení i zdravých stromů z tzv. koncepčních důvodů.

V červnu 2019 zastupitelstvo města J. Hradce revokovalo usnesení ze srpna 2011 o revitalizaci Husových sadů a odsouhlasilo, aby odbory správy majetku města a životního prostředí byly pověřeny předložit další návrhy. V lednu 2020 byl pak předložen návrh uspořádání architektonické soutěže na řešení Husových sadů. Zastupitelstvo se přiklonilo k protinávrhu zadat neprodleně inventarizaci zdravotního stavu jednotlivých stromů soudnímu znalci. Znalost zdravotního stavu a perspektiva jednotlivých stromů je podmínkou zpracování dalších návrhů postupu. Dle informace odboru životního prostředí má být posudek hotov do 15. 3. 2020.

Projekt revitalizace Husových sadů byl zpracován v roce 2011. Od té doby se prodlužují období beze srážek, přibývá přívalových dešťů, zvyšuje se počet tropických dnů, v krajině ubývá vody a v létě bývá ve městech nesnesitelné vedro. Obce budují zelenou infrastrukturu, což je snaha o zasakování dešťové vody, snižování rychlosti odtoků vody, využívání zeleně k zlepšení klimatu ve městě. Je nesporné, že realizací 1. etapy revitalizace Husových sadů se zrychlil odtok vody z vydlážděných ploch, trávník a záhony jsou výše než dlažba. Nově vysázené stromy trpí horkem, které sálá z přehřáté dlažby. Navíc vysázené stromy nejsou kaštany koňské, které zde byly původně, nedorostou výšky původních stromů. Husovy sady byly založeny v polovině 19. století na místě zasypaného hradebního příkopu, podobně jako tomu bylo i v jiných historických městech. Podloží tedy poskytuje dostatek prostoru pro kořeny vysokých stromů, které potom poskytují stín i možnost hnízdění ptáků a dalších živočichů.

Já tedy stále preferuji zachování kostry parku tzn. zachování velkých stromů a jejich postupnou obnovu se zhotovením zásaků po konzultaci s panem Ing. Štíchou, který před lety kanalizaci a infrastrukturu pod Husovými sady řešil a situaci dobře zná.

 

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

73 let, biolog, přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií, ředitel ENKI o.p.s , nestraník, Jindřichův Hradec + předseda Komise životního prostředí

V J.Hradci je respektovanou osobou. Jako ředitel ENKI, o.p.s patří ve vědeckých kruzích k předním českým klimatologům a hydrologům, kterým se daří chránit a obnovovat přírodu propojením technologie a přírodovědných postupů. To je využíváno hlavně při obnově krajiny po rozsáhlé těžbě. Z těch pro veřejnost zajímavějších projektů stojí za zmínku chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, účast na projektech na obnovu oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima.Dr. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na PřF University Karlovy, kde také přednáší, přednášel 7let po sobě semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku. V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami. V Hradci zásadně přispívá k záchraně historického domu, který byl jejich rodině navrácen restitucí v nevalném stavu. Velkým darem je jeho schopnost i poměrně složité biologicko chemické procesy vysvětlit laické veřejnosti a ukázat konkrétní přínos aplikované teorie v praxi s hmatatelnými výsledky.

Kdo by si neuměl představit o čem je řeč, tyto krátké reportáže to dobře vysvětlují:

Komentáře
 1. Pingback: stromectol 5 mg
 2. Pingback: buy ivermectin uk
 3. Pingback: iwermektyna
 4. Pingback: ivermectin buy nz
 5. Pingback: japan ivermectin
 6. Pingback: ivermectin ontario
 7. Pingback: ivermectin human
 8. Pingback: ivermectin
 9. Pingback: buy generic lasix
 10. Pingback: furosemide 2018
 11. Pingback: driponin online
 12. Pingback: ivermectine kory
 13. Pingback: ivermectin 2
 14. Pingback: mexico ivermectin
 15. Pingback: sildenafil walmart
 16. Pingback: tadalafil liquid
 17. Pingback: tadalafil bnf
 18. Pingback: casino usa
 19. Pingback: generic cialis
 20. Pingback: what is cialis
 21. Pingback: tadalafil
 22. Pingback: tadalafil dosage
 23. Pingback: ivermectin brand
 24. Pingback: order ivermectin
 25. Pingback: order ivermectin
 26. Pingback: Anonym
 27. Pingback: Anonym
 28. Pingback: Anonym
 29. Pingback: stromectol uti

Přidat komentář