Proti novému Zákoníku práce a socialismu

Moje odpověď Týdeníku ECHO, zda nový zákoník práce zlepší podmínky na trhu.
 
Nový zákoník práce s novými nařízeními a další byrokracií podmínky na trhu zhorší všem.
 
Evropská unie nás nutí k selektivnímu umělému blahobytu na úkor zaměstnavatelů. ČR se tomu nevzepřela a v důsledku na to doplatí všichni.
 
Budu věřit, že nejde o záměr EU likvidovat konkurenceschopnost členských států, ale jen o naivní experimentování se socialistickým centrálním řízením, které jsme si my již vyzkoušeli a víme, že k blahobytu a prosperitě nevede. K té vede svobodný trh, svobodná vůle těch, kteří se chtějí spolu dohodnout a nikdo z Prahy nebo z Bruselu by jim neměl vnucovat své falešné dobro, nebo nasazovat kazajky.
 
Aby pracovní trh fungoval, což se už nyní neděje, musí být lidé alespoň trochu hladoví po práci a být ochotni něco pro druhé za peníze udělat, což je ta správná cesta k lepšímu žití. Právo na blahobyt bez adekvátního výkonu je přelud.
Když to přeženu, podmínky na trhu by zlepšilo zrušení zákoníku práce a výrazná redukce aparátu ministerstva práce a sociálních věcí. To více rozdává peníze těch, co pracují, než by někomu práci zařídilo.
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář