Přání se vyplnilo! Budu pracovat jako…

Podařilo se! Mám radost z dalšího úspěchu – naše přání se vyplnilo, budu pracovat ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Dokonce jako místopředseda výboru. S tím souvisí i Podvýbor zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kde budu rovněž působit. Co se týká komisí, tak bylo vyslyšeno přání být členem stálé komise Voda-Sucho.
Za toto opět děkuji Vám! V Senátu se uplatňuje „seniorský princip“, tedy silnější klub a starší kolega má přednost volby, nováčci doplňují zbylá místa. Tuto výjimku považuji za ocenění-laskavost od kolegů k vítězství s těžkou váhou 🙂
Jako absolvent jsem také rád, že o moji účast ve Vědecké radě Fakulty managementu VŠE projevila zájem moje Alma mater. Snad budu moci být nějak nápomocen. Každopádně se budu snažit jako radní i jako senátor hledat synergické efekty vzájemné spolupráce mezi fakultou a městem, aby nám to opět vzkvétalo. Je správné této příležitosti využít na maximum.
Snažím se do věcí rychle dostat, byť je to nyní nestandardně hektické. Již jsem absolvoval 95 hlasování a vystoupil v diskusi na plénu. Líbí se mi, že moji práci v Senátu můžete přehledně sledovat zde https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz….
Také jsem pročetl a hlasoval asi o 180 bodech ze života J.Hradce v radě města, což je docela štos materiálů každý týden.
Setkal jsem se se starosty, hejtmanem, dojednal pár schůzek na pomoc lidem, kteří se na mě již obracejí o pomoc a zasadil pár stromků. Dokončuji vstupní papírovací agendu…
A také už mi přišla první odměna ze Senátu. Protože jde o veřejné prostředky, opět zveřejňuji, byť mě od toho lidé zrazovali. Stále zastávám názor, že do soukromých peněz je každému houby, to hlídají úřady, ale veřejné peníze by měly být transparentní. Na tomto nemíním nic měnit. Motivuje mě to dotahovat věci, protože si mě za to lidé platí, abych jim byl prospěšný.
V současné podivné době cítím spoluodpovědnost za to, abychom po třiceti letech udrželi svobodu a demokracii a nesklouzli k totalitním praktikám – daněmi a hospodařením státu počínaje a vytvářením super-úřadů konče. Úřadů s možností třeba zavírat lidem živobytí, zavírat nás doma, zavírat hranice vůči světu atd. O plošném povinném očkování a povinné solidaritě ani nemluvě.
Zůstávám v kontaktu, průběžně s vámi komunikuji a jsem rád za vaše podněty a názory.

 

Tagy:
Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře

Přidat komentář