Úzkokolejka – padlo důležité rozhodnutí soudu

Vážení přátelé a příznivci úzkokolejky!

Úzkokolejka má reálnou šanci! Dnes konečně snad první dobré zprávy!
Hráz obstrukcí se začíná bortit. Insolvenční soudce již ztratil trpělivost s
Ing. Čajánkem, zbavil ho dispozičních práv v JHMD.

Minulý čtvrtek soud neuvěřil ani snahám současných vlastníků JHMD vše
napravit restrukturalizací firmy a poslal úzkokolejku do konkurzu. To
znamená, že Ing. Čajánek je mimo hru, úzkokolejka bude věřiteli
nabídnuta k prodeji. Celá, nebo zvlášť koleje a zvlášť vozový park, nebo po
jiných částech. Šance pro nové investory se srdcem na kolejích a rozumem
v hrsti koupit si úzkokolejku. Požadavkem je, aby nový vlastník dráhu
provozoval.

Máte-li na čtení více času, zde jsou podrobnosti…

To, že kolem úzkokolejky krouží Gepard Express a další zájemci, kteří by ji
měli zájem provozovat, protože s tím mají zkušenosti, jsem již psal.

Z poměrně jednoznačného jednání věřitelského výboru lze dovozovat, že
by mohlo být již něco předjednáno a že by mohl již existovat vážný
zájemce o koupi v konkurzu.

Kdo to bude a komu se co prodá, o tom bude rozhodovat věřitelský výbor.
Tedy zástupci subjektů, kterým JHMD dluží peníze.

V minulém newsletteru jsem Vás informoval, že stát má ve věřitelském
výboru hlasovací většinu 3:2. Musel jsem intervenovat, aby v něm
zástupce SFDI zůstal, protože měl zaječí úmysly. Chápu, je to práce, ale
stát nemůže rezignovat na výkon svých práv a musí hájit své pohledávky a
také přihlížet k veřejnému zájmu lidí. Kdo jiný by to měl dělat? To jsme
tedy i díky usnesení senátního výboru podpořili.

Skandální jednání tentokrát u soudu předvedla zástupkyně Ministerstva
pro místní rozvoj (MMR), která odstoupila z věřitelského výboru, zřekla se
možnosti rozhodovat o osudu nové éry úzkokolejky, protože prý „na to
nemá čas“ 🙁 .

To zaskočilo a rozhořčilo i soudce, takže se musel zeptat, zda o jejím
rozhodnutí pan ministr Bartoš vůbec ví.

S ministrem Bartošem máme korektní vztahy, pár dní před soudem mě
ujišťoval i jeho ředitel kabinetu, že vše bedlivě sledují a nic v rámci
zákonných možností nepodcení.

A nyní toto! Proto jsem obratem napsal dopis ministrovi, v kopii členům
našeho senátního výboru, že nebylo jednáno dle našeho výborového
usnesení a jak hodlá pan ministr zjednat nápravu?

Na budoucnost dráhy by to snad nemuselo mít negativní vliv. Nicméně,
slečnu či mladou paní za MMR nahradil jiný věřitel (Delikomat), který má
pohledávku u JHMD snad jen 17 tisíc Kč. Ten bude místo ministerstva
rozhodovat, komu a jak se prodá úzkokolejka. To mě tedy dost rozčílilo.

Na „ptákoviny“ typu nahrazování dobře fungujících rodných čísel něčím
jiným ministerstvo čas má, ale postarat se o zásadní bolístky v rozvoji
regionu, což je poslání jejich ministerstva, to ne :-(.

My jsme po celou dobu nezaháleli a dokonce jsem měl příležitost
zúčastnit se brigády na úzkokolejce, kde jsme vyžínali trávu a vyřezávali
popadané stromy, aby nic nebránilo okamžitému provozu na trati, jakmile
to papírově a technicky bude možné.

A kdo myslíte, že to se souhlasem insolvenční správkyně zdarma se svými
lidmi odpracoval?

Albert Fikáček, majitel Gepard Expressu. Aniž by se tušilo, kdo nakonec
úzkokolejku získá. Prostě tak jako mnoho ostatních neměl srdce na to se
dívat, jak koleje postupně zarůstají a chřadnou.

Chcete-li vidět, jak to aktuálně na trati vypadá, pořídil jsem na brigádě pár
fotek. Možná i díky krásnému počasí na mě dýchla neskutečná atmosféra.
S motorovou pilou po trati úzkokolejky | Hradec srdcem a rozumem + Svobodní: Blogová platforma

Věřím, že se nyní již věřitelé rychleji, bez „zdržovaček“ domluví s
potenciálními investory a zájemci o provoz na úzkokolejce a že se vláčky
opět co nejdříve objeví na kolejích. Byť třeba i formou dočasného
pronájmu, než se vše dořeší.

Město Jindřichův Hradec podpořilo z Nadačního fondu rozvoje opětovné

vyřízení všech potřebných povolení k provozování dopravy na úzkých
kolejích částkou 150 tisíc Kč.

S vidinou vláčků opět v pohybu a v očekávání dalších dobrých zpráv,

JARDA CHALUPSKÝ

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář