Pokračování k úzkokolejce 3

Vážení přátelé a příznivci úzkokolejky!

 

Steak na stříbrném tácku, který marně hledá hladového jedlíka. Tak bych

aktuálně nazval situaci na úzkokolejce, kterou se začal oficiálně zabývat i
Český Senát. Senátní výbor záchranu úzkokolejky jednomyslně podpořil.

Máte-li na čtení jen pár minut, budou vám stačit…

Dnes jen krátce. Zápisů v insolvenčním rejstříku přibývá, ale podstatného se
neděje nic. Chybí tah na branku a snaha vyřešit drážní šlamastiku co
nejdříve. Zatímco zkrachovalá kavárna JHMD v J. Hradci opět funguje a
soukromník Milan Kasper ji dal během asi tří týdnů opět do provozu, protože
na znovuotevření makal dnem i nocí, aby stihl sezónu, státní sféra funguje
podstatně pomaleji a rozvážněji. Možná až příliš.

Věřitelé, včetně soukromých, jsou v prozatímním věřitelském výboru
zastoupeni svými „úředníky“, kteří za svá rozhodnutí ručí celým svým
majetkem. To je jádrem pudla. Bojí se rozhodnout, požadují na vše analýzy.

Má funkční úzkokolejka se všemi platnými certifikáty přepravující pasažéry,
tedy generující tržby a starající se o trať, vozový park a nemovitosti větší
hodnotu majetkové podstaty, než má nefunkční chátrající úzkokolejka bez
jakýchkoli povolení?

Co byste jako obchodník raději prodávali, protože si budete moci říct o více
peněz a uspokojit tak lépe své pohledávky?

Možná máte jasno. Zástupci věřitelů ale raději nejprve analýzu, která by to
potvrdila. Černé na bílém.

Další procesní krok, o kterém je možné se dohadovat a několik měsíců
zpochybňovat.

Zástupce SFDI, se dokonce nechtěl prozatímního věřitelského výboru
účastnit vůbec, což nesl nelibě i soud, že stát chce rezignovat na výkon
svých práv. Proto jsem okamžitě napsal vysvětlující dopis příslušným
ministrům, aby nedošlo k pochybení.

SFDI sice za ministerstvo dopravy ve výboru zůstal, ale oficiální odpověď a
nástin postupu jsem neobdržel. Proto jsem dal celé záležitosti větší váhu a
postoupil ji do senátního výboru.

Starostové na trati po tom volali již dříve, aby se úzkokolejkou zabýval i
Senát, který opatruje záležitosti regionů. Ale nebyl důvod, protože tak, jak
jsem ve spojení s jednotlivými aktéry, záchrana úzkokolejky se vyvíjela na
můj vkus sice pomalu, ale vyvíjela se a šla dobrým směrem. Všichni spolu
komunikovali.

Nikdo nechce být tím, kdo nechal padnout zdroj podstatných turistických
příjmů v regionu.

Důvod otevřít v parlamentu oficiálně téma úzkokolejky nastal až nyní, kdy
začala váznout komunikace s ministerstvy dopravy a pro místní rozvoj.

Senátorům jsem vysvětlil celou situaci a ti se jednoznačně postavili za
usnesení, které pomohli doplnit, když v obecné rozpravě konstatovali, že je
potřeba chránit naše „regionální klenoty“, je potřeba, aby odpovědné osoby
konaly, o to víc, když mohou být hybatelem budoucnosti a přispět k
zachování hodnot pro další generace. Měly by nakládat s veřejnými
prostředky efektivně a ve prospěch občanů. Pokud tak činit nebudou, mohou
státu způsobit škodu.

Děkuji kolegům, že se věcí zabývali a že i oni nabídli pomocnou ruku v
záchraně úzkokolejky.

O usnesení bude nyní uvědoměn předseda Senátu a dostanou ho ministři
dopravy, místního rozvoje a ministr práce a sociálních věcí, pod kterého
spadá ČSSZ, což je další člen prozatímního věřitelského výboru.

Stát má v tomto okamžiku hlasovací sílu 3:2 (SFDI, MMR, ČSSZ,
Raiffeisenbank, GUESERO). Doporučili jsme koordinovat postup a najít
dobré řešení. Pokud možno rychle, aby atrofováním nefunkční majetkové
podstaty věřitelům nevznikla škoda.

Více nyní udělat nemůžeme. Budeme doufat, že Gepard Express (či jiný
investor), který má několik variant řešení, z nichž si může věřitelsky výbor,
kraje a spolek obcí vybírat, neztratí o úzkokolejku zájem.

Dalším důležitým milníkem bude půle května, kdy se sejde opět soud. Dobré
by bylo, kdyby do té doby měli již všichni jasno a předjednanou dohodu.

Začíná to být úmorné, ale pracujeme na budoucnosti úzkokolejky dál.

 

S přáním pohodového dne,

JARDA CHALUPSKÝ

 

P. S: Žhavá informace, soud zvažuje, že Ing. Čajánka zbaví dispozičních práv v JHMD a
převede je na insolvenční správkyni, což by mohlo v ten okamžik výrazně pohnout
situací.

P. S. S: Žádost o aktivní přístup ministerstva první strana -> druhá strana.

P. S. S. S: Pokud jste se do této komunity zájemců o záchranu úzkokolejky přidali později,
předešlou komunikaci a vývoj si můžete projít na webu:
www.HRADECACIaPELHRIMACIdoSENATU.cz

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář