Pokračování k úzkokolejce 2

Vážení přátelé a příznivci úzkokolejky!
V uplynulých několika týdnech situace dozrála na všech frontách a blíží se okamžik finálního vyložení karet na stůl, kdo chce a kdo nechce zachránit úzkokolejku. A také, zda se to letos stihne.

Máte-li čas jen minutu, řeknu rovnou to podstatné…

Všichni zúčastnění jsou připraveni podpořit letošní letní provoz vláčků a následnou novou éru úzkokolejky. Kromě Gepard Express se objevil ještě další zájemce z Polska. Nicméně, pan Albert Fikáček je v jednáních nejdál a jeho nabídka se těší zatím největší podpoře. Má v úmyslu vypravovat dva, respektive až čtyři páry vlaků denně. Jelikož umí také obsloužit šesti minibusy denně cestující mezi Brnem a letištěm Vídeň, uměl by asi udělat i kombinovanou nabídku obslužnosti pro 16 obcí na úzkokolejce.

Klíčovým rozhodovatelem je stále většinový majitel dlužnice JHMD Ing. Čajánek, byť mu o majetku rozhoduje prozatímní věřitelský výbor v čele s insolvenční správkyní.

K zásadnímu posunu došlo na straně insolvenčního soudu, který doplnil věřitelský výbor o zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI, Ministerstvo dopravy) a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Spolu s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) má tedy stát mezi věřiteli, kterým JHMD dluží, hlasovací sílu 3:2!

Soud rovněž konstatoval, že při vypořádávání dluhů je nutno brát v potaz hodnotu úzkokolejky jako celku a její nezanedbatelný přínos pro region.

Aktuální dohoda je taková, že Ing. Čajánek dodá podklady a externí odborná firma mu bleskurychle znovu „vypapíruje“ vše potřebné pro obnovení provozu. Udělalo by se to na prázdnou, nezadluženou dceřinou společnost JHMD. Novou společnost s majetkem a povoleními by bylo možné pak i odprodat šikovnějšímu železničnímu srdcaři a poplatit dluhy.

Bohužel podklady váznou a zdá se, že jde o další kouřovou clonu a zdržování Ing. Čajánka. Nervozita proto stoupá i na straně insolvenční správkyně a soudu. Osobně se přiznám, že také nemám rád nečestné jednání a obdivuji jejich trpělivost. Nikomu však neprospívá.

Máte-li času na čtení více, zkusím být podrobnější…

Když insolvenční soud rozšířil věřitelský výbor o SFDI a MMR, vznikla konstelace, kdy by se věřitelé mohli lépe domluvit na následném postupu, který by znamenal záchranu úzkokolejky jako celku a zároveň vypořádal dluhy JHMD, včetně nároků pana Čajánka. Kdo rychle dává, dvakrát dává.

Okamžitě jsem oslovil dopisem ministra dopravy Martina Kupku a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, aby situaci nepodcenili (viz příloha).

Mám zkušenosti s financováním projektů, s poskytováním rizikového kapitálu, s jednáním s dlužníky, s Due Diligence atd. Když se na věc podívám podnikatelsky, zdá se mi, že celá šlamastika by mohla mít docela jednoduché řešení. Pokud zúčastnění přestanou tolerovat vytáčky a falešné hry dlužníka.

Každý si musí jasně říci, co chce. Je tady investor, který je ochoten jednat o novém zkušebním provozu. To by již generovalo nějaký příjem jako záplatu na stále narůstající dluhy. Následně by byl možný i odkup celé úzkokolejky.

Pokud má Gepard Express zájem o pronájem, případně odkup aktiv krachující JHMD, aby mohl úzkokolejku provozovat novým efektivním způsobem, a má přislíbenu podporu ostatních partnerů včetně objednávky veřejné služby od krajů, pak jde jen o to si sednout s věřitelským výborem, insolvenční správkyní a statutárem JHMD a domluvit se na řešení včetně takového postupu, který by nikdo nesabotoval.

Myslím, že v tomto smyslu dochází trpělivost jak panu Mgr. Fikáčkovi, tak insolvenčnímu soudu, který opakovaně konstatuje, že návrhy Ing. Čajánka jsou spíš jen verbální ekvilibristikou, než upřímnou snahou věci řešit a vztahy narovnat. Insolvenční správkyně požaduje úplné omezení dispozičních práv JHMD.

Jelikož drtivá část příjmů JHMD pocházela z veřejných rozpočtů za nasmlouvanou veřejnou službu občanům, není reálné, aby v čemkoli pokračoval přímo či zprostředkovaně Ing. Čajánek. Vzhledem ke špatným zkušenostem se nikdo již nebude chtít spálit. Důvěra je na bodu mrazu.

Představa, že by lidé v dílnách chtěli opět pracovat pro nějakou dceřinku Ing. Čajánka, když jim nevyplácel mzdy, je podle mě také nereálná.

Tudíž je nereálná jakákoli restrukturalizace JHMD v podání Ing. Čajánka. To by mělo být již jasné i věřitelskému výboru a takto by měl věřitelský výbor přistupovat k uspokojení svých pohledávek a nalezení společensky odpovědného řešení, pokud to bude alespoň trochu možné.

Jen připomenu, že věřitelský výbor se skládá z Raiffeisenbank a.s., GESEURO s.r.o., a státních ČSSZ, SFDI, MMR.

Úzkokolejka má největší obchodovatelnou hodnotu jako funkční celek. Lze kalkulovat i s cashflow rozloženým v čase. Rozprodávání aktiv po částech je časově i administrativně náročné. Navíc to s sebou nese riziko nejistoty a další náklady, které značně okusují realizovaný příjem.

Porcování se také může táhnout měsíce a roky, celé se to rozpadne na kousky, vše ohlodá zub času a nakonec spláčou nad ztrátami úplně všichni, včetně pana Ing. Čajánka.

Pan Čajánek má poslední šanci zbavit se nálepky hrobaře úzkokolejky a poskytnout plnou podporu k vypořádání vztahů JHMD.

Jsem za poslední měsíc méně optimistický, ale stále mám víru ve zdravý rozum všech, včetně soudu, který by měl proběhnout koncem března v Č. Budějovicích.

Kéž by v té době již bylo na stole řešení k finálnímu požehnání a rychlému

naplnění.

Bohužel lepší zprávy zatím nemám.

S přáním pohodového dne,
JARDA CHALUPSKÝ
P.S.: Pokud jste se do této komunity zájemců o záchranu úzkokolejky přidali později,
předešlou komunikaci a vývoj si můžete projít na webu:
www.HRADECACIaPELHRIMACIdoSENATU.cz

P.S.S: Zájem a podpora lidí je důležitá, pokud máte přátele kolem trati úzkokolejky,
přepošlete jim tento info email, ať jsou také v obraze, nebo ještě lépe, ať se přidají
k petici Petice za záchranu úzkokolejky Obrataň – J. Hradec – N. Bystřice. – Petice.com a
budou info dostávat automaticky.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář