Podstatné z 5. Schůze Senátu 11.1.2023

Podstatné z 5. Schůze Senátu 11.1.2023

SANKCE PROTI RUSKU: První schůze Senátu v roce 2023 měla jen pár bodů, ale nakonec se diskuse protáhla až do pozdního odpoledne. Využil jsem příležitosti a zprostředkoval jsem vaše časté dotazy na efektivitu sankcí proti Ruské federaci panu premiérovi. Zatím jsem nedostal odpověď zcela podle mých představ, aby bylo možno si udělat jasný názor, jak dopadají sankce na ČR a jak na Rusko, jakého efektu jsme dosáhli. Jakmile od pana předsedy vlády obdržím nějaká relevantní data, poskytnu je. Před zavedením devátého balíčku sankcí by měla existovat nějaká vyhodnocení. Data, která ukážou, že se Rusko neotočilo směrem k jiným partnerům, nenašlo náhradu a netrestáme jen sami sebe?

PŘIJETÍ EURA: Další důležitou informací byla informace ohledně Eura. Česká vláda NEMÁ přijetí Eura v programovém prohlášení! Není na tom shoda s partnery, neplníme kritéria, nastupuje k tomu inflace, není splněna podmínka nízkých sazeb atd. Hlavě ale si to musí nejprve přát většina obyvatel, což splněno není. Na druhou stranu se ale vláda zavázala ke krokům, které plní Maastrichtská kritéria tzn. zlepšovat ekonomické parametry, zlepšovat ekonomickou kondici ČR.

VOJENSKÁ POLICIE: Pak se projednával zákon o Vojenské policii, kde bylo potřeba sladit a doplnit kompetence vojenské policie, aby jí nemusela suplovat policie ČR, které je zapotřebí jinde než dohlížet na přejezdy vojenských konvojů, hlídání chráněných prostor a osob, doprovod humanitární pomoci v ČR a V zahraničí. Toto jsem podpořil.

PLOŠNÝ ONKOLOGICKÝ SCREENING: K dalšímu zákonu týkajícího se „Návrhu doporučení Rady o posílení prevence prostřednictvím včasného odhalení: Nový přístup EU k onkologickému screeningu“ byly připomínky ohledně toho, aby v textu nebyly jmenovány jen ženy a důraz na menšiny, ale aby se to týkalo všech. Aby všichni, včetně mužů, měli rovný přístup k prevenci karcinomu. Já osobně si myslím, že by to vždy mělo být posuzováno individuálně a je to o vztahu lékaře a pacienta, aby spolu vedli dialog, znali se a je-li potřeba, aby on doporučil preventivní screening. Nezavádět ho plošně, protože ten screening stojí peníze, pro laboratoře je to pak dobrý garantovaný pravidelný byznys, ale peníze budou chybět jinde. V době covidu se peníze nasměrovaly na plošná covid opatření a nedostatky začínají vznikat jinde. Logicky se budou snižovat úhrady pojišťoven za jiné úkony, nebo začnou být hrazené přímo pacientem. Vadí mi ten centralismus z EU, navíc jsme v mnoha směrech na tom lépe a dál, než v některých zemích EU. Jsem pro volnější ruce lékařů a pojišťoven. Tento bod jsem nepodpořil.

UMETÁNÍ CESTY FOTOVOLTAICE: V novele energetického zákona jsme měli posvětit jednodušší způsob instalace fotovoltaiky. Zdánlivě bohulibý bod, kdy by odpadlo nějaké papírování, vše bylo jednodušší. Na druhou stranu zde byla ALE. Jednalo se o větší elektrárny, což nejsou ty na střechu, ale spíš na louky a pole. Proti tomu jde ochrana půdního fondu. Rodinná fotovoltaická elektrárna na střeše domu může vytvořit dle uváděného příkladu soběstačnost od března do října. V listopadu však přijde od všech soběstačných velká poptávka po elektřině z jiných zdrojů. Elektrárny musí vyrábět stále, nelze je zapínat jen přes zimu. To by mohlo působit velké rozkolísání systému dodávek a také prudké zdražení stávající elektřiny. Dvě třetiny roku ji domácnosti nechtějí a pak na zimu všichni. Vedle jedné elektrárny z obnovitelných zdrojů se bude stavět druhá záložní elektrárna z NEobnovitelný zdrojů? Požadovali jsme studii celkového přínosu. Někteří zmiňovali i riziko, že pokud bude možno podporovat malá s.r.o s takovými záměry, pak budou vznikat další „Čapí hnízda“, aby ty firmy získaly výhody. Nepodléhejme trendům, nejprve si jasně definujme energetický mix, kde v ČR musí hrát prim jaderky, vodní elektrárny a paroplynky, které lze postupně kontrolovaně nahrazovat příkonem z alternativních obnovitelných zdrojů. Přenosová síť potřebuje stabilitu a spolehlivost příkonu. Odběratelé jistotu dodávek a předvídatelnost rozumných cen. Zde jsem také návrh nepodpořil.

PŘEREGISTRACE UKRAJINCŮ: V zákoně o některých opatřeních v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, jsem dal na názor zkušeného policejního generála a hejtmana Martina Červíčka, který umí tu problematiku posoudit odborně a zároveň vidí reálné dopady v praxi. Zde bylo potřeba posílit bezpečnost, stanovit pravidla poskytování dočasné ochrany prostřednictvím přeregistrace migrantů. Zkušenost je zatím pozitivní. Začleňují se děti i pracovníci. Platí odvody a přispívají do systému, který začíná být plusový. 70% Ukrajinců si našlo ubytování a azyl samo. Nebudou se na našem území pohybovat neregistrovaní Ukrajinci. Při tomto hlasování jsem byl PRO.

PENÍZE PRO ČESKOU POŠTU: Naopak výrazně PROTI jsem byl v Usnesení Senátu k problematice České pošty a jejího financování v roce 2023 v důsledku legislativních změn. Ten systém, který je nyní a který se opakovaně někdo snaží zlepšit, není stále dobrý. Hledáme černou díru ve vesmíru a máme ji na poště. 🙂 Pracovníci pošty nejsou nadšeni, nejsou adekvátně odměňováni. Zákazníci pošty nejsou také spokojeni. Stát si musí definovat, co je posláním České pošty a naplnění toho poslání (té služby) efektivně procesovat. Neznamená to, že všechny služby musí být ziskové, nebo rentabilní. Ale nesmí to být černá nenasytná díra na peníze daňových poplatníků. Chápu i požadavek obcí, aby tam Česká pošta zachovala svou provozovnu a působnost. To lze ale naplnit i jinak. Jsou různé modely. Privatizace, částečná privatizace, partnerství např koncept Pošta Partners atp. Vlivem datových schránek a další chtěné elektronizace ve státní správě logicky ubývá poště poskytovaných služeb. Děláme to přeci kvůli úsporám. Nelze tedy doplatit miliardy, protože s nimi počítají a ony nepřišly. Pokud má být Česká pošta přechodem či rozhraním mezi elektronickým a papírovým světem, aby si mohli lidé v obcích dojít na poštu a s jejich dopomocí pohodlně komunikovat v elektronické podobě, pak je potřeba takto ten smysl pošty nastavit. Nové služby, které občané chtějí a potřebují a k tomu nastavit nové financování. S rozmyslem a ku prospěchu všech v poštovním systému. Byť třeba neziskově s dotováním. Pokud si stát objedná službu, musí za ní zaplatit. Pošta zase musí tu službu vykonávat efektivně. To je očekávání daňového poplatníka. Ne zavírat oči a přihazovat miliardu tady, dvě tam…

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář