Otázka pro lídra: Měli by úředníci zveřejňovat platy?

Celá otázka zněla: Mělo by podle vás vedení města, případně vedoucí jednotlivých odborů, složek a společností města, zveřejnit své platy?

Domnívám se, že tato informace je již dostatečně veřejně dostupná a dohledatelná, neboť se jedná o tabulkové platy, které nejsou nikterak tajeny. Jestli je vystavovat na homepage města jako takový „proaktivní striptýz“, to si úplně nemyslím, že je dobrá věc. Měla by to být informace pro ty, kteří s ní umí naložit.

Na druhou stranu, pokud o to občan požádá, měl by dostat jasnou a ucelenou informaci o platu a příjmech toho kterého radního, vedoucího odboru atd., tedy částku, kterou celkově za svou veřejnou službu od občanů dostává měsíčně a ročně včetně všech odměn atp. Je zkrátka třeba důsledně dodržovat mnohokrát oslavovaný zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stejně transparentní odpověď by měl ale dostat o jakémkoli pracovníkovi úřadu a vedle toho také hodnocení jeho práce, ze kterého by bylo patrné, že pracovník, který se k občanům chová více jako k zákazníkům a je jim dobrým poradcem pro věci veřejné správy, je také lépe ohodnocen. Pracovník, který má měřitelně dobré výsledky, např. vysoudí či zachrání městu, tedy nám všem, X milionů Kč, by měl dostat odměnu a měl by být citelně lépe ohodnocen, než ten kdo „je do počtu“. To nám udrží ve veřejné sféře výkonné a erudované pracovníky, kteří znají svou práci, a lidé jsou s nimi na výsost spokojeni.

Zastupitelé a radní by také měli být svou odměnou motivováni k řádnému hospodaření a vytváření prosperity města. Ostatně je to také management a my jsme jakýmisi „akcionáři města“, pro které ten management musí dobře pracovat. Musí být motivován dobře investovat, efektivně nakládat se svěřenými prostředky, aby vytvářel stabilitu města, dlouhodobě udržitelný rozvoj a aby přebytky hospodaření šly ve prospěch všech občanů. Třeba formou poukázek, které už některá města vyzkoušela. To a trestně právní odpovědnost by mělo odrazovat od předražených zakázek, neprůhledného financování atp. Je potřeba si ten systém společně dobře nastavit. Říci si, co je pro nás všechny žádoucí, za co chceme, aby byli naši zástupci dobře hodnoceni, a to pak měřit a odměňovat. Jednoduše navázat odměny zastupitelů a radních na jejich incentivy. Vždyť v komerční sféře už se s hodnocením kvality práce setkáváme na každém kroku.

Otázka byla položena na serveru Hradecžije.cz více zde: https://hradeczije.cz/ptame-se-lidru-06-meli-by-urednici-zverejnovat-platy/

Milada Petrů

53 let, ředitelka oblastní kanceláře Hospodářské komory v Jindřichově Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec II

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Po studiích na Gymnáziu v Třeboni jsem se plně věnovala rodině, která pro mne vždy byla na prvním místě. Dnes již mám dva dospělé syny, kteří se vydali na svou cestu životem. Sama jsem si život vyzkoušela z různých stran. Nejvíce zkušeností z oblasti obchodu, práce s lidmi a komunikace mi dala mnohaletá pozice manažerky obchodní skupiny v jedné z největších pojišťoven u nás. Jako OSVČ jsem také poznala, co to obnáší, být schopna se postarat sama o sebe a přinášet lidem takovou službu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Veškeré zkušenosti jsem později využila i ve veřejném sektoru při práci pro Jarošov nad Nežárkou v pozici místostarostky. To obnášelo co nejvíce mluvit s lidi, cítit potřeby obce a následně vše zařídit a zprůchodnit tak, aby se lidem žilo co nejlépe. Protože se to docela dařilo, přijala jsem možnost pomáhat v podstatě s tím samým, ale v komunitě podnikatelů a živnostníků jako ředitelka Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci.

Již několik let hájím zájmy hradeckých podnikatelů, pomáhám propojovat svět podnikání s tím na radnici a také s ostatními institucemi jako jsou školy, spolky, veletrhy, zahraniční výstavy a společné kulturní akce. Díky tomu jsem se také mohla setkat s mnoha zajímavými osobnostmi a získávat další cenné zkušenosti, jak správně by se měla dělat komunální politika, aby z ní lidé měli užitek. Protože město nad Vajgarem je moje srdeční záležitost a dění ve městě mi není lhostejné, rozhodla jsem se zkusit pomoci lidem kolem sebe tím, že nabídnu své zkušenosti, schopnosti a elán, abych je mohla zastupovat jako radní. Abych se mohla starat s nimi, za ně a aby starostí pro nás všechny ve městě ubývalo. Proto jsme také dali dohromady partu fajn lidí, spíš odborníků, nezatížených minulostí a pustili se do toho. A když toho někdy bude moc, pomáhají mi nabrat nové síly moje záliby, kterými jsou sport, kultura a hlavně zahrada. Zastávám názor, že starosta je od slova starat se, ne starosti přidělávat.

Komentáře

Přidat komentář