Obec Veselá získala Zelenou stuhu Senátu

Obec Veselá mezi J. Hradcem a Pelhřimovem včera získala jako vesnice roku 2023 senátní ocenění Zelená stuha.
Bylo mi ctí panu starostovi Peroutkovi předat ocenění a následně ho také provázet Senátem.
 
V dalších kategoriích si pak nejlepší tři přišli také na bonus pro svou obec jako např. obec Smrčná kousek od Humpolce.
A co je Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí?
 
Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.

 

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář