Poklidné zastupitelstvo se změnilo v živou diskusi se stopkou pro patrové parkoviště!

Program sedmého jednání zastupitelstva nenaznačoval žádný větší adrenalin ani kontroverzní témata. Očekávali jsme jen pár zpřesňujících odpovědí na naše dotazy, ale jinak zvedání rukou nad potřebnými „technikáliemi“.

Svědčí o tom i odlehčující komentář Jardy Chalupského před zastupitelstvem: „Dnes nejsme na válečné stezce, dnes to bude rychlé klidné zastupitelstvo, proto jsem místo bojovné červené kravaty zvolil klidnější modrou :-)“

Nakonec proběhla k některým bodům docela živá debata, která odhalila koncepční nedomyšlenost a další trochu hurá akci „postavíme si parkoviště“. Po několika dotazech se ukázalo, že bude rozumnější si přeci jen udělat pečlivěji ten „domácí úkol“ a nevyhazovat hned 600tis Kč za projekt, kde se architekti bez preciznějšího zadání budou pokoušet trefit do černého.

Diskutovalo se i o příspěvku města pro organizaci Kleofáš, která poskytuje pomoc nevyléčitelně nemocným. V závěru zastupitelstvo odsouhlasilo návrh předsedkyně Kontrolního výboru na zahájení kontroly postupu v kauze „Rozhledna“, která je nyní kvůli reklamacím předmětem soudního sporu mezi zhotovitelem a městem.

V diskusi a interpelaci zastupitelů po přestávce jsme vyjádřili spokojenost s průběhem voleb do EP a jak úřad tuto logisticky náročnou operaci zvládá.

Videopřenos: 15:50-18:35

7. zastupitelstvo živě

Zveřejnil(a) Hradec srdcem a rozumem dne Středa 29. května 2019

 

Zahájení – účast (bod 1)

V rámci zahájení jednání byl složen zastupitelský slib Mgr. Bc. Synkem, který se stal zastupitelem po odstoupivším MUDr. Pinkovi.

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 18:44-20:20

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (+ PROTINÁVRH ZAŘAZENÍ BODU 19) (bod 3)
Čas videa: 20:20-29:13

Na základě pověření členy kontrolního výboru předložila Milada Petrů na pořad jednání bod, týkající se kontroly rozhledny na Rýdově kopci, kterou dle několika právních názorů bylo možné kontrolovat bez výslovného pověření zastupitelstvem. Dva členové výboru, mezi nimi nový zastupitel Mgr. Bc. Synek, na předložení bodu zastupitelstvu trvali, a proto tak i předsedkyně Milada Petrů učinila.
K překvapení všech právě Mgr. Bc. Synek byl jediným zastupitelem, který nechtěl tento bod ani připustit na pořad jednání.

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 1

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 3: Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace z rok 2018 (bod 4)
Čas videa: 29:13-35:33

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 5

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 4: Žádost o prominutí poplatků z prodlení (bod 5)
Čas videa: 35:33-40:08

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 5: Schválení účetní závěrky za rok 2018 (bod 6)
Čas videa: 40:08-42:36

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 6: Návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2018 (bod 7)
Čas videa: 42:36-48:18

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 7: Vypořádání příjmů z hazardu přijatých v roce 2018, rozpočtové opatření č. 19/2019 (bod 8)
Čas videa: 48:18-51:00

V rámci diskuse k tomuto bodu proběhla výměna názorů na zůstatek cca 400 milionů Kč na účtu města. JUDr. Vytiska vyslovil názor, že bychom tyto peníze neměli nechávat bez zúročení ležet ladem a raději bychom je měli urychleně investovat do nějakého většího projektu. Na to konto se ozval Ing. Chalupský s protinázorem, že horší časy už jsou v dohlednu a velmi brzy může nastat situace, kdy se nám železná rezerva bude hodit, v každém případě se nebrání investicím, které by byly předem dobře připravené a užitek pro občany by nebyl pouze v teoretické rovině, ale byl by předem věrohodně podložený čísly.

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 8: Rozpočtová opatření schválená radou města a opravy rozpisu schváleného rozpočtu (bod 9)
Čas videa: 51:00-52:48

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 9: Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2019 (bod 10)
Čas videa: 52:48-55:16

Pro: 23

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 4

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 10: Poskytnutí individuální dotace obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, rozpočtové opatření č. 13/2019 (bod 11)
Čas videa: 55:16-1:13:10

Tento bod byl uveden slovy Ing. Mlčáka, který poukázal na absenci smlouvy hospice sv. Kleofáše se zdravotní pojišťovnou. S tím, že to v důsledku znamená, že pokud město finančně podpoří tento hospic, pak si jeho klienti zaplatí péči třikrát, osobně při platbě, skrze dotaci města a reálně i přes „zdravotní pojištění“, které platí, a v případě smlouvy by krylo část jejich nákladů, kdežto v tomto jim propadá. Vedle toho také poukázal na personální nedostatky v hospicu.
Ing. Chalupský následně získával více informací pro správné rozhodnutí dotazem, zda existuje k této službě alternativa? S tím, že pokud se někdo dostane do takové tíživé situace, pak se mu pomoc hodí a většinou si za ni rád připlatí, je-li to v jeho možnostech, než aby byl zcela bez ní. Dále ho ještě zajímalo, zda máme spočítáno, kolik lidí by zhruba o tyto služby mohlo mít zájem. Zda už je s tím nějaká zkušenost. Reakce přišla ze strany starosty Mrvky, který zmínil, že dostání se do této situace, lze těžko předpovídat, ale tento druh služeb zde doteď chyběl.
Milada Petrů poté reagovala s tím, že veřejná podpora by se vždy měla pořádně rozmýšlet, ale v tomto případě je přesvědčená o tom, že hospicová péče nám zde chyběla a osobně tento návrh určitě podpoří. Ing. Chalupský se dotázal, zda jde tedy o pilotní projekt, který tu ještě nikdy nebyl, zda se snažíme něco „rozjet“ a zda jsou nějaké ohlasy či zkušenosti odjinud. Toto mu potvrdil starosta Mrvka, který ještě dodal, že nedostatek personálu je vyřešen zapojením lékařů z místní nemocnice, na což se plánoval dotázat JUDr. Vytiska.
V závěru bodu ještě přidala pár faktů vedoucí odboru Mgr. Šindelářová, která doplnila něco k dosavadnímu působení hospice na Třeboňsku.

Pro: 22

Zdrželo se: 2

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 11: Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2019 (bod 12)
Čas videa: 1:13:10-1:16:15

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 12: Rozpočtový závazek na r. 2020 – Stavební úpravy bytového domu čp. 56/V Jindřichův Hradec (bod 13)
Čas videa: 1:16:15-1:19:55

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 13: Rozpočtový závazek na rok 2020 – Zpracování PD – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova (bod 14)
Čas videa: 1:19:55-1:47:25

Rada města chtěla zadat projekt a utratit za něj 600 tisíc na vybudování dvoupodlažního parkoviště u kolejí. Ing. Chalupský, Mgr. Pumpr, JUDr. Vytiska vznesli několik dotazů, po kterých se ukázalo, že tato akce není náležitě domyšlena do všech důsledků a návazností a že přínosy jsou v rovině „myslíme si, že počet parkovacích míst by se tím mohl zvýšit“. Komentář proti ukvapené realizaci přidali i zastupitelé Kinšt a Urbanec. Zastupitelé nakonec nedovolili radě v tento okamžik utratit 600 tisíc Kč stylem „uděláme projekt a uvidíme“, ale apelovali na odbornější přípravu takového záměru. Pro zadání projektu zvedlo ruce nakonec jen 10 z potřebných 14 zastupitelů. Hlavní důvody: aktuálně není jasno v postoji VŠE ohledně její budoucnosti, nejsou vyřešeny dopravní uzly (v místě OA, GVN, 2.ZŠ, ZUŠ, školní jídelny!), zřejmě by musely padnout další vzrostlé stromy, nejsou známy výstupy z analýzy sídelní zeleně atd., a proto je rozumnější zastavení tohoto projektu. Dopravu a parkování je potřeba řešit s rozmyslem a v rámci ucelené širšího pohledu včetně např. ulice kolem 2.ZŠ, parku a nárůstu počtu projíždějících vozidel kolem škol.

Pro: 10

Zdrželo se: 11

Proti: 3

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 14: Rozpočtový závazek na rok 2020 – Zpracování PD – Cyklostezka Nežárecká – Povodí – Lišný dvůr (bod 15)
Čas videa: 1:47:25-1:56:50

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 15: Rozpočtový závazek na rok 2020 – Zpracování PD – Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova (bod 16)
Čas videa: 1:56:50-2:03:33

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 16: Směna pozemků části p.č. 77/1 za část p.č. 76 v k.ú. Dolní Radouň – záměr (bod 17)
Čas videa: 2:03:33-2:06:15

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 5

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 17: Prodej části pozemku p.č. 3890/171, obec i k.ú. J. Hradec – realizace záměru (bod 18)
Čas videa: 2:06:15-2:07:45

Pro: 22

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 5

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

HLASOVÁNÍ 18: Pověření kontrolnho výboru provádět kontrolu procesu rozhledny Rýdův kopec (bod 19)
Čas videa: 2:07:45-2:35:50

Jako první se o slovo přihlásil Mgr. Bc. Synek, který byl ve výboru iniciátorem zařazení tohoto bodu do zastupitelstva, ale v úvodu proti tomu hlasoval. Vyslovil se proti takovéto kontrole s tím, že nerozumí jejímu smyslu. Odborným hlediskem věci se bude zabývat soud a on neví, proč by to teď měli dělat členové kontrolního výboru. Na to konto reagoval JUDr. Vytiska argumentem, že on sám je členem kontrolního výboru a vnímá tuto snahu jako preventivní v tom smyslu, že se nemá sledovat odborná stránka věci, ale má se zaměřit na počínání zaměstnanců a představitelů města tak, aby se případně nalezlo pochybení, ze kterého bychom se do budoucna mohli poučit. Abychom znali okolnosti a měli vyváženou informaci, kterou jsme postrádali při předchozích jednáních zastupitelstva o rozhledně.

Následně reagoval Ing. Chalupský na slova Mgr. Bc. Synka už z bodu „schválení programu“, který prohlásil, že bude kontrolní výbor suplovat činnost Úřadu pro Ochranu Hospodářské Soutěže. Sám ing. Chalupský jako zastupitel dlouhodobě vnímá úlohu kontrolního výboru jako poradního orgánu zastupitelstva, který může zjistit nějaké informace, jež by běžný zastupitel nezaznamenal. Líbí se mu, pokud předsedkyně kontrolního výboru z uskupení HSR+Svobodní, chce věnovat náplni komise více času než předchozí předseda, který poslední dva roky výbor ani nesvolal. Ocení, pokud bude kontrolní výbor dělat zastupitelům mimo jiné informační servis a pomůže jemu osobně, ale  i ostatním zastupitelům, k lepšímu a více podloženému rozhodování. Upozornil na to, že dva právníci z úřadu, jeden právník člen výboru (pozn. JUDr. Vytiska) a také tajemník úřadu, měli na problematiku vzácně stejný názor a pokud dva „neprávníci“ členové výboru, se proti nim staví, pak nerozumí jejich motivaci ani tomu, kde berou to přesvědčení, že právě jejich právní názor je správnější, než názor čtyř dříve zmiňovaných praktiků.

Starosta Mrvka na to řekl, že kde jsou více než dva právníci, tam k jednotnému názoru nedojdeme. Mgr. Pumpr dodal, že je rád, pokud je kontrolní výbor činný a nevidí důvod, proč by se mu mělo stát v cestě a klást mu nějaké překážky. Ing. Chalupský ještě upřesnil, že v tomto případě se naopak paradoxně všichni právníci shodnou a nevidí tedy důvod, proč by se nadále měl kontrolní výbor na vše dotazovat a pokaždé žádat zastupitelstvo, když všichni dotázaní právníci tvrdí, že to není nutné. S takovým přístupem by nikdy nic nezkontrolovali.

Pro: 23

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 20)
Čas videa: 2:35:50-2:40:00

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Blížilová P

Závěr (bod 21)
Čas videa: 2:40:00-2:42:10

Pro: 24

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 3

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář