Názory Hradečáků, které připojili k petici

Vytvořením petice jsme chtěli vyvolat debatu o podle nás důležitém tématu. V komentářích jste se rozepsali více, než jsme čekali. Vaše jednotlivé odpovědi jsou mnohdy velmi zajímavé, a proto je dáváme k dispozici i čtenářům našeho webu.

„Navržený projekt považuji za zásadní pro budoucnost Jindřichova Hradce, proto si myslím, že by měla proběhnout detailnější diskuse o tom, co reálně projekt přinese pro obyvatele i město jako takové.“
Karel B.

„Myslím si, že velkých obchodů je v JH dostatečné množství a je zapotřebí podporovat obchodníky v centru, aby to nedopadlo jako v mnoha jiných větších městech, kde kamenné prodejny krachují a centrum města je vylidněné, obchody prázdné. Zde by sice v sezoně turisti ulice zaplnili, ale jak k tomu přijdeme my, trvale žijící obyvatelé? Chci chodit nakupovat do Panské.“
Dagmar B.

„Nejsem obyvatel města,ale dojíždím do JH za prací. Obecně mi není jedno dění ve veřejném prostoru a požadovat informace v tomto případě je nutné,obzvláště u tohoto projektu, jehož spornost je více než zjevná“

Tomáš B.

„Petici podepisuji, protože nevidím velký přínos pro město z výstavby obchodního centra, spíše naopak. Předpokládám fatální dopad na malé obchodníky z centra města. V přiloženém plánku je též zakreslen kruhový objezd. Bude to další omezení plynulosti silničního provozu. Nešel by udělat vjezd z Jiráskova předměstí od ZC, kde již kruhový objezd stojí? Jak již bylo mnohokrát zmíněno, tak u takové velké stavby by měl být vyslechnut názor lidí žijící v Jindřichově Hradci.“
David Bc. H.

„Podepisuji, protože se mě tento záměr bezprostředně dotýká a nelíbí se mi, že obyvatelé byli o takto důležité věci informováni takhle pozdě. V této oblasti bydlím a záměr se mi nelíbí. Obchodů a nákupních center je dle mého názoru v JH víc než dost.“
Marek B.

„Mám osobní pocit, že obchodních domů je v naší obci dost, čerpacích stanic a myček aut taktéž. Díky za Vaši iniciativu jednat o jiném využití těchto prostorů.“
Vladimíra B.

„Podepisuji, protože žiji 6 km od J. Hradce, pracuji v J. Hradci a zajímá mne, jaké prostředí si v regionu budujeme. S takto zbytečnými záměry nesouzním.“
Alena B.

„Podepisuji, protože jsem chtěla bydlet v menším městě, nepovažuji tuto stavbu za potřebu občanů města, ale za podporu konzumního způsobu života. Myslím, že k takto velké stavbě a investici neproběhla odpovídající diskuse s občany města…“
Dagmar D.

„Další velké obchodní domy v JH považuji za zbytečné. Místo by bylo vhodné využít jinak, třeba pro parkovou úpravu, jako rekreační zónu, přírodní park apod. na základě diskuse s místními.“
Jana D.

„Tuto petici podepisuji v zájmu svém, jakožto občana, v zájmu historického města Jindřichův Hradec, kde jsem se narodil a kde žiji, v zájmu samotného investora. Jindřichův Hradec není dostatečně efektivním místo pro rozvoj, tak rozsáhlého obchodního centra. Jasným příkladem se stává obchodní centrum mezi sídl. Vajgar a Otínem. Komerční prostory jsou naprosto předimenzované. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím je v těchto prostorách na bodu mrazu. Myslím si, že stejný a daleko větší odpor bude i k tomuto komplexu. Navíc je to opravdu humus. Pokud se tento komplex postaví. Nevkročím do něj, tak jako u obchodu mezi sídl. Vajgar a Otínem. Celý den budu mluvit s lidmi a napomínat je, aby tam nechodili. Bude mi moc líto, až budovy zchátrají, ale snad to zamezí ke stavbě dalších takovýchto obludností.“
David F.

„Podepisuji, protože si myslím, že na výše uvedeném místě mohla stát nějaká mezinárodní společnost, která by zajistila působení mladší generace zde v Hradci. Mohlo zde být dostatek kvalitních a zajímavých pracovních nabídek , než jen další uklízečky, prodavačky a pracovníci ostrahy za minimální mzdu, či jako přivýdělky.Tím mohl být kvalitně zajištěn i rozvoj a podpora našich nynějších drobných podnikatelů , kteří se v opravdu už tak „mrtvém“ městě snaží udržet.“
Anna G.

„Podepisuji, protože jsem přesvědčený, že výstavba tohoto obchodního centra bude likvidační pro mnoho místních podnikatelů – město by mělo podporovat lokální / místní podnikatele a živnostníky. Dále se obávám toho, že tu vzniknou opuštěné haly a obchodní prostory, které časem zchátrají. Myslím si, že dané obchodí centrum je zbytečné, nejsme krajské město. Podepisuji, protože chci, aby se změnil přístup města k občanům. Tak, aby se zásadní věci, které se dotknou všech, řešily přede všemi. Také proto, aby o osudu města nerozhodovala skupinka lidí, která o názory občanů nestojí a tyto názory jsou jim překážkou.“
Aleš H.

„nevratné zastavění velkého území v otevřené krajině; omezení přírodního koloběhu vody; zhoršení průjezdnosti městského obchvatu; duplikace existujících služeb; minimální transparentnost záměrů investora“
David H.

„Je to zbytečné, nevidím v tom žádný přínos. Pokud tam budou fastfoody a tak, není na tom nic zdravého, kvalitního. Bude se akorát vydělávat na lidské průměrnosti. Hradecké rodiny potřebují víc, než prázdné kreditky díky nesmyslům.“
Kateřina H.

„Podepisuji,protože nechci aby místo přírody zde byl kus betonu.Do JH jezdím a chci aby se tato louka zachovala .Nechci, aby se příroda kolem nás ničila .“
Brigita H.

„Podepisuji, jsem se z Hradce musel odstěhovat, protože tam nejsou pracovní příležitosti, resp. odmítl jsem se podřídit okolnosti: Malej plat? Mno na Hradec dobrý. Myslím si, že takový pozemek by měl být nabídnut zaměstnavateli – ne automotive, těch je dost. Který se bude živit výrobky nebo službami s vyšší přidanou hodnotou… tak by se Hradec přestal vylidňovat“
Petr H.

„Podepisuji, protože chci, aby se ve městě dělaly správné věci, po předchozí dostatečné diskusi a aby změny ve městě byly ve prospěch většiny z nás občanů. To bohužel neproběhlo, a proto bychom to měli napravit. Chci se rozhodovat na základě informací, ne být postaven před hotovou věc.“
Jaroslav C.

„Podepisuji, protože jsem se v JH narodila a vyrostla a mnoho let žila a opravdu si nemyslím, že je smysluplné budovat další nákupní středisko. Jindřichův Hradec je vyhledávanou lokalitou turisty pro svůj půvab malého, byť okresního města, s dostačující nákupní/prodejní plochou. Notabene po pandemii, která zasáhla velmi malé a střední podnikatele, tedy převážně obyvatele J.H., by velké nákupní centrum znamenalo, pravděpodobně, další ránu právě pro tuto skupinu obyvatel. Jsem přesvědčena, že peníze, které má město k dispozici, by šly využít mnohem lépe, například právě podporou resortu, který v době pandemie nejvíce trpí (tedy drobní podnikatelé a OSVČ), a tím podpořit občany trvale žijící v okrese Jindřichův Hradec. Děkuji.“
Kateřina C.

„Veřejná diskuse by měla být běžnou součástí úřední agendy při rozhodování o realizaci velkých projektů, které zásadním způsobem mění život ve městě. Občané mají mít možnost ovlivnit podobu veřejného prostoru, v němž žijí. V případě plánovaného OC by dle mého názoru bylo obecní referendum férovou cestou.“
Jana Š.

„Podepisuji, protože velké obchodní centrum naprosto položí podnikatele ve městě. Už tak je řada z nich v nejisté situaci, jestli se vůbec udrží. Takhle velké OC do J. Hradce nepatří; považuji jeho schválení starostou za zbavení se povinnosti se o město starat.“
Jan J.

„Dle mého názoru je zcela zbytečné další obchodní centrum v Jindřichově Hradci. Chtěla bych nakupovat v centru města, prohodit pár slov v oblíbených obchodech, dát si na náměstí kávu a v klidu posedět. Budu-li chtít spoustu betonu, asfaltu, hlavu na hlavě a neosobní přístup, pak pojedu do Budějovic.“
Veronika J.

„Veškeré stavby takového rozsahu na rozhraní města a krajiny musí projít diskuzí odbornou i veřejnou, aby nově vzniklé prostředí jako celek mohlo být dlouhodobým přínosem pro obyvatele i návštěvníky města a také pro okolní přírodu.“
Renáta K.

„Podepisuji, protože jsem původem z Jižních Čech a do města Jindřichův Hradec pravidelně jezdím, líbí se mi krajina okolo a nepřipadá mi, ze by potřeboval obchodní centrum navíc, které by zpustošilo okolní krajinu.“
Martina K.

„Výstavba kruhové objezdu pouze zdrží průjezdnost po okruhu města (viz např. město Bílina, kde je stejná situace). Výstavba nákupního centra se mi také jeví jako celkem zbytečná, vzhledem k tomu, že další obchodní centra během roku zejí spíše prázdnotou… V dnešní době mi také na návrzích chybí zelené střechy (jako např. na NC v Jihlavě), zasakovácí pásy a další prvky ke snížení dopadu obrovské betonové plochy na mikroklima.“
Vojtěch K.

„Podepisuji, protože jako občan města bych byla ráda informována a měla možnost se vyjádřit k tomu, že tu poroste nové obchodní centrum místo něčeho užitečnějšího, a to dříve, než je rozhodnuto.“
Ilona K.

„Podepisuji, protože výstavba podobného projektu nevratně zničí charakter nejen místní části, ale i celého města nehledě na dopad na místní podnikatelské aktivity.“
Jan K.

„1) Tuto záležitost je třeba posoudit na základě odborných a komplexních studií skutečných odborníků na urbanistiku, ekologii, ekonomiku, sociologii atd. 2) Je třeba zastupovat zájmy občanů města. 3) Je třeba otevřené a časté komunikace“
Pavel K.

„Podepisuji, protože se bojím, že výstavba tohoto projektu bude likvidační pro mnoho místních podnikatelů. Podporujme lokální lidi, ne nadnárodní koncerny, které už vytáhly z kapes lidí peněz dost. Dále se bojím, že tu vzniknou opuštěné haly a obchodní prostory, které časem zchátrají, a vytvoří další brownfieldy, zatímco se zastaví a asfaltem zalije cenná zemědělská půda.“
Lenka K.

„O záměru tak zásadního zásahu do struktury města by se měla v předstihu vést veřejná diskuze. Celému tématu by měla být poskytnuta ze strany města mnohem větší publicita, která by obyvatele města jasně informovala o plánované struktuře celého komplexu. Důležité by byly i takové právní záruky, které by znemožnily opakování kauzy „Kaufland“, kdy investor zaplatil pro něho směšnou pokutu a město dopadlo jako hlupáček. Samozřejmostí by mělo být také vypsání referenda. Rozhodně jsem ale proti změně územního plánu z průmyslové zóny na obchodní!“
Václav Kršík I.

„Bych rád věděl, jaký dopad to bude mít na stávající obchody, které by se s největší pravděpodobností dublovaly. Již jedno „OC“ tu je a využití je prapodivné.“
Miroslav K.

„Podepisuji, protože projekt o téhle velikosti by se měl dostat mezi široko veřejnost a mělo by se řádně prodiskutovat, jaký přínos to bude mít a jestli je to v zájmu většiny obyvatel J. Hradce.“
Stanislav L.

„Záleží mi na Jindřichově Hradci, na jeho kráse, svébytnosti a životaschopnosti. Svou prací se snažím přispět k tomu, aby Hradec byl skvělým místem se skvělými lidmi. Tento investiční projekt nám, podle mého názoru, nic z toho nepřinese.“
Vojtěch M.

„Podepisuji. Bylo by snadné říct, že jsem se v Hradci narodil, žiju zde 50 let, a tak nechci nic nového. Obávám se, že to nebude stačit. Všechny hlasy proti podobným věcem drtí síla peněz a mylná představa nás občanů o demokracii. Stačí se podívat před Kaufland před nějakým prodlouženým víkendem nebo svátkem, to vypovídá o všem. Chci však věřit tomu, že události posledních týdnů nám ukázaly, co je v denním životě člověka důležité, že je to každý volný kousek přírody, louka, stromy….. to si nemůžeme nechat vzít. Proto, kromě ostatních logických důvodů týkajících se centra města, nemůžu souhlasit s takovou obludností jako je OC v Jindřichově Hradci. V celé ČR je už jich je i tak víc než dost a já věřím, že Jindřichův Hradec získá do budoucna výhodu, když takové OC mít nebude.“
Petr M.

„Další nákupní komplex je v JH z mého pohledu zbytečný. Průmyslová zóna s pracovními místy, s podniky, které budou peníze do našeho města přinášet, to je to, co potřebujeme více. Svým nesouhlasem chci podpořit místní podnikatele.“
Petra M.

„Podepisuji, protože chci, aby do této investice mohli mluvit občané, kteří bydlí v místě plánované stavby. Zájem investora nesmí být upřednostněn před zájmy těchto občanů. Děkuji za pochopení.“
Miloš M.

„já bych bral ten kruháč s odbočkou do sportovního areálu, in-line dráha, pumptrack, boulder, dětský lanový park a podobně, s bistrem a případně tématickým obchodem… ale ne spoustu zbytečných krámů, které zatíží obyvatele přilehlých obytných čtvrtí“
Julius N.

„Krásné komorní město Jindřichův Hradec si zaslouží jen citlivé projekty svého rozvoje podpořené většinou dostatečně informovaných občanů města. Odklon kulturního života mimo centrum se neosvědčil, příkladem je těžko dostupná Jitka.“
Lenka N.

„Protože nechci, aby byla zničena další plocha asfaltem! Hradec není tak velké město, aby bylo potřeba obchodní centrum! Jeho kouzlo je v malých obchůdcích a podnikatelích! Tak podpořte raději je!!“
Marie N.

„Podepisuji, protože si myslím, že by měl zvítězit zdravý rozum nad penězi. Když už by měl takový projekt tedy vzniknout, měl by být nějak inovativní, zajímavý a hlavně přínosný. Potřebuje Hradec skutečně to, čím se budoucí OC prezentuje? Myslím, že v JH jsou schopní lidé, kteří by k tomu měli co říct.“
Vendula N.

„Souhlasím, aby se postavilo menší centrum s obchodem pro kutily (Bauhaus, OBI ), pár obchůdků, dětské centrum, občerstvení. Ale ROZHODNĚ NE benzina, potraviny.“
Václava N.

„Myslím že už máme v JH obchodních center dost. Měla by se spíše podpořit průmyslová zóna, která nabídne lidem práci. K tomu byl přece tento pozemek původně určen. Za nákupy a společenským životem by lidé měli směřovat do centra města a ne na vyasfaltovanou louku za městem. Tam by měly stát fabriky, kde budou obyvatelé JH vydělávat peníze.“
Martin P.

„Myslím si, že jde zde dělat jiné, daleko důležitější projekty než tento megalomanský obchod, který pro město a hlavně nás obyvatele J. Hradce je zcela zbytečný a zohyzdí ráz krajiny.“
Pavel P.

„Tuto petici podepisuji z toho důvodu, že se mi nelíbí jednání a komunikace vedení města. O tak zásadní stavbě, která ovlivní život ve městě každého z nás, je potřeba vést veřejnou diskuzi a vyslechnout si tak i názory místních občanů. Dále je potřeba si položit zásadní otázku: Co mně jako občanovi města tento komplex přinese? Čerpacích stanic je tu dostatek, samoobslužná myčka také, prodejny se zahradní technikou také a kulturní a společenské akce? Od čeho máme tak krásné historické centrum, které nám může závidět, kde, kdo? Proč přesouvat kulturní dění mimo centrum? Nemělo by to být spíše naopak? Využít daleko více a lépe potenciál krásného centra, než tady stavět zbytečná ,,nákupní obludaria“ na okraji města, která lidem nic nepřinesou? Kolik pracovních pozic se zde vytvoří? Nemá Hradec už tak trochu delší dobu problém s vytvářením pracovních pozic, když spousta lidí musí denně dojíždět za prací? Pokud by vedení města mělo podpořit nějakého investora, tak by se mělo jednat především o někoho, kdo vytvoří vhodné konkurenční prostředí mezi firmami, vytvoří větší počet pracovních pozic, což by vedlo i k růstu životní úrovně. Takový impuls zde však delší dobu není cítit a ani tímto projektem se tohoto impulsu nedocílí. Byl bych vděčný, kdyby lidé konečně nebyli vystavováni podobným situacím a to takovým, kdy už se věc jeví jako hotová, odsouhlasená (i když tomu tak není).“
Petr P.

„Když už stavět, tak spíše průmyslové centrum, jako je například v Písku nebo v Táboře. Postavit haly a ty pronajímat výrobním firmám. Rozšíří se tak nabídka pracovních míst v okrese. Ale s tím bude spojeno i rozšíření dopravní dostupnosti, například obchvat Kardašovy Řečice.“
Vlastimil P.

„Podepisuji, protože průmyslovou zónu považuji za prvořadější pro rozvoj města než další nákupní středisko. Tímto by v podstatě zanikl Penny na Hvězdárně, kam mohou lidé pěšky a obchůdky v centru budou skomírat nebo zanikat.“
Belinda P.

„Podepisuji, protože podle stávajících dostupných informací mám dojem, že nové obchodní centrum nenabízí obyvatelům Jindřichova Hradce žádnou přidanou hodnotu ke stávajícímu výběru obchodů a kulturního vyžití.“
Alena P.

„Jsem rodačka a často ve městě pobývám. Jsem názoru, že takovéto mega projekty se mají diskutovat s občany a info na úřední desce je nedostatečná. Podpořím možnost vyvolání takové diskuse“
Iva P.

„Podle mého názoru jsou stavby tohoto typu nejen zbytečné, ale navíc je škoda zemědělské půdy. Záměr jde přímo proti zvyšování soběstačnosti v produkci potravin.“
Vladimír P.

„Obchodní centrum je pro Jindřichův Hradec naprosto zbytečné. Obchodních příležitostí je v našem městě dostatek. Plocha by se jistě dala využít lepším způsobem, než jí zbytečně vybetonovat a ztratit tak další vzácnou zeleň.“
Jan P.

„Podepisuji protože těchto (a to menších) megastaveb je již v našem městě dost. Je třeba zachovat jedinečný duch historického centra našeho krásného města.“
Jan P.

„Nesouhlasím s nesmyslnými zábory zemědělské půdy. Jindřichův Hradec má prodejních míst dostatek, nevidím jediný důvod, proč stavět další obchodní centrum!“
Lenka P.

„Podepisuji, protože žádné takové obchodní centrum nedokázalo nikdy přivést více života do centra města. Vždy to bylo přesně naopak (viz Brno, jehož centru trvalo po otevření Vaňkovky více než deset let, než znovu ožilo). V případě JH by otevření takového nákupního centra mělo na střed města devastující dopad.“
Radek P.

„Podepisuji, protože jsou v J. Hradci již 4 velké obchodní domy, plus nákupní centrum pod Jyskem. Naopak zde chybí více parků/zelených ploch. Nevěřím, že by toto naši volení představitelé chtěli pro lidi.“
Jiří P.

„Jsem proti, aby se zastavěla zeleň. Hvězdárna takhle přijde a klid a možnost vyjít do přírody. Navíc si nemyslím, že je dobrý nápad mít 4 benzinky a automyčky tahle blízko. Už teď spousta obchodů je rádo, že vyjde, a proto si nemyslím, že je to dobrý tah. Do obchodního centra dají obchody, co už v okolí jsou.“
Jakub R.

„Podepisuji, protože uvedenou výstavbou obchodního centra dojde k zániku dnes již osvědčených provozoven, a tím přijdou jejich zaměstnanci o práci a uvedené centrum nabídne jen podřadné pracovní možnosti, sníží se význam historického jádra města a tím i přínosu pro naše město. Z ekologického hlediska je uvedená lokalita zdrojem podzemní vody, které je stále větší nedostatek a tímto jí stavba ještě zvětší. Bytová zástavba Hvězdárny bude obtěžována hlukem a emisemi vysokou dopravou.“
Leopold Ř.

„Podepisuji, protože zásadně nesouhlasím od prvopočátku s existencí OC Jindřichův Hradec. Stavba zcela ochromí život v centru a nenávratně v něm zlikviduje drobné podnikání. Již nyní víme, že nelze tento fakt, hlasem investora, nijak zmírnit nebo ho zlehčovat!!“
Josef S.

„Záměr je škodlivý z ekologického hlediska; v časech po koronaviru, kdy se zásadně změní společnost i celá EU, bude takový způsob zásobování obyvatel neaktuální.“
Oldřich S.

„Nesouhlasím se zastavěním zeleně betonovým monstrem, které možná přinese pracovní místa spíše nekvalifikovaného charakteru. Ale než podporovat nadnárodní obchody, preferuji podporu místním živnostníkům. Na co hobymarket, když máme několik místních stavebnin, železářství apod? Máme v JH málo čerpacích stanic? Potřebujeme dobíjecí stanice el. aut? U zahradního centra jsem nepotkal jediného dobíjejícího. Potřebujeme další ruční myčky? Další zbytečný hyper/supermarket? Potřebujeme zkomplikovat dopravní situaci kruhovým objezdem na relativně přehledné křižovatce a zbytečně tak brzdit dopravu? Co raději park, cyklostezka např. do Pěny, dětská hřiště, in-line okruh, relax partk ála pražská Ladronka?“
David Š.

„Nemyslím si, že Hradec nutně potřebuje velké obchodní centrum. Pro stejně zaměřené obchody v centru města by to bylo likvidační. Myslím si, že deviza Hradce spočívá v něčem jiném, není nutné z něj dělat velkoměsto. A další obchoďák z něj neudělá ani moderní město, stejně jako to z něj neudělá zářící velkoobrazovka u vstupu do Panské ulice. Kulturní a společenský přínos? Výstava fotografií, mikulášská nadílka a umělý vánoční strom? Klimatizované dětské herny? Opravdu si většina radních myslí, že toto je cesta, jak zlepšit kvalitu života ve městě?“
David Š.

„Nepovažuji přístup města za adekvátní v 21. století. Takováto investice si zaslouží lepší, společný přístup. Stejně jako je diskutabilní složení obchodů a služeb v plánovaném centru.“
Jakub Š.

„Nesouhlasím s výstavbou OC v okrajové části města a to ani jinde. Vidím za tím nejen problémy s výstavbou, kdy kruhový objezd na takto frekventované křižovatce není z mého pohledu úplně bezpečný, dále se domnívám, že obchodní centrum na sídlišti Vajgar je dostatečné, a pokud by se mělo OC budovat, pak právě modernizací na místě již postaveného centra.“
David Š.

„V Hradci mi toto přijde zbytečné. Máme krásné město a tohle to podle mě hodně naruší. Nelíbí se mi to, ocenila bych spíš více menších obchůdků v centru města, ale v přírodě a na okrajích měst více například cyklostezek, aby lidé měli více důvodů trávit čas v přírodě než v obchodních centrech.“
Aneta Š.

„Podepisuji, protože OC takového rozsahu je pro město Jindřichův Hradec zbytečné. Má-li v těchto místech vzniknout nabíjecí stanice pro elektromobily, postačuje v její blízkosti rychlé občerstvení na dobu dobití. Uvítala bych krytá parkovací stání nejen pro místní, ale i pro turisty a možnost přepravy do historické části města MHD.“
Marika T.

„Podepisuji, protože Hradec nemá jediné volně přístupné sportoviště pro občany, Jako jediné okresní město Jihočeského kraje nemá divadlo, cyklostezky počítáme na metry, a my stavíme další mega obchoďáky s potravinami.“
Petr T.

„Nelíbí se mi informovanost, neinformovanost občanů Jindřichova Hradce. Občané se o takto zásadních rozhodnuti dozvídají, až když je zahájena jeho realizace. Občané by se měli o těchto zásadních rozhodnutí dozvědět a mít možnost projevit svůj názor.“
Tereza V.

„Podepisuji, protože chci, aby se změnil přístup města k občanům. Tak, aby se zásadní věci, které se dotknou všech, řešili přede všemi. Tak, aby o osudu města nerozhodovala skupinka lidí, kteří dostávají informace z první ruky a o názory občanů nejen že nestojí, ale dokonce jsou jim na překážku.“
Libor V.

„Podepisuji, protože jsem Hradečák a mám minimum informací o tak, na naše poměry, velké akci. Opravdu jste mysleli komplexně? A co s obchodním areálem u “ cihelny“? Investice potřebuje spíše historické jádro, kam chceme přilákat návštěvníky. A co zanedbané školy ? Mnohé potřebují Vaši pomoc – opravy či rekonstrukce!!!“
Vladimír V.

„Nepovažuji tuto výstavbu za nutnou a potřebnou….“
Romana A.

„Mám za to že prodejen se nachází v Jindřichově Hradci dostatečné množství a projekt obchodního centra není potřebný.“
Milan A.

„Nemam žádné info“
Danuše B.

„Souhlasím s již výše zmíněnými argumenty.“
Ondřej B.

„Podepisuji, protože nesouhlasím s tímto záměrem.“
Jaroslava B.

„Podepisuji, protože jsem z JH. I když bydlím jinde, tak se do JH vracím za rodinou a miluji to tam takové, jaké to tam je.“
Barbora B.

„Město má raději postavit nové byty pro své občany a ne tento obrovitánský zbytečný komplex!!!“
Stanislava B.

„Podepisuji, protože nemám pocit, že potřebujeme obchodní centrum.“
Nikola B.

„Nesouhlasím v plné vědomosti!!!“
Milan B.

„Podepisuji, protože nepotřebuju ve městě obří kus betonu na utrácení peněz a vždycky jsem proti stavbě pomníků konzumní společnosti.“
Jan B.

„Přeji si, aby tento záměr prošel širší diskuzí, nebyl uchvátán a občané měli možnost se k záměru vyjádřit.“
Drahomíra B.

„Nesouhlasím s další zástavbou zelené plochy v Jindřichově Hradci.“
Adéla B.

„V této době je třeba sázet stromy, ne obchodní centra.“
Tereza Bušková K.

„Nechci v JH takovou to stavbu!!!!“
Jan C.

„Podepisuji, protože výstavba nákupních center znevýhodňuje místní podnikatele. Navíc narušuje ráz krajiny.“
Hana C.

„Je to obrovský developersky záměr, který „pohřbí“ malé prodejce v JH.“
Lucie Č.

„Podepisuji, protože se často vyskytuji v Jindřichově Hradci a myslím si, že to pouze sebere městu krásnou zeleň.“
Adéla Č.

„Podepisuji, protože příroda je přednější než megaobchodní centrum.“
Yveta Č.

„Jako rodilý Hradečák, jehož rodiče zde stále žijí, s tímto „rozvojem“ nesouhlasím!!!“
Jakub D.

„Podepisuji, protože nechci, aby centrum města úplně umřelo. Proč nemohou tyto obchody být v centru? Místa je tam dost.“
Veronika D.

„Další zabetonovaná plocha? Příroda málo pláče?“
Lenka D.

„Nové obchodní centrum v JH v této velikosti považuji za nesmysl.“
Jiří D.

„Mám citový vztah k Jindřichovu Hradci a mám tu výbornou kamarádku.“
Alena D.

„Nesouhlasím se stavbou obchodního centra z důvodu záběru zemědělské půdy, nepotřebnosti, odvodu peněz z našeho města atd…“
Lenka E.

„Podepisuji, protože mi stále záleží na tom, jak bude J. Hradec vypadat.“
Libuše F.

„Nesouhlasím s vybudováním tohoto megalomanskeho projektu.“
Hana G.

„Nemyslím si, že by Jindřichův Hradec potřeboval takové centrum. Zabetonovaných ploch je víc než dost.“
Hana H.

„Podepisuji, protože chci vědět něco bližšího o této velké investici.“
Dominika H.

„Podepisuji, protože chci malé krámky malých živnostníků v centru města, ne giga nákupní centra na okraji!!!“
Šárka H.

„Velky zásah do krajiny. Jsem Hradečák od mala, myslím, že JH nepotřebuje další nákupní centra.“
Petr H.

„Nesouhlasím s takovým projektem. Informace o něm se objevily, až když se už mluví o stavbě. To je celkem pozdě.“
Drahomila H.

„Chci.“
Ivana H.

„Není v JH nic takového potřeba a je to šíleně veliká a zbytečně zastavěná plocha zbytečnostmi.“
Tereza H.

„Bydliště v bezprostřední blízkosti.“
Tomáš H.

„Bydlím v bezprostřední blízkosti.“
Markéta H.

„Bydlím v bezprostřední blízkosti plánovaného OC.“
Veronika H.

„Podepisuji, protože chci vědět víc o tomto mega projektu a myslím si, že takové obrovské nákupní centrum Jindřichův Hradec nepotřebuje.“
Eva H.

„Podepisuji z důvodu zničení podnikatelů a snížení návštěvnosti starého města. Panská a náměstí Míru.“
Jana H.

„Podepisuji, protože podle mě město jako J. Hradec podobné obchodní centrum nepotřebuje a tudíž ani neuživí.“
Marek C.

„Záleží mi na ekologii našeho města.“
Ilona C.

„Je tu již příliš obchodů a zničilo by to malé obchodníky v centru města“
Monika J.

„Nechci žádné další nákupní centrum! Chtěla bych v daném místě lesopark.“
Lucie J.

„Informace jsou to základní, co by měli mít občané k dispozici, aby mohli aktivně participovat na rozhodnutích města.“
Lucie J.

„Nesouhlasím s další výstavbou, která je zbytečná, máme toho tady už dost a pozemky využít na důležitější účely.“
Vladimír J.

„Škoda zastavěných pozemků!“
Marie J.

„Hradec má obchodů dost.“
Pavel Jirsa S.

„Se mi vizualizace ani projekt nelíbí.“
Šárka J.

„Podepisuji, protože mi záleží na tom, aby se ve městě budovalo hlavně v zájmu zkvalitnění života místních občanů.“
Iva J.

„Chci znát detailnější informace, skladba obchodů, atd. Nechci mrtvé centrum města“
Lukáš K.

„Nesouhlasím s výstavbou obchodního centra z důvodu zvýšení provozu, hluku a negativního dopadu na životní prostředí.“
Marie K.

„Si nemyslím, že chci mít tady v Hradci takový „nákupák““
Jan K.

„Je to zbytečné.“
Jana K.

„Podepisuji, protože mám ke svému rodnému městu vřelý vztah a jeho budoucnost mi není lhostejná.“
Barbora K.

„Se mi nelíbí zastavování zelené plochy“
Zuzana K.

„Obchodní centrum této velikosti je v JH nesmysl, který pouze povede k vylidnění skutečného centra města bez jakékoliv přidané hodnoty pro jeho občany.“
Arnošt K.

„Nesouhlasím s kroky radnice!“
Milan K.

„Podepisuji, protože si myslím, že tento komplex je pro Jindřichův Hradec zbytečný a pro konzum se opět zastaví a zničí kus krajiny.“
Klára K.

„Jde o mé rodné město a pravidelně ho navštěvuji.“
Petr K.

„Mé bydliště se nachází nedaleko této lokality.“
Jiří K.

„Myslím, že obřích nákupních center má už naše město nadbytek.“
Hana K.

„Podepisuji protože mi přijde zbytečné zničit přírodu tímto způsobem, peníze by se měli využít na turismus.“
Jana K.

„Přestaňte vymejšlet hlouposti a pojďte tam radši udělat novej park. Obchoďáky nepotřebujeme.“
Anna K.

„Nesouhlasím.“
Lenka K.

„Chci vědět, co se děje a bude dít v mém rodném městě.“
Ondřej K.

„Myslím si, že další obchodní centrum J. Hradec nepotřebuje.“
Ivanka L.

„Zásadně nesouhlasím s výstavbou, především z ekologických důvodů.“
Zdeněk L.

„Nechci další obchodní centrum.“
Eliška M.

„Je to jedno z mála míst, kam se dá ještě z města vyjít.“
Lada M.

„Vlastním byt na Hvězdárně a záleží mi na zachování zeleně, parků, lesů, luk a polí. Nákupní megastřediska jsou přežitek a patří minulosti.“
Andrea M.

„Podepisuji, protože nemá cenu v našem městě podporovat centra, ale spíš malé podnikatele!“
Šárka M.

„To bude velký krok pro lidi z JH.“
Adam M.

„Marysková.“
Lenka M.

„Jaký přínos bude mít tato megastavba pro občany JH a jaký dopad to bude mít na stávající obchody a podnikatele v centru města?“
Milena M.

„Nesouhlasím s výstavbou takové megalomanské hrůzy… V JH není nic takového potřeba! Je to hnus, velebnosti.“
Jana M.

„Další nákupní zónu ani čerpací stanici myslím JH nepotřebuje.“
Alena M.

„Podepisuji, protože po zkušenostech s parkem a výstavbou ubytoven v JH příliš městu nevěřím.“
Stanislav M.

„Nesouhlasím s výstavbou této nemoderní neekologické neesteticke stavby.“
Linda M.

„Hradec je krásný město. Pojďme se snažit zachovat ho krásným!“
Jolana M.

„Mungitsch Jana“
Jana M.

„Podepisuji, protože si myslím, že stavba OC je zbytečná a nic podobného zde nepotřebujeme.“
Pavlína N.

„Podepisuji, protože s tím nesouhlasím.“
Ilona N.

„Podpořme malé podnikatele, místo jejich zlikvidování. A opravme pivovar pro účely zviditelnění JH a dalšího toku financí do kasy města.“
Denisa N.

„Žijeme v půvabném městě, které by tento či jakýkoliv jiný zásah podobného měřítka nerozdýchalo.“
Hana N.

„Podepisuji, jelikož nemám patřičné informace o tak velkém zásahu do našeho života“
Petr N.

„Velké obchodní centrum by výrazně narušilo atmosféru a vnímání našeho malebného města, nemluvě o environmentálním dopadu.“
Jindřich N.

„Podepisuji, protože si myslím, že tak velký projekt a potenciální zásah do života občanů města by si zasloužil větší veřejnou diskusi.“
Jan N.

„Pro Jindřichův Hradec ideální LENKA NUTILOVÁ.“
Lenka N.

„Zásadně nesouhlasím s výstavbou žádného dalšího, natož tak velkého, obchodního centra.“
Pavla O.

„Podepisuji, protože otevřená a férová diskuze o velkých záměrech mi přijde důležitá.“
Jaroslava P.

„Ztotožňuji se s obsahem petice.“
Marie P.

„Záleží mi na tom, aby město jednalo bez snahy něco tajně protlačit…“
Jiří P.

„Jde mi o vyjádření mého názoru, aby jen tak někam nevyprchal. Navíc bydlím pár metrů od plánovaného centra a opravdu o toto centrum moc nestojím.“
Zuzana P.

„Podepisuji, protože v J. Hradci vyrůstám od narození a nejsou mi takto velké zásahy lhostejné.“
Eliška P.

„Potřebuje Hradec zbytečné velké obchodní centrum? Do Českých Budějovic to máme 40 minut jízdy.“
Adam P.

„Nepotřebuji pro můj život a mou rodinu další nákupní centrum, nesouhlasím s další devastací orné půdy.“
Jiří P.

„Nesouhlasím s výstavbou bez dalších informaci a vypsání připomínkování v době, kdy je vyhlášen nouzový stav.“
Jan P.

„Myslím si, že obchodní centrum tak velkého rozsahu je pro naše město zbytečné a chybí tam více zeleně.“
Jaroslav P.

„Byla bych ráda, kdyby se občané měli možnost k tomuto záměru vyjádřit.“
Jaroslava P.

„Je to to poslední, co naše město potřebuje. Postavte raději moderní sportoviště pro děti, byty pro mladé rodiny.“
Vlasta P.

„Nechci v našem městě další obchodní centrum. Navíc je to prostor, na který je kousek od mého bydliště. Myslím si, že prostor se dá využít mnohem lépe.“
Michal P.

„Protože v JH není třeba řetězců, ale pracovních příležitostí.“
Alžběta P.

„Podepisuji, protože si myslím, že k takto velkému projektu se mají obyvatelé města vyjádřit v referendu.“
Jana R.

„Protože není potřeba Obchodní Centrum, v tak pěkné oblasti města.“
Šárka R.

„Podepisuji, protože se záměrem nesouhlasím a nelíbí se mi, že se o něm dozvídáme teprve nyní.“
Zuzana R.

„M“
Ejup S.

„Je nesmysl mít obchodní centrum hodné měst velikosti Brna a Prahy v Jindřichově Hradci.“
Petra Singh K.

„Myslím, že bychom se jako občané města měli mít právo vyjádřit a zvážit všechna pro i proti OC.“
Martina S.

„Tento „nesmysl“ opravdu nepotřebujeme a nechápu podporu vedení města…“
Roman S.

„Nesouhlasím s tímto projektem.“
Milan S.

„Podepisuji, jelikož bych se rád dozvěděl informace, k jejichž zveřejnění vybízí petice.“
Jindřich S.

„A co kreativita malých českých obchodníků? Zmizí? A navždy? Vše stejné a z „Číny“?“
Jarmila Š.

„Jindřichův Hradec nepotřebuje nákupní centrum, potřebuje práci!“
Lucie Š.

„Podepisuji, protože mi vadí zábor orné půdy za účelem podpory konzumního způsobu života :-(!“
Blanka Š.

„Nejsou jasné výhody pro městskou část i město.“
Vratislav Š.

„Podepisuji, protože jsem ani nezachytila informaci o tom, že se něco takto velkého má v J. Hradci udělat. Díky Libor, Jarda, Felix a ostatní.“
Martina Š.

„Bude nám to v J. Hradci na škodu (není toho zapotřebí). Je potřeba nějaká užitečná výroba, aby město bylo ekonomičtější!“
Dana Š.

„Betonovat tak obrovské množství zelené plochy je nezodpovědné. Peníze na zlepšení města budou sloužit hlavně okolním a projíždějícím.“
Marcela T.

„Podepisuji, protože stavět další obchodní centrum v J. Hradci je podle mého názoru naprosto nevhodné a nezvýší kvalitu života pro obyvatele města.“
Jana T.

„Mám o projektu málo informací a nejsem si jistý, jestli je ten projekt pro Hradec přínosem.“
Bronislav T.

„Přesune obchod ze stávajících míst uvnitř města mimo město.“
Martin T.

„Podepisuji. Podporuji místní podnikatele.“
Dita V.

„Podepisuji, aby nevzniklo další koronavirové hnízdo.“
Jiří V.

„Ns2“
Helna V.

„Město by mělo využít svůj potenciál jiným směrem.“
MICHAELA V.

„Podepisuji, protože jsem pro veřejnou debatu.“
Jana V.

„Nesouhlasím s tímto komplexem.“
Petr V.

„Je to nesmysl pro tak male město….“
Tomas V.

„Chci podpořit diskuzi s občany.“
Jan V.

„Nemám pocit, že plánovaná megalomanská investice koresponduje s potřebami občanů Jindřichova Hradce.“
Petr Z.

„Mi výstavba přijde zbytečná a neekologická.“
Lucie Z.

„Nelíbí se mi informovanost, neinformovanost občanů Jindřichova Hradce. Občané se o takto zásadních rozhodnuti dozvídají, až když je zahájena jeho realizace. Občané by měli o těchto zásadních rozhodnutí vědět a mít možnost projevit svůj názor.“
Tereza V

Mgr. Libor Vondráček

28 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře
  1. max@polux.cz napsal:

    Připadá mi to úplně postavené na hlavu, když se dočtu o tom ,že výstavba takového centra zajistí menší odliv mladých lidí. Radnice asi nepochopila, že J.Hradec není Český Krumlov a že z turistického ruchu se místní lidé nenajedí ani nevidělají a tak se stává z tohoto , kdysi krásného města MĚSTO DUCHŮ. Udržet zde mladé znamená dát jim KVALITNÍ pracovní příležitosti u společností které je taky dobře zaplatí. Potom zůstanou a ještě své peníze tady utratí. Vybudovat zde průmyslovou zónu a nalákat zajímavé investory a ne budovat solární elektrárny a nákupní centra.

Přidat komentář