My chcem více naslouchání a smysluplnosti, EU zase více chvály

Setkání senátorů a poslanců s generální ředitelkou pracovní skupiny Evropské komise pro podporu oživení a odolnosti Céline Gauer proběhlo 17.2.2022 v dopoledních hodinách v Zelném salonku Kolovratského paláce.

Určitě stojí za zmínku, a kolega senátor Smoljak to hned na úvod připomněl, že právě v Zeleném salonku se 30.září 1938 sešla vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým na svém mimořádném zasedání, aby jednali o Mnichovské dohodě. Československá vláda tehdy spolu s prezidentem Edvardem Benešem stála před klíčovým rozhodnutím, zda se dohodě  velmocí bránit, či nikoli. Po zvážení všech okolností bylo nakonec rozhodnuto Mnichovský diktát přijmout…

Po troše symboliky, pak již s trochou bruselské příchuti probíhalo spíše pracovní setkání a diskuse, kde jsme si zrekapitulovali aktuální stav spolupráce a vyměnili vzájemně zpětnou vazbu tak, aby spolupráce byla oboustranně přínosná.

Já jsem ve svém komentáři v úvodu hned reagoval na apel paní ředitelky směrem k transparentnosti a pravidlům financování s minimem příležitostí pro zneužívání dotací, kdy jsem tuto snahu podpořil a zdůraznil fakt, že není možné, aby peníze daňových poplatníků nebyly pod naprostou kontrolou a nebyly využívány správně.

Stejně tak jsem zdůraznil, že pro úspěch partnerství EU je důležitá spokojenost občanů ČR s projekty, které by měly reflektovat jejich zpětnou vazbu a priority.

Varoval jsem také před tím, že pokud EU nasměruje do ČR skoro 1000 miliard Kč, což je úroveň jednoho ročního rozpočtu celého státu, může to mít velmi negativní ekonomické důsledky v podobě inflace a dalších ekonomických parametrů. S tím je potřeba zacházet velmi citlivě.  

Citováno ze zápisu schůzky: „… J. Chalupský ve svém příspěvku zdůraznil, že je důležité, aby občané považovali partnerství s EU za přínosné. Z tohoto důvodu se také k EU iniciativám často staví kriticky, neboť u mnohých z nich tento pozitivní dopad na občany podle jeho názoru není patrný. S odkazem na svou profesní zkušenost z komerční sféry potvrdil nutnost zajištění transparentnosti při čerpání prostředků z evropských zdrojů. Každá koruna, která není zasloužená, uteče do inflace. Je také nutné pamatovat na zajištění soběstačnosti EU ve strategických oblastech. Pandemie Covid-19 ukázala, že naše výroba je v Číně.

C. Gauer v reakci na to uvedla, že komunikace o Evropě z Bruselu přímo do regionů je obtížná, je zde třeba spolupráce EU-členské státy. RRF je jedinečnou příležitostí pro financování reforem a dvojí tranzice, přičemž podpora občanů je pro zdar celého procesu nezbytná. Vždy ji mrzí, když na NPO vidí malou vlajku EU a velkým písmem uvedené slovo NÁRODNÍ. Je to přece evropské financování. I v rodině je dobré si vyměnit názory, případně se pohádat, ale pak si také říci, že se máme rádi. Závěrem proto apelovala na to, aby v dialogu s občany o EU častěji zaznívala i chvála pro EU, nejen stížnosti. Pokud jde o inflaci, je třeba skutečně být opatrní, aby ji poskytnuté finance nerozdmýchaly, za bezpečné v tomto ohledu považuje investice do životního prostředí, obnovitelných zdrojů. Ohledně zmiňované strategické soběstačnosti EU (zejména ve vztahu k Číně) uvedla, že se jedná o prioritu Komise.“

Paní ředitelka pak pokračovala návštěvou školy s ministrem Gazdíkem Ministr školství pozval zástupce EK do školních lavic, MŠMT ČR (msmt.cz)

Zrovna projekty na multimediální vybavení tříd ve školách patří svým nastavením k těm oblíbeným a prospěšným.

Mgr. Libor Vondráček

25 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře

Přidat komentář