Zpravodajem proti bezhlavé elektromobilně v GreenDealu

Diskuse v odborných výborech byla emotivní, na plénu již šlo o racionální postup, který nebude „útěkářský“, ale konstruktivní, průchozí a chránící občany ČR.
ℹ️ Ne nadarmo zahajujeme jednání slovy: „Vítejte v Českém Senátu!“ A jsem na to hrdý!
Jako zpravodaj jsem shrnul klíčové obavy, které jsme se snažili ošetřit usneseními směrem k EK.
Dobře to pojmenovala náměstkyně ministra, když mě na výboru opravila a řekla, že nechceme vyskočit z okna za ostatními, ale že již jednou nohou venku jsme.
Jako Senát jsme tedy na všech výborech zachraňovali, co šlo. A myslím, že se povedlo. Evropská komise názory parlamentů sleduje a už například v jaderné energetice začíná měnit názor.
🎥 Audio, video záznam a celý přehledný stenografický záznam všech vystoupení k problematice GreenDeal a balíčkům FitFor55 je zde ➡️ bit.ly/stenograficky-zaznam
Já se zcela ztotožňuji s oběma vystoupeními kolegy astrofyzika senátora Duška. Z duše mi mluvil i Raduan Nwelati, Zdenek Nytra a Jiří Čunek.
Naopak velmi růžově a pokrokově vidí zelený úděl či dohodu senátoři Seitlová a Rabas. Jen pro vyváženost názorů.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář