Klacek přes koleje úzkokolejku nezastaví!

Aktuální info. Vrchní soud vyhověl panu Ing. Čajánkovi a poslal rozhodnutí o insolvenci zpět k soudu k projednání. Raději hned přeposílám můj FB status, než se rozjedou fámy. (viz www.facebook.com/chalupsky.cz)

Klacek přes koleje úzkokolejku v dobrých úmyslech nezastaví. Jen další obstrukce ze strany pana Ing. Čajánka. Možná jen o něco oddálí prodej novému vlastníkovi. Abychom tomu správně rozuměli, rozhodnutí Vrchního soudu je upozorněním na procedurální opomenutí, které bude muset znovu napravit insolvenční soud resp. věřitelský výbor. Ten bude svolán insolvenčním správcem neprodleně v následujících dnech.

Zádrhel nastal v tom, že věřitelský výbor nehlasoval nejprve o reorganizačním návrhu pana Ing. Čajánka a následně teprve o návrhu prodeje v insolvenci, ale rovnou se hlasovalo o té realizovatelné cestě, tedy o insolvenci. Ta byla schválena.

Podstata je všem zúčastněným více než zřejmá. Reorganizovaný podnik v přímých či nepřímých rukách pana Ing. Čajánka nemá šanci na životaschopnost. Je závislý na spolupráci mnoha partnerů, kteří však tu spolupráci v této konstelaci vylučují. Nemluvě o okamžitém odchodu klíčového zbytku zaměstnanců dílen JHMD, pokud by se vrátil Ing.
Čajánek, bez kterých není možné vlaky rozpohybovat.

Chápu to tedy jen jako další dočasnou obstrukci na cestě vypořádání dluhů a vybudování nové úzkokolejky.

Insolvenční správce mi telefonicky potvrdil, že to již probral v JHMD a není z toho nikterak nervózní, pokračují dál dle domluveného plánu.

Na besedě pořádanou zaměstnanci dílen pro veřejnost bylo konstatováno, že dílny, pronájmy a bufetový prodej na provoz s přehledem vydělají a hospodaření je v černých číslech řádu jednotek milionů Kč.

Zájem nejvážnějšího investora přetrvává, dle jeho slov by v dohledné době měly být již slyšet vlaky údržby před přejezdy. Povolení je vydáno.

Kraje jsou ve střehu a pokud budou rozpočtově prozíravé do roku 2024, usnadní to možným novým majitelům odkup úzkokolejky, kterým by investor vypořádal dluhy JHMD.

Zároveň by došlo k naplnění usnesení senátního výboru s výzvou k takovému řešení, které by umožnilo zachování této kulturní technicko-historické památky.

Konec hlášení, přeji krásný den.
JARDA CHALUPSKÝ

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář