Jindřichohradecký docent Pokorný upozorňuje na chyby GreenDealu

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., jindřichohradecký zastupitel a přední odborník na klimatické změny v závislosti na distribuci slunečního záření a vody v krajině, vystoupil včera na konferenci v Českém Senátu, kde připomněl před plným sálem praktiků a vodohospodářů, v čem ve skutečnosti spočívají příčiny oteplování a co už v historii způsobilo vysychání starých civilizací.
 
Podstata není v CO2 mantře, kterou do hlav lidem vštěpuje GreenDeal, ale v jednoduchých principech gymnaziálního učiva o malém a velkém oběhu vody v krajině, o chladící funkci vegetace na bázi skupenského tepla, fotosyntézy a termiky, která se pak projevuje jako biotická pumpa.
 
Progresivistický mainstream také zaměňuje příčiny a následky. Planeta se neohřívá od atmosféry „pod pokličkou“, nýbrž od suchého a tmavého povrchu země, který narušuje původní přirozený koloběh vody.
 
Řešením je tedy vegetace, výsadba stromů, eliminace tepelných ostrovů, práce s vodou v krajině a tedy principy správného hospodaření zemědělců, lesníků a rybníkářů.
 
Následovat bude ještě projednání v naší senátní stálé komisi Voda-Sucho vedené senátorem Rostislav Koštial, který konferenci spolupořádal pod záštitou místopředsedkyně Senátu.
 
Je potřeba, aby hlavně Akademie věd ČR byla otevřena odborné diskusi a konfrontaci názorů založených na měření, abychom se dobrali skutečných podložených faktů, na základě kterých pak zejména parlament přijímá usnesení a tvoří zákony.
Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář