Je potřeba se na Nežárce obávat?

Na Nežáreckém předměstí „doutná“ několik nemovitostí, které Hradečáci sledují s obavami. Vedle již fungující  Šindelny je to areál bývalého vedení Jednoty, budova bývalé Vojenské správy, která je opět na prodej, a po několika letech nyní vybublala na povrch také adresa Nežárecká 62, což je dlouhodobě rekonstruovaný dům s devíti bytovými jednotkami.

Kolaudace tohoto domu se blíží a je zažádáno o změnu před kolaudací z devíti na 28 bytových jednotek. Když se u vstupních dveří objevilo tolik zvonků, začalo téma velkého množství nových nájemníků a strach z „obchodu s chudobou“ opět ožívat. Přeci jen 100 až 200 lidí s jinými životními návyky pobývajících na jedné ze dvou spojnic k domovu, přičemž po druhé se již jako mravenci trousí obyvatelé Šindelny, vzbuzuje u obyvatel čtvrtého obvodu určité obavy. Některé dotazy směřovaly i na to, jak se to bude dělat, když najednou přijde např. 50 až 70 nových dětí, které se naráz objeví v jedné základní škole, ve školce, u již zaneprázdněného obvodního lékaře…

Jak to chce město bez potíží zvládnout? To nejsou jednotlivci, to je komunita, kterou již něco spojuje. Minimálně adresa trvalého pobytu. Pokud se z nově příchozích stanou trvalým pobytem Hradečáci, co s nimi bude, pokud nebudou moci nadále platit či bydlet v novém domě? Rozprostřeme je do sídliště nebo dalších obvodů, kde má město byty? Spousta otázek, na které je potřeba dát stávajícím Hradečákům uspokojivou odpověď a rozptýlit obavy.

Teď ale pěkně od začátku…

Nejprve se na nás začali obracet jednotliví lidé s výše popsanými obavami. Když jsme později podobné obavy vycítili i u lidí z úřadu, začali jsme zjišťovat fakta.

Zjistili jsme, že bytový dům čp. 62 vlastní pan Vorlíček, který již podobnou nemovitost pronajímá v Kladně. Postupně odstranil všechny závady ze strany příslušných úřadů, přičemž největším úskalím bylo zřízení parkoviště pro nájemníky, což bylo naplněno odkoupením pozemku za domem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byly odstraněny některé výtky ohledně statiky atp. Nyní se již rekonstrukce domu blíží do finále a je požádáno o změnu před kolaudací na 28 bytových jednotek.

Podobnou cestou může jít i objekt bývalé Jednoty, který již parametricky splňuje všechny požadavky úřadů. Nebo aspoň většinu.

Chtěli jsme se oprostit od dojmů a jasně vědět, zda to obyvatelé ve čtvrtém obvodu vnímají jako problém, zda mají obavy a zda je tato záležitost vůbec zajímá.

Jednoduše jsme se na to zeptali s tím, že případně zkusíme zjistit fakta a pomoci, aby opravdu nějaký zásadní problém nevznikl.

Kdo měl zájem být průběžně informován, mohl dle výzvy v dopise zastlat kontaktní údaje a dostává nyní pravidelně informace, co jsme zjistili, jak se věc ve skutečnosti má a jak se bude vyvíjet.

Oslovili jsme 449 domácností z Nežárecké, Karla Čapka, Mládežnické, Bratrské, Jemčinské, Na Palici,  Jakuba, Karlova, Nového Stavení.

Zřídili jsme vstupní SMS číslo 722 553 745, kam mohou lidé posílat své jméno, adresu a email.

Díky tomuto číslu měříme zájem o problém a máme možnost poskytovat průběžné informace.

Během cca týdne se ozvalo 214 lidí, což je téměř polovina, že je vývoj v sousedství zajímá, že z toho mají obavy a chtějí být průběžně informováni. Mnozí nabízeli i aktivní pomoc či participaci.

Lidé také začali navrhovat různá řešení, aby se obav zbavili a nejčastěji padal návrh na zřízení „bezdoplatkové zóny“,  jako mají v Kladně, které by zamezilo vyplácení lukrativních částek za nájemníky přímo majiteli domu. Tím by zmizela obava z „obchodu s chudobou“ a podnikání s pronájmy by fungovalo na běžných tržních principech s běžnými občany na bázi poptávky a nabídky za běžnou tržní cenu.

Po tom, co jsme si ověřili informace na úřadě, kontaktovali jsme primátora Kladna, který nás odkázal na erudované pracovníky svého úřadu, a ti nám nabídli pomoc, bude-li potřeba, protože se zavedením bezdoplatkové zóny mají zkušenosti a vědí dobře, co to obnáší. Znají plusy i mínusy a všechny nástrahy, které je potřeba ošetřit, aby nikdo nepřišel k úhoně.

Na pondělí ráno jsme domluvili schůzku s naším panem starostou, abychom ho oficiálně informovali, že jsme naměřili podstatný zájem občanů o tento problém a že bychom se chtěli aktivně podílet na řešení tak, aby nedošlo ke zhoršení životního pohodlí na Nežáreckém předměstí, v centru města, ale ani v ostatních městských částech.

Domluvili jsme se, že dáme hlavy dohromady, vyhodnotíme situaci, probereme věc s panem Vorlíčkem a domluvíme se na souboru opatření, která by dávala obyvatelům garance, že jeho podnikání bude pro obyvatele přínosem, ne zátěží.

Zavádění vyloučené lokality není zatím na místě. Je to kontroverzní nástroj. Někteří tvrdí, že to snižuje hodnotu nemovitostí, někteří zase naopak, že to zvyšuje hodnotu nemovitosti, protože je jasné, že nemůže přijít žádný sociální problém a kdo si vyhlídne nemovitost v této lokalitě, vidí konkrétně to prostředí, bude spíš rád za tuto garanci.

Chceme zapojit co nejvíce lidí jak ze zastupitelstva, tak z jednotlivých kandidátek, protože obsahují zkušené a znalé lidi z různých oborů.

Libor Vondráček, který se věnuje právničině a veřejnému životu, sleduje tato témata nejen na republikové úrovni v jiných zastupitelstvech, ale i v Evropské unii. Libor pracuje na získávání „best practice“, tedy nejlepších zkušeností a nápadů odjinud, které bychom mohli využít.

O vývoji vás budeme průběžně informovat. Stejně tak vítáme vaše podněty a nápady, které mohou pomoci. Víc hlav, víc ví.

Aktuálně jsme udělali první důležitý krok. Dali jsme obavám rozměr. Kvantifikovali jsme zájem obyvatel, kterých se situace bezprostředně týká a zastupitelé, radní a samotný pan starosta, který chce na řešení pracovat, nám dopřáli sluchu.

Pokud se nechceme na Nežárce ani nikde jinde v Jindřichově Hradci obávat vyloučené lokality, je to sice první, ale velmi důležitý krok. A další musí následovat.

 

(pokud jste neměli možnost online sledovat průběh zastupitelstva, zde je autentický záznam k diskusi zastupitelů k tomuto tématu https://www.hradecsrdcemarozumem.cz/blog/otevreli-jsme-tema-schopnosti-mesta-ubranit-se-negativnim-jevum-ktere-mohou-prijit-ze-socialne-vyloucenych-lokalit/ )

Reportáž k problematice Nežáreckého předměstí odvysílala i ČT1

Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře

Přidat komentář