GreenDeal a uhlíkový mýtus jsou mylné. Je potřeba odborná diskuse!

GreenDeal a uhlíkový mýtus, který zásadně ovlivňuje naše životy je chybný! Je postaven na špatné kauzalitě. Vše se staví na modelech poskytnutými nejrůznějšími neziskovkami za tichého přihlížení Akademie věd ČR.
Poprvé v historii se tak v ČR vědecké instituce stávají přímo zodpovědnými za změnu energetické politiky s vážnými celospolečenskými dopady.
Dopady na změnu klimatu jsou dokonce větší, než se uvádí. Ale planetu neohřívá atmosféra pod „pokličkou“ skleníkových plynů, ohřívá ji sluneční záření dopadající na odlesněný a odvodněný povrch.
Příčiny a následky nejsou žádnou raketovou vědou, je to učivo základní a střední školy, na které jsme zaslepeni dotacemi rezignovali.
Redukce vegetace ničí biotickou pumpu, která pomáhá funkci přirozeného oběhu vody v krajině a ukládání tepla do vodní páry.
Rovnoměrné srážky z pevniny se přesouvají nad oceán a vznikají nerovnováhy, kteté se snaží příroda vyrovnat, a proto vznikají tornáda, přívalové deště na jednom místě a další meteorologické děje.
Z toho vyplývá, že veškerý uměle zavedený byznys s emisními povolenkami je nesmysl, vede k nekonkurenceschopnosti Evropy a ekonomickému ožebračování občanů v jednotlivých státech skrze umělé zdražování energií.
Emisní povolenky, ze kterých se stal nástroj spekulace a obchodování jako s akciemi, by měly být zrušeny!
Vliv koncentrace CO2 v atmosféře nelze měřit. Zaměření EU politiky na dekarbonizaci povede ke zcela neefektivnímu investování nesprávným směrem.
Na konferenci o Změnách klimatu v Senátu zaznělo od doc. Jana Pokorného podrobné vysvětlení a další zásadní argumenty.
I staré civilizace bez produkce CO2 z automobilizmu vyschly.
Řešení je naštěstí jednoduché. Dobré hospodaření lesníků, zemědělců a vodohospodářů v krajině, aby zadržovala vodu a cyklila srážky a odpar. Výsadba stromů, vegetace, eliminace tepelných ostrovů, které díky teplému suchému stoupajícímu proudu vzduchu nasávají a vysušují okolní prostředí.
Budeme se snažit o otevření transparentní odborné diskuse s Akademií věd ČR, která by definovala skutečné příčiny, následky a potřebu adekvátní reakce na probíhající změnu.
Díky CO2 bláznění navíc nevidíme skutečný vznikající problém a to je znečištění vod novými moderními polutanty jako jsou nejrůznější chemická rezidua a farmaka.

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář