Čtrnáct senátorů navrhlo Ústavnímu soudu zrušit vyhlášku o povinném očkování. Z Jihočechů je mezi nimi jeden

JIŽNÍ ČECHY – Čtrnáct senátorů z celkového počtu 81 podalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covidu-19 u lidí nad 60 let a u vybraných profesních skupin. Vyhlášku schválila ještě minulá vláda Andreje Babiše a v platnost má vstoupit od března. Nová vláda dává najevo úmysl zrušit povinné očkování lidí nad 60 let, ale povinné očkování pro některé profese stále zvažuje. Pro podání návrhu k Ústavnímu soudu bylo potřeba deset hlasů senátorů, sešlo se jich čtrnáct napříč politickým spektrem a i z vládních stran. Iniciátorkou byla Alena Dernerová z klubu STAN. Redakce JčTEĎ oslovila všechny jihočeské senátory a Petra Štěpánka z Petrovic, které kdysi byly součástí milevského okresu a dodnes tam fungují úzké vazby. Otázka zněla – podepsal jste tento návrh nebo ne, a proč? Jak se na věc díváte?

Jediný, kdo návrh Ústavnímu soudu na zrušení vyhlášky podepsal, je senátor obvodu Pelhřimov, který pokrývá i Jindřichohradecko, Jaroslav Chalupský, nestraník za Svobodné. K dotazu sdělil:  

„Senátní podporu návrhu na zrušení povinného očkování proti covid-19 jsem spolu s kolegyní senátorkou MUDr. Alenou Dernerovou inicioval. Jsem rád, že se toho ujali místopředsedové Růžička a Horník. Jde o velmi zásadní zásah do integrity a práv každého z nás. Také to může být počátek jakési salámové metody, jak dále ukrajovat z našeho svobodného rozhodování. Stát nemá lidem direktivně řídit životy, ale má občanům sloužit, poskytovat možnosti a dávat na výběr. Má zajistit kapacity pro standardní léčebný postup i včetně kvalitních vakcín jako prevence.

Za své zdraví a kondici je zodpovědný každý sám, rozhodnutí by měla být činěna po konzultaci s lékařem a vzhledem ke konkrétnímu stavu a nastavení organismu každého z nás. Jde nám přeci ještě o zdraví lidí! Očkování proškoleným brigádníkem na nádraží pod příslibem iPhonu je pro mě nepřijatelné.

Vyhlášku považuji za protiústavní. Donucené očkování všech seniorů nad 60 let, hasičů, policistů, zdravotníků atd. za nepřijatelné. V případě, kdy si např. hasič se svou rodinou nedávno bezpříznakově prodělal Covid-19 dokonce dle některých lékařů za riskantní. Navíc je stavíme před těžké rozhodnutí očkovat či odejít od sboru.Tím můžeme destabilizovat bezpečnostní složky, do kterých ČR investovalo nemalé prostředky. Dle mého je úspěšné prodělání Covidu dáno z 30% psychikou člověka. Komu pomůže vakcína, nechť ji využije a nechť má na výběr ze všech dostupných možností. Kdo nemá obavy, nechť není stresován tlakem na vakcinaci. Už vůbec ne diskriminován a ponižován!

Rozumím také kolegům, kteří navrhovali spíše rychlejší jednání s vládním týmem, jenž může konat okamžitě. Rozumím i kolegům, kteří jsou zároveň hejtmany, starosty, řediteli nemocnic, lékaři, že chtějí svým uvážením a svým příkladem rovněž napomoci zvládání situace. I oni naslouchají zpětné vazbě lidí ze svých okrsků, která chodí ve stovkách emailů. To respektuji. Věřím, že se nová vláda rozhodne správně a udělá to rychle, protože nervozita z nejistoty zbytečně narůstá.“

Senátor obvodu Strakonicko a Písecko Tomáš Fiala (ODS) zastává tento názor:

„Pravidelná očkování mají v České republice dlouhou a úspěšnou tradici, benefit mohu posoudit i ze své praxe dětského lékaře. Signatáři ústavní stížnosti akcentují mj. to, že vakcinace proti SARS-CoV-2 nezabrání šíření tohoto konkrétního onemocnění. Jenže z denní praxe ředitele nemocnice vidím, že očkování zabrání vážným život ohrožujícím průběhům nemoci! Nejen u seniorů, i u nižších věkových kategorií pacientů. Podmíněnost registrace očkovacích látek považuji za nedostatek formální. Jistě je diskutabilní vymahatelnost opatření této vyhlášky stejně jako definice některých vyjmenovaných profesních skupin, ale tuto konkrétní ústavní stížnost jsem nepodpořil.“

Senátor Ladislav Faktor (nestraník) z obvodu České Budějovice odpověděl:

„Návrh na zrušení zmiňované vyhlášky Ústavním soudem jsem nepodpořil a to zejména z těchto důvodů: Tento návrh byl podán v době prezidentovy nemoci za působnosti vlády v demisi. Myslím, že je na vládě vzešlé z posledních voleb, aby tuto vyhlášku zrušila nebo ponechala. Je to rychlejší a logičtější cesta.

Souhlasím s tím, že je tato vyhláška zásahem do osobních svobod jednotlivce. Zároveň však vnímám situaci kolem současné pandemie jako natolik vážnou, abychom tento krok pro nejohroženější skupiny obyvatel podstoupili.

Dobře si uvědomuji argumenty obou, dnes bohužel zbytečně znesvářených, stran. Vím, že očkování není dokonalé řešení. Zároveň ovšem nezapomínejme, že je zejména pro starší generace jedinou možností, jak se v případě nákazy vyhnout těžkému průběhu nemoci, který navíc v mnoha případech končí tragicky. Pokud se tedy mám rozhodovat mezi drobným omezením svobod a záchranou byť jediného lidského života, volím jasně lidský život.“

Senátor Jaroslav Větrovský (za ANO) z obvodu Tábor, který pokrývá i část Písecka a Benešovska, uvedl:

„Návrh podání k Ústavnímu soudu jsem nepodepsal. Domnívám se, že sdělení vlády k příslušnému nařízení vlády bylo jasné a zřetelné, tedy, že vláda přistoupí sama k jeho zrušení.“

Podobně reaguje i senátor Tomáš Jirsa (ODS) z obvodu Český Krumlov, který pokrývá také Prachaticko:

„Ústavní stížnost proti vyhlášce o povinném očkování jsem nepodepsal, protože nastupující vláda slíbila, že ji zruší. Jakkoli žalobě rozumím, při zmíněném vládním slibu považuji žalobu za nadbytečnou.“

Petr Štěpánek (STAN) je senátorem obvodu Příbram, v úzké spolupráci i s obcemi milevského regionu. I on se vyjádřil:

„Tento senátní návrh jsem nepodpořil. Povinné očkování považuji sice za nešťastný krok, ale věřím, že si s tím nový ministr zdravotnictví poradí i bez ústavní žaloby. Vím, jak těžké je rozhodovat pod tlakem a se zodpovědností za zdraví obyvatel, proto jsem se vždy zdráhal veřejně kritizovat kroky vlády při boji s koronavirem. Jsem přesvědčen o tom, že každé napadání rozhodnutí více rozděluje společnost v době, kdy je nutné s pandemií bojovat společně.“

Odkaz na původní článek na JčTEĎ

Jarda Chalupský

46 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, nestraník, Jindřichův Hradec IV + člen Výboru pro rozvoj města

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V.Nováka, následně pak hradeckou Fakultu Managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Následně jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15ti letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektového zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám 2 děti. V životě jsou mi blízké citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!" Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mne baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali.

Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Komentáře

Přidat komentář