Občasník – Senátor Chalupský: Stát by neměl úzkokolejku pohříbít

Stát úzkokolejku 8 let po revoluci převedl privatizací na soukromé vlastníky za 1 Kč v dobré víře, že bude v regionu dobře sloužit.
 
Toto je potřeba zkusit napravit.
 
Páni ministři mě ujistili, že si jsou vědomi situace a rizik jednotlivých variant řešení, že budou postupovat v intencích zákona, usnesení senátního výboru a zároveň budou mít na zřeteli společenský přesah a dopady na region.
 
Více pro nalezení nejlepšího možného řešení pro všechny momentálně udělat nelze. Budeme v očekávání, jak tento týden proběhne insolvenční soud. Velké slovo bude mít zástupce věřitele RaiffeisenBank.
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář