Ceny pro osobnosti Vysočiny

Vecer 11.11.2021 patřil významným osobnostem Kraje Vysočina, které si převzaly nejvyšší ocenění.
Velmi pěkně připravený večer, který byl pro mě plný silných životních příběhů. Zejména ten pana ředitele Černovického domova kopretina ing. Vránka a paní Mgr. Fuchsové z paliativní péče Nemocnice Pelhřimov, kde bylo v medailonku velmi emotivním slovem „smíření“.
Kuriozitou hodnou zápisu do pelhřimovské Knihy rekordů byla účast 3 hejtmanů na pódiu v jeden okamžík – Schrek, Vystrčil, Běhounek 🙂
Bohužel, předávání cen se nemohla osobně zúčastnit paní Marta Kubišová, která plné Horácké Divadlo Jihlava pozdravila na dálku.
Děkuji za pozvání, bylo mi ctí se zúčastnit.
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář