Aktuální informace k úzkokolejce 1

Vážení přátelé a příznivci úzkokolejky!

Slíbil jsem info, jak se daří se záchranou této oblíbené turistické atrakce a nezanedbatelného pomocníka v dopravní obslužnosti některých obcí.

Máte-li čas jen minutu, rovnou shrnu podstatné…

Zatím optimismus na všech frontách! Byť čas pro tuto sezonu je neúprosný a pan Čajánek dohodě moc nepomáhá. Všichni ostatní jsou vzniku nové éry úzkokolejky velmi nakloněni. Gepard Expres jako možný nový majitel úzkokolejky má vážný zájem. Předložil nabídku na hejtmanství, aby zjistil možnosti spolupráce. Starostové na trati založili spolek a jsou také připraveni najít společné dobré řešení pro všechny. Největší nervozita panuje u současných a bývalých zaměstnanců JHMD, protože by u práce, kterou mají rádi, chtěli zůstat. Nervózní je i pan Čajánek, protože hraje hlavně o svůj dům v zástavě. Ničením vztahů kolem sebe však řešení moc nepomáhá. Trpělivost může dojít i insolvenční správkyni a věřitelskému výboru, kteří jsou zatím otevřeni všem variantám řešení. Hodnota JHMD postupnou ztrátou různých povolení padá.

I nadále budu na vývoj dohlížet, aby se nikde komunikace nezadrhla a udělalo se maximum pro nalezení nejlepšího možného řešení pro všechny. Úzkokolejka se potřebuje nadýchnout do své nové lepší životní etapy.

Pokud Vás přeci jen zajímají podrobnosti, čtěte dál…

Je to několik měsíců, co JHMD upadlo do insolvence a na kolejích přestaly jezdit vlaky.

Velká rána nejen pro železniční srdcaře, ale především pro náš region, který je na turistickém ruchu značně závislý. Naší touhou je, aby turismus vzkvétal, ne uvadal. Každému, kdo se dívá kolem sebe a přemýšlí o věcech, je to jasné.

Bylo nutno udělat klíčové kroky, které by ukázaly, zda má smysl bojovat za záchranu, a které by pak následně vedly k nové životní etapě na úzkorozchodné trati. Ty kroky jsou následující:

1. Nejdříve zjistit, zda má úzkokolejka podporu veřejnosti, zda nebudeme zachraňovat něco, o co nikdo moc nestojí.

Zde patří velké poděkování právě Vám – petentům, protože je nás téměř 6 tisíc. Převážně lidé z obcí na trati, ale i lidé, kteří jindřichohradeckou úzkokolejku znají jako pasažéři, protože si ji vyzkoušeli.

2. Zjistit postoj krajů respektive hejtmana Vysočiny Schreka a jihočeského hejtmana Kuby, protože kraje jsou důležitým zdrojem financování dopravní obslužnosti v regionu. Bez jejich podpory nemá téměř smysl o nové éře úzkokolejky uvažovat.

Pan hejtman Schrek je vstřícný k myšlence letní turistické dráhy (řekněme od Velikonoc po Martina na bílém koni). Zároveň je Vysočina připravena jednat o objednávce veřejné služby na „úzkých“ kolejích, které by spolu s autobusy byly rozumnou kombinací dobré obslužnosti pro obyvatele Vysočiny. Pokud bude objednána veřejná služba krajem, lze také jednat o podpoře ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by směrovala do kvality kolejové cesty. Bavíme se o cca 30 milionech Kč ročně jako komfortní částce, aby byla trať v lati.
Z předchozích výroků pana hejtmana Kuby a z bezproblémových úhrad za služby JHMD se zdálo, že podpora Jižních Čech je nasnadě. Nicméně aktuálně se pan hejtman odmlčel a je jeden z mála, se kterými se mi ještě i přes několik urgencí schůzky, nepodařilo mluvit.

3. Získat zpětnou vazbu starostů obcí na trati.

Rozjel jsem se za starosty zjistit jejich názor. Jsem rád, že téměř ve 100 procentech všichni mluvili stejnou řečí a chtějí tuto turistickou a v podstatě i technickou kulturní památku zachránit. Je značným turistickým magnetem. Ročně dle zasvěcených přitáhne více turistů, než je návštěvnost všech muzeí v J. Hradci dohromady včetně AquaShow.
Starostové pracují na záchraně velmi dobře. Jsou zatím nejakčnější. Založili spolek 16 starostů obcí na trati a jsou připraveni na jednání s novými investory, kteří by mohli majetek od JHMD odkoupit, a také s kraji ohledně dopravních služeb, které by si rádi pro občany objednali. Důležitým faktem je, že soukromá trať vede přes katastry obcí a její majitel je pro starosty důležitým sousedem. A víte, jak to je. Mohou být „na hubičky“ nebo „na nože“.

4. Zjistit možnosti insolvenční správkyně a věřitelského výboru

To byla další cesta, tentokrát do sídla v Praze. I zde panovala vstřícnost. Samozřejmě primárním cílem je maximální poplacení dluhů JHMD a uspokojení věřitelů. Což lze udělat rozprodáním úzkokolejky „po kolejnicích na šroubky“ nebo odkupem majetku JHMD novým investorem či investory jako celku, což by mělo i onen společensky šetrný a vstřícný rozměr, protože by to znamenalo, že bankéři nerozcupují tuto srdeční záležitost na kusy. Zatím je tu otevřenost pro oba způsoby řešení.

5. Zjistit, zda bude vůbec zájem investorů odkoupit majetek JHMD a provozovat úzkokolejku

To je alfa a omega veškerého snažení. Bez nového majitele a provozovatele úzkokolejky vše končí. Naštěstí je o provozování úzkokolejky docela zájem. Jednal jsem i s jedním velmi nadějným a dle mého názoru šikovným investorem, který by mohl opravdu být tou správnou budoucností. Snad to starosta J. Hradce Kozár, jako předseda spolku starostů, vezme správně do ruky, oprostí se od starých vazeb, které v podstatě dosud asistovaly vývoji v JHMD a povede se domluvit funkční, transparentní a dlouhodobě udržitelný model rozvoje turismu na úzkokolejce. Pro úplnost informace, existuje několik desítek dopravců, kteří by mohli na trati jezdit.

6. Zjistit technická omezení a co všechno bude potřeba „vypapírovat“.

Tato část byla nejzamotanější. Odborníci na ekonomicko-technickou problematiku drážní dopravy mi vysvětlili, co vše je potřeba a do jakých administrativních hloubek se JHMD v čele s panem Ing. Čajánkem propadá. Co všechno bude potřeba napravovat. O to víc, pokud chceme resuscitovat provoz alespoň v nějaké provizorní podobě již letos. Naštěstí i toto má řešení.

7. Zjistit, zda chce být pan Čajánek hrobařem nebo nadějí pro novou éru úzkokolejky

Obrazně řečeno, vše má v ruce pan Ing. Čajánek. Mluvil jsem s ním v Praze jako s prvním. V té době jsem měl ještě ambice pomoci mu zprostředkovat schůzku a jednání s klíčovými osobami celého problému, aby se u jednoho stolu nalezlo schůdné řešení. Ale chyba lávky. Trestní oznámení pana Čajánka na kraj a pálení mostů kolem sebe to znemožnilo. Osobně musím říci, že je to poprvé v mém životě, kdy jsem musel připustit, že něco nelze domluvit a není možné, aby si spolu lidé sedli k jednomu stolu.
Podpora úzkokolejce zaznívá i z dalších měst v Jižních Čechách a od dalších mých kolegů v Senátu PČR.

Následné kroky?

V únoru by se mělo konat soudním výnosem odložené jednání věřitelského výboru. Všichni výše jmenovaní zúčastnění vědí o vzájemných možnostech směřujících k nějakému řešení, které by opět rozpohybovalo vláčky na trati. Jejich rozhodnutí bude pro další cestu klíčové.

O vývoji Vás budu opět informovat.

Informace jsou průběžně k dispozici na:

www.HRADECACIaPELHRIMACIdoSENATU.cz , dění sleduje i www.obcasnik.eu , který si občas dovolí i nějaké spekulace a ostřejší titulky, ale v podstatě má správné informace.

Ještě jednou všem děkuji za aktivní zájem.

S vírou v dobrý konec a přáním pohodového dne,

JARDA CHALUPSKÝ

P.S.:

Pokud někoho delší text obtěžoval, velmi se omlouvám. Je možno se jednoduše odhlásit na odkazu níže. Ostatním opět zašlu info, jakmile se něco zásadního odehraje.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář