30 let gymnázia v Pacově.

Moc rád jsem v sobotu přijal pozvání pana ředitele Nováka, který je také absolventem Gymnasia Vítězslava Nováka na slavnostní připomenutí si 30.výročí založení Pacovského gymnázia, které se těší dobré reputaci. Pozitivní zpětnou vazbu dostávám i od rodičů.
Jako podnikatel jsem s obdivem a uznáním vyslechl příběh a vzpomínky, jak pan ředitel Hofman přišel s myšlenkou, vizí a dokázal pro ni zapálit i další důležité osobnosti, jak tu školu navzdory obtížím společně se starosty vydupali ze země, aby mohla sloužit pacovským občanům.
Podobné příběhy znám i z jiných města a mám k nim velký respekt, když se nakonec vize podaří naplnit. Obrovský kus práce od všech, co táhli za jeden provaz!
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář