2. schůze Senátu 2022 – Report

Ve čtvrtek 3.2.2022 proběhla v pořadí 20.schůze Senátu. Na pořadu bylo jen 6 bodů. Pět v podstatě technických a jeden trochu diskusní ale nekonfliktní.

Po úvodních procedurách přišel na řadu hned ministr školství Petr Gazdík a představil návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb. Jde o to, že pokud by byla škola paralyzována velkou absencí žáků nebo učitelů vlivem nemoci, může ředitel nyní využít dalších 10 dnů volna navíc ke stávajícím 5 dnům, kterými disponuje již nyní. Za výbory se k tomu vyjádřilo několik senátorů, ve výsledku vždy se souhlasným stanoviskem ke schválení. Asi největší námitka byla ohledně zneužívání  a nechávání dětí zbytečně doma, což bylo kontrováno tím, že po dobu pobytu dětí doma čerpají rodiče jen ošetřovné, tudíž jsou jakousi pojistkou toho, že si ohlídají smysluplnost nařízení v konkrétním případě. A druhou obavou, vyplývající právě z této skutečnosti, bylo to, že ředitel bude mít obavu z rodičů na ošetřovném, proto bude s nařízením volna zdrženlivý. V důsledku panovala shoda na tom, že tento nástroj je přínosem a že kdo jiný je schopen konkrétně a adekvátně rozhodnout, než právě ředitel, který zná situaci nejlépe. Zákon byl schválen.

Návrh zákona o soudních exekutorech z pera senátorky Šípové byl odložen.

Pak byly senátní tisky od ministra financí Stanjury týkající se ratifikace dohod mezi ČR a Finskem, dohody o Mezinárodní finanční korporaci a ratifikace o ukončení dohody mezi ČR s Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, kterou nahradila dohoda EU s UK. Mělo by to fungovat tak, že máme v rámci EU uzavřenu základní dohodu s UK, ale nic nám nebrání se dojednat ještě další bilaterální věci. Nebylo zcela jasné, co by hrozilo ze strany EU, pokud bychom dohodu neukončili a dojednávali si sami vztahy s UK a také jaký je rozsah možností, proto jsem se v tomto bodě zdržel a pro ukončení dohody nehlasoval. Jako ČR bychom se měli nechat co nejméně v obchodních vztazích omezovat a měli bychom hledat cesty, jak obchodovat s celým světem, pokud je to pro všechny zúčastněné přínosem a domluví se na tom. Senát dohodu o ukončení schválil.

Poslední tisk č.171 o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Republikou Kosovo byl vyřazen.

Celý stenozáznam všech vystoupení lze nalézt zde https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6880&D=03.02.2022

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář