100 dní ve funkci senátora, jaká důležitá hlasování už proběhla?

Dnes máme za sebou přesně 100 dní od 10. 10. 2020. To byl den, kdy město Jindřichův Hradec získalo svého prvního senátora. Měsíc poté došlo na složení slibu a plnohodnotné ujmutí se funkce.

Od té doby proběhlo celkem 206 hlasování, z nichž mnoho se týkalo různých procedur a mnoho dalších témat, které možná není nutné podrobně probírat. Proběhlo ale také už pár hlasování, která si zaslouží připomenout, a proto vznikl tento článek.

 

1) ORGÁNY A VÝBORY SENÁTU – 11. 11. 2020

Hned na první schůzi, kde se podepisoval slib, se volilo předsednictvo, složení výborů a komisi. V Senátu se k tomuto přistupuje velmi důstojně a jednotlivá místa se rozdělují poměrně mezi senátní kluby a také podle zkušeností. Bylo tedy velkým úspěchem, že senátor Chalupský už jako nováček dostal místa ve preferované komisi VODA – SUCHO a ve výboru VÚZP (Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí) dokonce místopředsednictví. Jako bonus také členství v podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Vybrané pozice se podařilo získat částečně i díky tomu, že vyjednávací pozice nezávislého kandidáta před vstupem do konkrétního klubu, je lepší než vyjednávací pozice členů již zavedených stran. Všech 18 hlasování během první schůze tedy podle předpokladů prošlo, a to i za přispění senátora Chalupského.

2) ZÁKON O ODPADECH – 12. 11. 2020

Den poté probíhalo hlasování zákona o odpadech, který Senát doplnil o řadu pozměňovacích návrhů tak, aby byly napraveny podle Senátu nepromyšlené části. Jedná se o návrh, který měl zatím největší počet pozměňovacích návrhů, hlasovalo se o 10. Celkem prošlo 5 pozměňovacích návrhů, které všechny měly podporu i Jaroslava Chalupského, a zákon byl vrácen s pozměňovacími návrhy Sněmovně. Ta ale nakonec přijala původní verzi. Ze stejného dne pochází také první Jardův příspěvek do rozpravy v rámci interpelací ministra Havlíčka.

3) ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PŘED TÝRÁNÍ (prezentovaný také jako zákon cirkusech a o slepicích v klecích) – 13. 11. 2020

Další sledované hlasování proběhlo hned následující den a senátor Chalupský své rozhodnutí následně okomentoval v článku Slepice učí orly létat. Zákon byl Senátem schválen v nezměněné podobě, a to i přesto, že se senátor Chalupský návrh ani pozměňovací návrhy nepodpořil.

 

4) USNESENÍ K AKTUÁLNÍ SITUACI V RADĚ ČT – 19. 11. 2020

Na třetí jednací den 2. schůze byl mimořádně zařazen bod, kterým se Senátoři vyjadřovali k fungování Rady ČT, která je volena Poslaneckou sněmovnou. V souladu s tím, že když už tu nějaká Rada ČT je, pak by měla být skutečně nezávislá, a to i na názorech Senátorů, se Jaroslav Chalupský zdržel všech tří hlasování. Nepatřil tedy mezi ty senátory, kteří se zasloužili o přijetí těchto usnesení kritických k současnému fungování rady.

 

5) SNÍŽENÍ DANÍ (změna hned několika zákonů) – 10. 12. 2020

V rámci třetí schůze, která probíhala 3., 10., 16. a 17.12. došlo také na zásadní hlasování o výši daní pro následující roky. Senát v něm nakonec schválil snížení daní, ale o něco málo menší, než kolik původně navrhla Sněmovna. Proč podpořil senátor Chalupský snížení daní, zmínil ve svém projevu, kde svobodu vztahoval k peněžence a mluvil o „ekonomické demokracii v praxi“. Schvalování tohoto bodu bylo dodnes nejdelší diskusí, která trvala celý jednací den – více než 11 hodin.

 

6) NE/NAVÝŠENÍ POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ – 7. 1. 2021

Zatím poslední schůze, která proběhla měla na programu pouze dva body. Velmi důležitý byl bod, který se týkal zvýšení pokut za porušení opatření vyhlašovaných dle krizového zákona. Senát se proti návrhu ministra Hamáčka postavil velmi rázně a 59 z 68 přítomných senátorů podpořilo jeho zamítnutí. Mezi nimi byl i Jaroslav Chalupský, který vše okomentoval na svém facebookovém profilu.

 


 

Všechna minulá i budoucí hlasování Jaroslava Chalupského můžete sledovat na webu Senátu nebo se můžete přihlásit k odběru do RSS čtečky.

Brzy bude velmi bedlivě bude sledováno, zda Senát podpoří návrh Sněmovny sebrat lidem v mnoha případech možnost kasační stížnosti.

Uvidíme, zda bude senátor úspěšný v bití se za zachování současného stavu, a to nejen z důvodů, které najdete na tomto odkazu. V České republice má totiž každý jednotlivec větší možnost opravných prostředků než v mnoha jiných zemích, což eliminuje možnost státního bezpráví páchaného na občanech, a to rozhodně není něco, o co by zákonodárci své občany měli připravovat.

Tagy:
Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář