10 zastupitelů odmítlo respektovat vůli občanů a pokusilo se sebrat mandát Miladě Petrů

A to jsme kde? V Rusku? V Africe? Stále zamrzlí v totalitním ČSSR?
30 let po revoluci proběhlo včera v J.Hradci bizarní hlasování o odebrání mandátu zastupiteli města.
Občané dali ve svobodných a demokratických volbách hlas = důvěru = mandát svému zástupci, aby je na 4 roky zastupoval a hájil jejich zájmy, než mu to pak zase sčítnou v dalších volbách, pokud důvěru nenaplní.
Najde se pak ale jeden neúspěšný kandidát, který hořkost z voleb nemůže léta strávit, stejně tak jako další ublížení s nenaplněnými ambicemi a ti, co si mysleli, že budou mít zákulisní ovládání J.Hradce v ruce napořád, a zkusí vůli voličů právními kličkami změnit.
Ostatně tyto snahy byly již před volbami, když jsme jako Hradec Srdcem a Rozumem+Svobodní podali kandidátku s novými lidmi. Staré struktury znalé totalitních praktik ihned nastartovaly svoje metody zastrašování a vyhrožování vyhozením z práce, protože „co že jsme si to dovolili kandidovat, tady to přeci léta řídí jiní?!“
Zastupitel Mrvka překabátěný z ČSSD do Změny s expirací 2020, která ho měla vynést do vyšší politiky, dokonce podal přímo návrh na zrušení mandátu naší zastupitelce Petrů. Tím podpořil návrh iniciátora Ladislava Mátla z Patriotů, jemuž cosi našeptávalo, že to musí udělat.
Ilustrační fotka je obrázkem demokratického smýšlení současných zastupitelů v JH.
V červených polích jsou ti, co byli proti takovýmto totalitním praktikám rušit vůli občanů! Těm patří dík, že už se nechtějí vracet do starých časů.
Zastupitelé v zelených polích hlasovali PRO jednostranné zrušení vůle voličů a odebrání mandátu!
Žlutým je to tak nějak jedno, ale fakticky zrušení mandátu Miladě Petrů také nepodpořili. Díky.
KSČM, Změna 2020, STAN a SNK-ED se tedy konečně zřetelně vybarvily.
Takové smýšlení, pohrdání voličem a přetvářka nás docela štve! To ta budoucnost bude v J.Hradci pěkně vypadat.

Zahájení – účast (bod 1)

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

(PROCESNÍ) HLASOVÁNÍ 1: Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (bod 2)
Čas videa: 1:19:45-1:23:03

Pro: 26

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 1

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 2: Schválení předloženého programu (bod 3)
Čas videa: 1:23:03-1:24:06

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 3: Smlouva o poskytnutí finančního daru – Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec (bod 4)
Čas videa: 1:24:06-1:26:08

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 4: Rozpočtová opatření schválená radou města (bod 5)
Čas videa: 1:26:08-1:27:53

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 5: Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města (bod 6)
Čas videa: 1:27:53-1:31:08

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 6: Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021 (bod 7)
Čas videa: 1:31:08-1:43:34

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 7: Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury nových rodinných domů (bod 8)
Čas videa: 1:43:34-1:47:05

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 8: ČOV a kanalizace Děbolín – návrh darovací smlouvy (bod 9)
Čas videa: 1:47:05-1:57:47

Pro: 16

Zdrželo se: 11

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 9: Prodej pozemku p.č. 3831/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace (bod 10)
Čas videa: 1:57:47-2:02:45

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 10: Prodej části pozemku p.č. 1383, k.ú. Otín u J. Hradce – záměr (bod 11)
Čas videa: 2:02:45-2:05:49

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 11: Prodej částí pozemku p.č. 1074/10, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín – záměr (bod 12) PROTINÁVRH Stanislava Mrvky
Čas videa: 2:05:49-2:24:52

Pro: 13

Zdrželo se: 13

Proti: 1

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 12: Prodej částí pozemku p.č. 1074/10, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín – záměr (bod 12)
Čas videa: 2:24:52-2:26:32

Pro: 12

Zdrželo se: 6

Proti: 9

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 13: Prodej části pozemku p. č. 2067/1 k. ú. J. Hradec – záměr (bod 13)
Čas videa: 2:26:32-2:31:33

Pro: 26

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 1

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 14: Nabídka na odkoupení tenisového areálu v Jindřichově Hradci (bod 14) PROTINÁVRH Bohumila Komínka
Čas videa: 2:31:33-3:08:55

Pro: 8

Zdrželo se: 18

Proti: 1

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 15: Nabídka na odkoupení tenisového areálu v Jindřichově Hradci (bod 14)
Čas videa: 3:08:55-3:09:57

Pro: 19

Zdrželo se: 8

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 16: Úplatný převod pozemku p.č. 3327/18, k.ú. J. Hradec od ÚZSVM (bod 15)
Čas videa: 3:09:57-3:12:16

Pro: 26

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 1

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 17: Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 3686/3 k. ú. J. Hradec a p. č. 740/5 k. ú. Radouňka od ÚZSVM (bod 16)
Čas videa: 3:12:16-3:16:10

Pro: 26

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 1

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 18: Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj města (bod 17)
Čas videa: 3:16:10-3:17:51

Pro: 26

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 1

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 19: Návrh na změnu praxe ve zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva města Jindřichův Hradec (bod 18)
Čas videa: 3:17:51-3:26:46

Pro: 26

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 20: Návrh na vyslovení zániku mandátu zastupitele města Jindřichův Hradec (bod 19) PROTINÁVRH Stanislava Mrvky
Čas videa: 3:26:46-4:01:43

Reportáž JČ Teď – Lucie Váchová:

Starosta Jan Mlčák (Patrioti) v úvodu zmínil, že její mandát vznikl dnem zvolení, tedy 6. října 2018 a nikdo proti jejímu zvolení neuplatnil soudní přezkum. Doplnil, že o materiálu jednala v polovině dubna i rada města, která se zánikem mandátu nesouhlasila. Nutno dodat, že Milada Petrů je také jednou z radních.

Ladislav Mátl uvedl, že podnět kontrolnímu výboru podal v polovině února, ale s návrhem na prošetření situace přišel už v listopadu loňského roku a na konci ledna dostal poměrně vyhýbavou odpověď. „Z mé strany tak nemohlo následovat nic jiného, než druhý podnět k projednání. Je to tedy už více než pět měsíců. Jde o to, že se ke mně dostávaly od jiných lidí informace o tom, že paní Petrů bydlí v Jarošově. Nejde tedy o žádnou osobní zaujatost, ale o princip. O základní princip samosprávy, který nemůže být překroucen tím, že na voličské seznamy jsou účelově zapisováni přespolní. Přespolní může být zaměstnancem, ale ne zastupitelem. Poukázal jsem na usnesení ústavního soudu, které mimo jiné říká, že je důležitá pečlivě zkoumat i skutečnost, zda zřízení trvalého pobytu nebylo zcela účelové. Ústavní soud mluví o morální odpovědnosti kandidáta, lídra strany a zmocněnce. Často citovaná doktorka Hamplová k tomuto usnesení dodala, že evidenční pobyt není důkazem trvalého žití a bydlení v obci. Po pěti měsících bych očekával minimálně čestné prohlášení pronajímatele bytu o době a ceně pronájmu, a také to, že příjem z pronájmu je přiznáván v ročních příjmech. Ale žádný přesvědčivý průkaz nebyl předložen. Domněnka o účelovém pobytu tak vůbec nebyla vyvrácena,“ zmínil navrhovatel.

S jiným právním náhledem se přišel zastupitelky Petrů zastat předseda Svobodných a právník Libor Vondráček. „Považuji za důležité, abych tady shrnul skutečnosti z vyjádření ministerstva vnitra, které je velice komplexní. Rád bych to projel stručně. Volby proběhly podle zákona, ve kterém se píše o tom, kdo a jak má být volen. Říká se tam, že členem zastupitelstva může být zvolen každý volič, který není ve výkonu trestu nebo zbaven svéprávnosti. O tom se tu ale dnes nebavíme. Potom jsou tu tři základní podmínky pro to, aby člověk mohl být voličem a zvoleným zástupcem. Za prvé musí být občanem České republiky, za druhé má trvalý pobyt v rámci obce a za třetí je starší osmnácti let. Tyto podmínky je třeba dodržet jak v rámci celého mandátu, tak i při registraci k volbám. V době registrace kandidátky nebyla podána žádná námitka, ani po volbách se nikdo neobrátil na soud nebo ministerstvo. Tím pádem to beru tak, že v době voleb vše v pořádku bylo. Od té doby se nic nezměnilo, Milada Petrů je stále občankou České republiky, má stále stejný trvalý pobyt a její věk pod osmnáct let neklesá. Všechny tři podmínky jsou tedy splněné. Faktické občanství není nikde v zákoně definováno ani není žádnou podmínkou nad rámec zákona o volbách do zastupitelstev měst a obcí. Důležitou věcí na závěr je říct, že pokud by dnes zastupitelstvo o zániku mandátu rozhodlo, budou následovat ještě další kroky. Ale považuji skoro za nemístné, že se tím vůbec zastupitelé zabývají. Z mého pohledu by mohlo jít o otevření Pandořiny skříňky. Tady není žádný důvod pro zánik mandátu,“ řekl Libor Vondráček.

Senátor a jindřichohradecký radní Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní) uvedl, že ani neví, jak má reagovat, protože jde o velice absurdní situaci. „Konzultoval jsem to nejen s ústavními právníky, ale i se zmiňovanou paní Hamplovou. Její závěr je, že není reálné dosáhnout zániku mandátu. Volit a být zvolen je ústavním právem. Já bych se tedy držel spíše vyšších principů, jako je ústavní právo a zachování demokratických principů. Pokud člověk získal mandát, lidé ho zvolili a má jejich důvěru, tak ji získal proto, že mu lidé věří, že bude konat dobře pro jejich město,“ zmínil Jaroslav Chalupský s tím, že pokud se práce zastupitele občanům nebude líbit, v příštích volbách s ním zúčtují. „Připadá mi pod úroveň zastupitelstva, aby někdo sledoval, kde kdo spí,“ dodal. Na to reagovala sama radní Milady Petrů (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní). „Myslím si, že panu Mátlovi a jeho našeptávačům může být jedno, kde spím a s kým spím.“

Do diskuse se přihlásil i zastupitel Stanislav Mrvka (Změna 2020) s tím, že je přítomno několik právníků a každý z nich bude mít na věc jiný pohled. „Už po volbách se tu ale ozývaly hlasy o určitém účelovém jednání. Myslím, že bychom se tomu měli věnovat. V materiálu mi trochu chybí informace o tom, že město provedlo alespoň minimální úkony, aby si prověřilo pravdivost údajů. V žádném případě to podle mne není tak jednoduché, jak tvrdí někteří mí předřečníci. Když já jsem si to nebral osobně, když kolegyně Petrů v létě hlasovala pro mé odvolání z funkce starosty, tak ona si teď nebude brát osobně, když budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry,“ poznamenal Stanislav Mrvka. Milada Petrů odpověděla, že si to samozřejmě osobně brát nebude.

Podle zastupitele Jana Pokorného (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní) jde především o pouto. „Radní Petrů je mimo jiné ředitelkou místní Hospodářské komory a já ji vídám ve městě denně. A i zastupitelé někdy potřebují její radu, ona ví, co by tu lidé a jejich podnikání potřebovalo.“ Zastupitel Stanislav Mrvka podal protinávrh, aby byl zánik mandátu Milady Petrů schválen. Jaroslav Chalupský řekl, že přece nemohou zbavovat mandátu někoho na základě pouhých dojmů. „Kolegyně žije v Jindřichově Hradci, zároveň má nemovitost v Jarošově, kde má zahradu a žije tam její maminka, o kterou se jezdí starat. Zvláště v dnešní době, kdy jsou karantény a podobně. Nezaslechl jsem tu jedinou relevantní věc. Protinávrh je podle mne absurdní a podle toho budu také hlasovat,“ řekl senátor.

Pro protinávrh Stanislava Mrvky pak hlasovalo deset zastupitelů, osm jich bylo proti a devět se hlasování zdrželo. Pro schválení ale muselo být čtrnáct hlasů, což se podařilo až u původního návrhu, který se zánikem mandátu nesouhlasí. Tady bylo pro čtrnáct zastupitelů, proti jen tři a deset se jich hlasování zdrželo. Milada Petrů tak zastupitelkou zůstává.

„Pro mě to je už od listopadu úsměvná situace, která nastala. Já jsem dostala hlasy a mandát od občanů města, zodpovídám se jim. A jsem ráda, že tu možnost ještě do konce volebního období budu mít,“ okomentovala výsledek hlasování Milada Petrů.

Pro: 10

Zdrželo se: 9

Proti: 8

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

NESCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

HLASOVÁNÍ 21: Návrh na vyslovení zániku mandátu zastupitele města Jindřichův Hradec (bod 19)
Čas videa: 4:01:43-4:02:31

Pro: 14

Zdrželo se: 10

Proti: 3

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Diskuse + interpelace členů ZMě (bod 24)

Pro: 27

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Neúčast: 0

Chalupský

Petrů

Votava

Pokorný

Pumpr

Kopřiva

Vytiska

Prokýšek

Blížilová M.

Cihla

Rytíř

Vyhlídka

Kinšt

Mlčák

Staněk

Žižka

Synek

Kvitský

Urbanec

Spatzierer

Blížilová P.

Kadeřábek

Komínek

Mrvka

Burian

Langerová

Burianová

SCHVÁLENO

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Blížilová P
 

Závěr (bod 25)

Mgr. Libor Vondráček

28 let, předseda strany Svobodní, právník, provozní e-shopu sonjh.cz, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci: Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon – Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. V rámci základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou a bývalým státním zástupcem. To vysvětluje mé směřování na právnickou fakultu, kterou v Brně studuji 5. rokem.

Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně, a pomohlo mi to k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového výboru Svobodných. V tomto směru se snažím zdokonalovat nejen, co do množství získaných znalostí, ale také v lepší formulaci svých myšlenek. A tak mě můžete v posledních měsících slýchávat při moderování v Rádiu Česká Kanada, které je mi školou pro zlepšení projevu.

Komentáře
 1. Pingback: buy propecia cream
 2. Pingback: 1springs
 3. Pingback: ivermektin
 4. Pingback: ivermectin sale
 5. Pingback: ivermectina piojos
 6. Pingback: lucky land casino
 7. Pingback: ivermectine usa
 8. Pingback: what is ivermectin
 9. Pingback: tadalafil daily
 10. Pingback: ivermectin dosing
 11. Pingback: ivermectin wiki
 12. Pingback: ivermectin powder
 13. Pingback: cialis walmart
 14. Pingback: cialis online
 15. Pingback: borgata pa online
 16. Pingback: cialis coupon
 17. Pingback: goodrx viagra
 18. Pingback: cialis website
 19. Pingback: cheap tadalafil
 20. Pingback: cialis tadalafil
 21. Pingback: cialis or viagra
 22. Pingback: liquid viagra
 23. Pingback: ivermectin 10 mg
 24. Pingback: ivermectin tablets
 25. Pingback: stromectol tablets
 26. Pingback: ivermectin uk
 27. Pingback: Anonym
 28. Pingback: Anonym
 29. Pingback: viagra generic otc
 30. Pingback: best drug for ed
 31. Pingback: ivermectin humans
 32. Pingback: ivermectin coupon
 33. Pingback: us cost of priligy

Přidat komentář