1. schůze Senátu 2022 – Report

19. schůzi Senátu jsme zahájili minutou ticha jako vzpomínku na zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu.

Ze 17 jednacích bodů (8 návrhů zákonů, 20 hlasování) stojí za bližší komentář tyto:

Bod redistribuce dotací v zemědělství nebyl zařazen na program jednání. Návrh byl údajně již 1.1.2022 odeslán do Bruselu. Navíc o přerozdělení dotací vůbec nerozhoduje Senát, tento proces se děje úplně jinde. Nicméně někteří senátoři spjatí se zemědělstvím vyjádřili určité obavy z mechanismu přerozdělení, proto bylo na klubu projednáno, že Senát vyzve vládu resp. ministra, aby si sezval VŠECHNY zainteresované subjekty k pracovnímu stolu a tam vše společně domluvili a předložili výsledný konsenzuální návrh. Senátoři mohou těžko rozhodovat a hlasovat o věcech, ke kterým nemají dostatek podkladů a informací. Z problematikou nemohl předstoupit ani samotný nový ministr, který byl hendikepován covid karanténou.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích – zde jsem podpořil rozšíření výhod i pro řidiče se stomií (vývod, vyústění dutého orgánu jako je střevo, nebo močové cesty), kteří obdrží StomaKartu, což je právo na parkování na místech označené pro občany s tělesným postižením. Už si toho delší dobu všímám v regionu, že zatímco je problém pro běžné řidiče najít místo na parkování, vyhrazená místa „pro vozíčkáře“ jsou ve městech prázdná. Tímto zákonem budou více využívána a zároveň trochu ulehčíme občanům s tímto zdravotním problémem.

Zákon o státní památkové péči, kde šlo hlavně o to mnohonásobně zvýšit hranici pokut, protože dle předkladatelů je potřeba za nekalosti lidi trestat a to tak, aby si to sakra pamatovali. Já tento přístup nesdílím, neboť mám silnou zpětnou vazbu, že je to spíš nástroj k šikanování majitelů starších domů a historických nemovitostí. Dosud byly udělovány pokuty přibližně jen v poloviční výši aktuální maximální sazby. Kvůli jednomu dvěma excesům bychom neměli vytvářet plošného likvidačního strašáka v rukou úředníků. Většina vlastníků se ke své historické nemovitosti chová šetrně a s respektem, uvítali by spíše vstřícnost a návrhy řešení ze strany památkové péče. Pokud by byli schopni ke svým požadavkům a představám rovnou připojit i možnost finanční podpory takových renovací, rekonstrukcí atd, bylo by to pro rozvoj památek daleko přínosnější. Ona se také těžko hledá „přísnost“, když pro obyvatele historické budovy je pokuta jinak citlelná než pro miliardového developera, pro kterého 40 milionů není nikterak stresující pokuta. Návrh zpřísňování jsem nepodpořil. Plénum tento návrh zamítlo.

Zákon o státní sociální podpoře… Podpořit tento návrh byl velkým utrpením a vnitřním bojem. Jsem obecně proti tomuto nástroji, aby nedocházelo ke zneužívání v podobě obchodu s chudobou. Není to systémové řešení, je to jen záplata, která neřeší podstatu, neřeší dopady na mladé lidi s hypotékou atp. Je zde obava, že někteří ještě více ztratí motivaci hledat si práci a raději budou využívat podpor. Lepší by proto bylo urgentně řešit příčiny vysokých cen energií explicitně a to s maximálním nasazením. Nicméně, Příspěvek na bydlení je nejrychlejší způsob, jak pomoc s úhradou skokově rostoucích cen energií. Snad to pomůže zabránit vážné situaci u mnoha lidí  především u osamělých seniorů. Proto jsem hlasoval pro přijetí tohoto zákona.

Zákon o platu představitelů státní moci – z tohoto zapeklitého návrhu mě těší jen jedna věc – že jsme při snižování nákladů státu solidární jako ostatní ve veřejné sféře! Vše ostatní na tomto návrhu je obrovský falešný populismus a snaha zalíbit se. Vláda přidá ministerstva, přidá přes 70 lidí, což vychází bratru včetně odvodů na takových 100 milionů korun ročně nákladů navíc, aby pak na 281 poslancích a senátorech ušetřila cca 56 milionů, cca 550 milionů na soudcích a státních zástupcích, ale ti se jim z toho pravděpodobně žalobou vysmeknou. Takže na jedné straně jednorázově ušetří 56 milionů a na druhé 100 milionů pravidelně každý rok utratí.  Nemluvím už vůbec o smyslu politických náměstků.

Chci-li opravdu šetřit, bylo by rozumnější se podívat na záplavu všech nejrůznějších neziskovek. Podívat se na ty, které léta nenaplňují svou podstatu existence a těm přestat dávat peníze. Všechny ty nejrůznější integrace, které dosud nezafungovaly atp. ty peníze je potřeba nechat lidem v peněženkách. Zredukovat úřednický aparát a tlačit na efektivitu. Snížit počet úředníků, nechat jen ty nejlepší a nejzkušenější a těm z ušetřeného něco motivačně přidat za výsledky. Rušit celé úřednické agendy, které občanům do života nic dobrého nepřinášejí.

Předložený návrh projednal a následně zamítl jak Ústavně právní výbor, tak Hospodářský výbor Senátu. Mě na tom kromě populismu vadila nejvíce ta protiústavnost. Jsme-li strážci ústavnosti, pak nemůžeme vědomě takový návrh zákona pustit. Nehlasoval jsem pro Nezabývat se, protože jsem chtěl znát podrobněji názory dalších senátorů v diskusi a také čekal na pozměňovací návrh, kterým bychom vyjmuli soudce a napravili tu protiústavnost. Možná i na pozměňovací návrh, aby vláda pobírala jen zamražený poslanecký plat místo ministerských, dokud nenajdou skutečné úspory v systému a nenasměrují rozpočet k vyrovnanému. Druhou věcí, která odporuje ústavnosti je projednání v legislativní nouzi.  V té se mají projednávat jen nezbytné věci vedoucí k odvrácení škod v případě války a přírodních katastrof. Soudcovská unie upozornila, že s nimi nebyl návrh projednán, což je další porušení. Byl obejit standardní legislativní proces. Politická dohoda ve sněmovně a v Senátu nemůže nahradit naplnění zákona. Ještě se nestalo, aby bylo důvodné podezření na porušení zákona a Senát by se jím nezabýval.

Závěrem na vysvětlenou… platy ústavních činitelů jsou dány automatem jako 2.5 násobek průměrné mzdy ve veřejném sektoru (mě by dávalo větší smysl v celém národním hospodářství, ale budiž). Soudci mají 3 násobek. Když se daří ekonomice a platy rostou, pak rostou i ústavním činitelům. Což je dobrá myšlenka, mít platy navázané na životní úroveň obyvatel. Pak se ale do toho začalo vždy před volbami šťourat a křivit ten nastavený systém. Takže např. senátoři mají již 2 roky plat zamražený. To vede k tomu, že se koeficient 2.5 snižuje k 2.  Podobných nesmyslů začalo vznikat více. Např někteří krajští náměstci začínají mít více než premier, někteří ředitelé škol více než starosta, který školu zřizuje a kterému ta škola odpovídá, někteří úředníci státních firem mají  odměny vyšší než manažeři špičkových firem a přitom generují každoročně miliardové ztráty atp. Toto bude muset nová vláda napravit zcela novým spravedlivým systémem, který bude jako systém platit jednou pro vždy, aby si ústavní činitelé nemuseli o výplatě hlasovat, kdykoli to někoho napadne. Představte si, že by to takto vypadalo v soukromé firmě!? To by se záhy rozložila.

Jako velmi pozitivní vlaštovku vidím fakt, že hned na první zasedání Senátu přišel sám Premiér ČR Petr Fiala, aby nás informoval o jednáních Evropské rady, které se konalo dne 16.prosince 2021. Přímá komunikace a diskuse je důležitá. Předchůdce Andrej Babiš věděl, že se senátoři nebojí být kritičtí a nenechají si věšet bulíky na nos, proto se Horní komoře Parlamentu vyhýbal, jak to jen šlo. Minulý rok strávil v Senátu jen necelé 2 hodiny. Věřím, že s novým premiérem jsme nastoupili cestu lepší komunikace a lepší spolupráce.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář