HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Zásady, které ctíme

Rádi bychom na webu HradecSrdcemARozumem.cz využili moderních technologií k tomu nejlepšímu, co nabízí. Umožňují rychlou výměnu informací mnoha lidí naráz, nikdy nemohou nahradit osobní kontakt, při určité velikosti skupiny však osobní setkání přestává být realizovatelné, a protože bychom rádi různými tématy zasáhli velké množství Hradečáků, rozhodli jsme ten prvotní impuls k diskusi dát právě skrze diskusní webový portál.

Chceme, aby tento portál byl příjemným místem pro výměnu názorů a informací pro velké množství obyvatel našeho města, a je tak potřeba, abychom si komunikace nezošklivovali hrubými výrazy. Zásadně nechceme cenzurovat ničí názory, a protože nevnímáme nic dogmaticky, uvítáme i otevřenou kritiku.

Děkujeme těm, co budou chtít přispět svým názorem do diskuse. Současně ale diskutující prosíme, aby debata byla pokud možno věcná a hlavně bez urážek. Pro ostřejší debaty bychom rádi vymezili prostor na facebooku, kde také fungujeme, a kde divoké diskuse nejsou ničím neobvyklým. Na našem webu společně se prosím pokusme držet dotčených témat a Jindřichova Hradce obecně.

tým HradecSrdcemARozumem.cz

Jak to vidíme?

  • Chceme svou činností podporovat svobodu jednotlivce, umožnit svobodu projevu a podpořit respekt společnosti k vůli jednotlivce.
  • Ctíme schopnost jendotlivce se odpovědně rozhodovat a volit lepší variantu z více možných.
  • Rádi bychom se podíleli na tvorbě prostředí, kde je iniciativita brána jako ctnost.
  • Jako ideální vnímáme společnost, kde budou lidé rádi samostatně přemýšlet a může zde naplno rozvinout jejich kreativita.