HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Kategorie: Víte, že…

Zajímavosti nejen o Jindřichově Hradci, o kterých jste možná nevěděli.

"Víte, že ... byl Jindřichův Hradec druhým městem na území Českých zemí, ve kterém bylo zavedeno veřejné osvětlení?

"Víte, že... státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci je třetím největším objektem svého druhu, po Českém Krumlovu a areálu Pražského hradu?

"Víte, že... do Jindřichova Hradce byla přivedena trať už v roce 1887?

"Víte, že... Jindřichův Hradec byl těsně před začátkem třicetileté války druhým největším městem v Českých zemích?

"Víte, že... počátky pivovarnictví v J. Hradci sahají do 14. století? Byl u nás tak založen nejstarší pivovar v Jižních Čechách.

"Víte, že... do okrskové každé z 30 okrskových volebních komisí může nominovat každá kandidátská strana jednoho svého zástupce?

"Víte, že... v sezóně 1993/94 hrál Jindřichohradecký Vajgar hokejovou extraligu?

"Víte, že... orgány obce, která není statutárním městem, jsou zastupitelstvo, rada obce, starosta, městský úřad a zvláštní orgány obce?

"Víte, že... první zmínka o tom, že se na území Jindřichova Hradce nachází město pochází z roku 1293?

"Víte, že... tajemník obecního úřadu je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi?

"Víte, že... zastupitelem obce může být každý občan, který v ní má své bydliště a dosáhl věku 18 let v druhém dni voleb?

"Víte, že... ačkoli existuje okres Jindřichův Hradec, tak Jindřichův Hradec není jeho okresním městem? Od začátku roku 2003 totiž neexistují okresní úřady a tím pádem oficiálně ani okresní města.

"Víte, že... Alois Vaníček, který vyučoval na jindřichohradeckém gymnáziu (a v letech 1875 – 1882 zde byl dokonce ředitelem), se krátce po odchodu z JH stal prvním profesorem komparativní lingvistiky (tehdy ještě srovnávacího jazykozpytu) na pražské univerzitě?

"Víte, že... místní poplatky tvoří cca 0,5% z příjmů města?

"Víte, že... v celém jindřichohradeckém okrese existuje přes 2500 rybníků a že jejich celková rozloha se rovná zhruba 6% celkové rozlohy okresu?