HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Naše vidění světa, naše postoje –
J. Hradec jako GooglePlex pro mladé a Florida pro starší.

I po čtyřech letech, kdy jsme měli možnost si vyzkoušet veřejnou službu a to 2 roky v opozici a 2 roky jako opoziční hlas v radě města, máme stále stejné vidění věcí. Jen možná s jedním rozdílem. Už si nemyslíme, že stačí obměnit 1/3 tváří v zastupitelstvu, aby se přístup radnice osvěžil a město se trochu nadechlo k lepší budoucnosti. Ty dvě zbývající třetiny recyklovaných tváří entuziasmus nováčků naředí a stáhne je do starých kolejí. Aby se ve městě něco mohlo změnit, je potřeba vyměnit podstatnou většinu radnice a dát příležitost novým tvářím. Novým kvalifikovaným lidem, kteří nebudou zatíženi minulostí, ani vazbami, nebudou v konfliktu zájmů a budou schopni se na věci dívat novýma očima. Umožní městu se znovu nadýchnout a dělat věci zásadně jinak, než předešlých 20 let. Dělat věci s lidmi a pro lidi. Hlavně ale dělat věci odborně, krok za krokem, systematicky. Město patří všem. Ne jen pár zájmystům, kteří z něho těží skrze své lidi v zastupitelstvu.

Zajímají nás především lokální témata a vše, co může přinést lepší věci do života každého z nás přímo ve městě. Na tom budeme rádi spolupracovat s každým, kdo je ochoten diskutovat a případně i podpořit věci, které jsou přínosem hlavně pro Hradečáky a pro přilehlé obce, ne pro zalíbení se „na vyšších místech“. Už nechceme stavět noční můry zastupitelů typu rozhledna, která vznikla s 90% dotací v podstatě hlavně pro to, abychom se zalíbili na kraji a pomohli jim vyčerpat dotační peníze.

Každý z nás je trochu z jiného těsta, spojuje nás však to, že každý z nás má s něčím zkušenosti, je odborníkem v některé z oblastí důležitých pro zdárný chod města. Navíc se můžeme opřít o rady dalších kvalifikovaných poradců, kteří v dané oblasti již leccos dokázali a pro lepší život ve městě udělali. Letos jsme navíc trochu přeskupili síly podle čtyřleté zkušenosti, abychom případně byli schopni postarat se o všechny agendy, které musí město zajišťovat a aby si to vzali na starost lidé, kteří to s přehledem zvládnou, protože těm oblastem rozumí a většinou se jim věnují v soukromé sféře.

Ve větších tématech a v přístupu k životu kolem nás je nám nejblíže vidění světa očima strany Svobodných. Byť máme k některým věcem na republikové úrovni výhrady, stále zastáváme názor, že město může být díky návratu k vyzkoušeným a funkčním principům ostrůvkem svobody a oázou pohody. Protože Libor Vondráček nás velmi podporuje, ale nemusí být předsedou věčně, podnikli jsme letos kroky k tomu, abychom založili vlastní oficiální hnutí, které se bude zabývat jen řešením lokálních problémů J. Hradce. K tomu také směřuje celá naše čtyřletá snaha ve veřejném prostoru. Pomoci městu skrze šikovné lidi k lepší budoucnosti nejen pro naše děti, aby se měly kam vracet, ale také pro nás budoucí seniory. Recept na lepší život s minimem regulací si lze přečíst zde.

Aby se Jindřichův Hradec stal takovým GooglePlexem pro mladé a Floridou pro lidi v seniorském věku, kteří k nám díky skvělým službám přesídlí z větších měst, aby si díky vydělaným penězům užili podzim svého života.

V tomto duchu chceme i my přispět k podpoře lepších služeb občanům, ke svobodnému podnikání, k méně regulacím a nařízením, k větší osobní odpovědnosti a k lepším vztahům mezi občany. Rádi bychom se vrátili ke zdravým základům, které dobře fungovaly. Bez cizích umělých ideologií a oklešťování svobod odpovědného občana.

Nechť radní dělají svou práci, ale ať ji dělají správně, pod dostatečnou kontrolou a ve prospěch většiny občanů. Bez aktivní protiargumentace k tomu však nemají žádný důvod.

Proto chceme být hlasem a zastoupením všech občanů, kteří chtějí žít svobodně. Budeme aktivně prosazovat zejména hlas podnikatelů, živnostníků, sportovců, skautů, motoristů, mladých svobodomyslných lidí a stejně tak všech aktivních seniorů, kterým záleží na městě jako dobrém místě pro život. Vaše názory a podněty už nebudou opomíjeny, petice již nebudou smeteny ze stolu. Naopak, budeme je aktivně iniciovat, abychom získali Váš měřitelný názor na danou problematiku a podle toho připravovali řešení k většinové spokojenosti. Ne, že někdo opět vymyslí nějaké „své dobro“, a pak ho proti vůli většiny stranicky prosadí.

Kdokoli ze zastupitelů přijde s dobrou věcí a bude ji mít dobře připravenou, podloženou daty a kvantifikovanou poptávkou občanů, má u nás dveře otevřené a rádi ji pomůžeme uvést do života.

7 bodů pro lepší život v Jindřichově Hradci

Máme rádi naše město takové jaké je, nechceme ho násilně přetvářet, ale chceme zlepšit život nám všem tím, že budeme v zastupitelstvu a snad i v radě města pečlivě hlídat následujících 7 bodů:

 • 1
  Chceme, aby se ve městě dělaly správné věci správným způsobem, tedy odborně!
 • 2
  Chceme, aby občany zvolené zastupitelstvo úkolovalo starostu a radu, ne naopak! Aby přestalo platit „o nás, bez nás“ a realizovaly se jen ty změny, které si občané většinově přejí!
 • 3
  Chceme, aby město mělo zdravé finance se železnou rezervou a ostatní peníze šly ve prospěch občanů – daňových poplatníků! Aby město neutrácelo za „žrouty do naší společné peněženky“, ale investovalo do budoucnosti a prosperity města, které dobře uživí nás a v budoucnu i naše děti!
 • 4
  Chceme, aby podnikatel, živnostník i menší firma nebyli ohroženým druhem, ale jejich množství dávalo městu stabilitu a kvalitu služeb občanům díky dostatečné konkurenci! Aby peníze Hradečáků co nejvíce zůstávaly v J. Hradci a roztáčely spirálu dobrého žití!
 • 5
  Chceme, aby městská policie měla větší možnost být mezi lidmi a více nám pomáhat, než drábovat! Aby jim v tom pomáhalo minimum kamer, profesionální backoffice a spolupráce občanů!
 • 6
  Chceme dát více příležitostí pro naplnění volnočasových aktivit mladým, rodinám s dětmi a všem, kteří pro sebe a svůj rozvoj chtějí něco udělat!
 • 7
  Chceme zpět bohaté město! Ne uměle chytré za každou cenu, ale plné chytrých a šikovných lidí, které bude těžit ze svých hlavních konkurenčních výhod, bude žít v souladu s přírodními a ekonomickými zákony tak, aby se stalo pro mnohé vyhledávaným prvním či druhým domovem, kam se budou rádi opakovaně vracet!

Je koho volit! Hradečáci volí SRDCEM a ROZUMEM!

7 představ, jak bychom chtěli pomoci ke stabilní budoucnosti města

 • 1
  Budeme hospodařit zodpovědně a investovat smysluplně

Budeme se držet vyrovnaného rozpočtu. Schodek musí být kompenzován efektivními úsporami v systému, nebo zdůvodněn rozvojovou investicí. Město musí udržet „železnou bezpečnostní rezervu“ ve výši cca 250 milionů Kč. Přebytky dobrého hospodaření půjdou do rezervního fondu. Investiční projekty musí být pro město do budoucna zdrojem financí a ne mandatorní dlouhodobou dírou na peníze. Musí existovat plán opráv, zakázek a připravených investic tak, aby město zadávalo zakázky v hospodářsky nepříznivé době, čímž poskytne trochu „polštář" podnikatelům a menším firmám, aby udrželi zaměstnanost a nemuseli v recesi z nedostatku zakázek propouštět. Oplátkou za to město získá nejnižší možnou cenu zhotovení díla. Nelze  zadávat běžné opravy v období boomu a několikanásobně přeplácet zakázky, o které z kapacitních důvodů nikdo nestojí, proto je pořádně namastí. To rozumný hospodář nedělá.

 • 2
  Daňovým poplatníkům vrátíme část daně v „Městských Poukázkách“

Budeme motivovat celý aparát a zejména odborníky na získávání dotací, aby hospodařili efektivně. Aby vedoucí odborů za každou cenu nemuseli vyčerpat přidělené prostředky, pokud pro ně není aktuálně smysluplného využití a mohli je převést do rezervního fondu.  Přebytky hospodaření nad rámec „železné bezpečnostní rezervy“ bychom rádi vrátili zpět daňovým poplatníkům, tedy občanům J. Hradce zavedením poukázek či jakési formy „Jindřichohradeckých bankovek“, aby je mohli použít pro svůj užitek a ve prospěch města. Těmito poukázkami by bylo možno hradit nejrůznější služby typu sport, kultura, osobní rozvoj, příměstské tábory, kroužky DDM, plavání, spolky přátel školy atp., stravné ve školách a školkách atd. Občané by tak sami rozhodovali o tom, kam vloží a na co věnují část rozpočtu. Přispívalo by to k větší konkurenci a lepším službám.  Zároveň to ale podporuje hradeckou ekonomiku, protože v systému by se dalo platit jen hradeckým firmám a tím by peníze neutíkaly jinam.  Získaly by se multiplikační efekty a větší stabilita systému k tomu již zavedenému systému financování. Bylo by možné později vyhodnotit, který systém se ukáže jako efektivnější. Občan by tak byl jakýmsi „akcionářem“ města a záleželo by mu na hospodaření města a transparentnosti. Vedení města i zastupitelstvo by bylo motivováno řádně a rozumně hospodařit místo honění se za množstvím zakázek.  Tento mechanismus byl již úspěšně vyzkoušen v jiných městech a mohl by být v menším měřítku vyzkoušen i u nás, aby bylo možno naměřit a rozhodnout, zda ho rozšířit, nebo v něm nepokračovat.  V minulosti některé formy lokální měny pomohly k výraznému ekonomickému oživení a překonání recese, např. v Německu. A byly tak úspěšné, že je paradoxně musela centrální banka začít dusit, aby jim nepřerostla přes hlavu. My bychom ten poukaz chtěli postavit jako „daňovou vrácenku“, tedy rozdělit část prostředků města mezi ty, kteří platí nebo někdy platili daně, přispívali do systému. Ať už jako zaměstnanci, nebo podnikatelé. Kdo jen čerpá a nepřispívá, nemohl by se účastnit. Druhá podmínka nutná je občanství v J. Hradci.

 • 3
  Budeme dělat jen důležité věci a to správným způsobem

Město musí mít nejen plán investic, ale také jejich prioritizaci  na „Urgentní“ – „Příležitostné“ – „Pro dobu recese“ (taková obdoba hladové zdi, kdy má město nějaký dlouhodobější záměr, ale může počkat na ekonomicky příznivější časy a zároveň tak pomoci překlenout dobu většího tlaku na propouštění).  Projekty musí být vedeny od začátku, od své přípravy, metodicky správně, aby nebylo nic důležitého opomenuto a aby byl výsledek projektové změny pozitivně přijímán nejen těmi, kterých se bezprostředně týká, a kterým má přinést zlepšení do života, ale i širší veřejností. Pro projekty musí existovat kvantifikovaná poptávka obyvatel a musí být dělány s občany a pro občany. Ne pro krajskou koncepci. Větší osobní odpovědnost a správné projektové vedení je samozřejmostí. Stejně tak jako tým vždy ad hoc sestavený z odborníků. Vedoucí odboru i místostarosta zodpovědný za daný projekt musí zvednout zadek a prostě jít do terénu ty věci na denní bázi řídit a kontrolovat. A to s rozumem v hrsti. To často úplně stačí, aby nevznikaly chodníky s lampou uprostřed, se spádem k domu místo do silnice, abychom neřezali pár měsíců starý asfalt atp.

 • 4
  Občan se bude na úřadě cítit jako zákazník

Rádi bychom díky digitalizaci iniciovali změny, díky kterým by lidé mohli běhat po parku a ne po úřadech. A když budou muset nebo chtít zajít na úřad, aby se o ně postaral erudovaný odborník, který bude pro občana konzultantem pro věci státní správy a samosprávy. Aby tento konzultant uměl najít a doporučil nejlepší řešení pro tu či onu životní situaci, uměl za občana vyplnit potřebné náležitosti tak, aby administrativa proběhla rychle a hladce. Každá služba od úřadu by měla být hodnocena občanem a konkrétní pracovník by měl mít možnost získat bonus v podobě lepšího finančního ohodnocení za vynikající skóre, protože přináší klientům kvalitní službu. Naopak, dlouhodobě špatné hodnocení by mělo znamenat zpětnou vazbu a pomocné kroky k nápravě,  nebo případně i odchod pracovníka z veřejné služby.

 • 5
  Ve městě bude bezpečno celých 24 hodin a „potížisti“ odejdou

Chceme, aby město mělo zpracovanou analýzu rizik a rizikových míst a aby mělo plán, jak tato rizika mít efektivně pod kontrolou. Budeme prosazovat, aby se město chovalo k „potížistům“ jako rodič s pevnou rukou, který dbá zvýšeného dozoru nad nežádoucím chováním a snaží se chování takových jedinců dostat do souladu s běžnými zvyklostmi ve městě. Pokud to není možné, musí tito „potížisti“ cítit, že zde nejsou vítání. Stejně tak by si toho měl být ze strany všech odborů vědom ten, kdo zavdává k potížím příležitost. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A pokud se občané necítí bezpečně na večerních nebo v odlehlých ulicích, pak dochází k vážnému narušení svobody každého z nás. V tomto směru musí městská policie cítit jasnou podporu starosty a vedení města. Strážníci by měli být ve větším počtu v ulicích, měli by se díky svému chování a vystupování těšit podpoře občanů, kteří se na ně budou s důvěrou obracet. Strážník by měl mít svůj rajon, který bude dobře znát, ihned identifikuje negativní chování a zkoriguje ho už v počátku. Může zároveň tvořit součást informační podpory města, kdy bude vědět, co se kde děje a bude schopen občanům a turistům dobře poradit. Tím si získají větší respekt, než nasazováním botiček za systémově špatně řešené parkování z pera odborů.  Zázemí strážníkům by mělo tvořit minimum kamer narušujících soukromí. Tyto kamery by měly být instalovány na bezpečnostně strategických místech, případně ad hoc na aktuálně rizikových místech jako prodloužené oči strážníků. Kamery by neměly sloužit jako alibi ve sporu s občanem a jako nástroj vydělávání peněz na pokutách. Strážníci musí mít oporu v občanech a v profesionálním backofficu, který vše monitoruje a dává instrukce do terénu tak, aby došlo k zabránění škodám na zdraví a majetku. Odcizené kolo, rozbitá výloha, poničené vozidlo, posprejovaný dům, krvácející obličej bez viníka není chybou vlastníka, ale ostudou bezpečnostních složek. Nechceme do města přitahovat potíže, ale přínosné věci, které pomohou budoucí stabilní prosperitě. Pokud bychom se dostali do vedení města, prověříme z titulu své funkce pravdivost zvěstí o existenci varen drog na území města, vstoupíme do aktivní komunikace s oprávněnými složkami a využijeme všech možností svého vlivu, abychom tento zdroj neštěstí lidí eliminovali! Problému je potřeba si sednout za krk.

 • 6
  Parkování a pohodlný přístup do centra, kde auta nebudou rušit, stromy, zeleň a voda budou jeho přirozenou součástí

Vyřešení celodenního parkování pro ty, kteří podnikají a pracují v centru města je klíčový problém pro cca 200 podnikatelských jednotek. Ruku v ruce pak s tím jde pohodlné a cenově únosné parkování v centru města pro zákazníky, tedy občany Hradce a celé přilehlé spádové oblasti. Konkrétně tento problém bychom chtěli pomoci odborně uchopit a ukázat na něm, jak se mají věci systematicky a koncepčně řešit.  Parkování v centru je přitom klíčový parametr konkurenceschopnosti a podpory podnikání. Přináší oživení centra, vznik dalších služeb občanům a zlepšování stavu nemovitostí. Je přímým vlivem na ekonomickou kondici centra města. Zde by se opravdu mělo postupovat odborně s využitím vícero profesí od urbanistů, architektů, zahradních architektů až po odborníky na operační výzkum, aby se našlo vhodné řešení postavené zcela na základě naměřených vstupů od uživatelů náměstí a všech zúčastněných. To je důležité zejména ve světle rozšiřujících se obchodních zón na periferii, které bude vycucávat historické centrum. Stimuluje to lidi jezdit jen okolo, od marketu k marketu, kde pohodlně zaparkuji a obsloužím se. Přičemž ale většina peněz odteče mimo město, mimo ČR. V tomto musíme zapracovat, aby byl historický střed konkurenceschopný a udržel si vitalitu, aby finančně nevyschl.  

Město by se mělo odhodlat investovat pár desítek milionů do funkčního řešení na dlouhá léta, které by bylo skutečně investicí, jež pomůže plnit městskou pokladnu. Nebát se moderních parkovacích domů osázených vertikálními a horizontálními zahradami včetně navigačních technologií, moderního podzemního parkování, odstavných parkovišť a kyvadlové dopravy atd.

Auta lze schovat, aby esteticky nevadila historickému centru a ještě více nerozpalovala střed města, ale zároveň je možné, aby byla v požadované dostupné vzdálenosti, která nebrání pohodlnému obsloužení se.

Stejně tak bychom rádi vyřešili parkování na sídlištích, kde je problém obdobný. Možná formou podzemního parkování, aby bylo možné více rozprostřít zeleň, stromy a tvorbu menších relaxačních parčíků, které by byly ideálním doplňkem pro rozpálená dětská hřiště. Součástí každého parčíku by měla být část vyhrazena jen pro čtyřnohé mazlíčky, kteří pak nebudou znečišťovat část určenou pro děti.

Město musí začít zásadně pracovat na opravě silnic a chodníků. Některé úseky jsou již podobné „tankodromu“ a dennodenně ničí lidem tlumiče a podvozek vozidla. Lepšímu pohybu po městě a do okolí, a to ekologicky, by pomohlo i dokončení a propojení cyklostezek.

 • 7
  Hradec bude centrem vzdělání, kultury, umění a společenského života. Bude vyhledávaným prvním či druhým domovem

Prostřednictvím „Městských poukázek“ bychom chtěli zavést další formu financování  volnočasových aktivit  zcela podle gusta každého Hradečáka tím, že vyčleníme část rozpočtu, ten proměníme např. v 25 ks stokorunových poukázek, a ty rozdáme občanům/daňovým poplatníkům J. Hradce. Bude pak na vůli každého,  jak je využije a do jaké formy kultury či osobního rozvoje je investuje. Začneme opatrně s menší částkou. Jakmile se tento systém osvědčí i u nás, uděláme maximum pro to, aby se dobrým hospodařením a šikovným získáváním dotací do rozpočtu částka na poukázky a toto využití stále zvyšovala. Najdeme i způsob, jak by mohly místní firmy místo do státního rozpočtu nějakou formou přispívat Hradečákům do společné pokladny, odkud by se jim peníze vracely.

Budeme podporovat všechny smysluplné aktivity směřující do vzdělání, kultury, umění a spolkového života ve městě napříč generacemi.

Naše priority 2022 až 2026

 • Bezpečnost a čistota v ulicích
  Situaci lze rychle a podstatně zlepšit změnou způsobu práce a hodnocení Městské policie, změnou priorit a podporou ze strany starosty. V oblasti větší čistoty a upravenosti města potom důsledným mikromanagementem ve Službách města a celkovou lepší koncepcí práce. Možná i doplněním pracovníků některých dalších kvalifikací zejména v oblasti péče o vegetaci. Na konkrétní ad hoc nešvary je potřeba si společně sednout, najít podstatu a následně funkční řešení, které se důsledně aplikuje. Aktivně pracovat s podněty občanů zaslaných přímo nebo přes aplikace v mobilních telefonech. Bylo by fajn, kdyby strážník Městské policie, který by měl svůj rajon na starosti, zároveň působil jako takové ty oči v terénu a dával instrukce Službám města, kde je co potřeba napravit (znečištěné ulice, přeplněné koše, nezametené listí, zaplevelené zelené chodníky, rozbité lavičky atp.). Navíc jsme si na své náklady nechali vypracovat odborný postup/manuál boje proti obchodu s chudobou, kterou starosta odmítl zaplatit, byť to bylo předem v rozpočtu domluveno. Víme jak na potíže, umíme je důsledně řešit. To jsme ostatně ukázali již v případě bytového domu Vorlíček na Nežárce, když jsme odrazili příchod necelé třicítky nepřizpůsobivých rodin z ubytovny na Kladně, což by majiteli generovalo 270 tisíc Kč měsíčně, ale Hradečákům velký bolehlav.
 • Nové silnice a zeleň ve městě
  Je potřeba začít od centra a vyrazit směrem ke každé městské části a takzvaně umést občanům cestičku. Aby v opačném směru, když ráno vyrazí do města, šli příjemnou upravenou cestou nebo jeli po rovné hladké silnici. Propojovat sídla, kde se odpočívá, s centrem, kde se žije. Ideálně začít od těch čtvrtí, kde je to již v katastrofálním stavu jako je například Sládkův kopec, Bratrská ulice v parku, ulice a chodníky na sídlištích, všude, kde se jezdí spíš po záplatách než po silnici. Už letos bychom rádi dali do rozpočtu města na příští rok 2023 dostatek finančních prostředků pro každou čtvrť na studie a projektovou dokumentaci, abychom mohli s lidmi v dané čtvrti probrat všechny podněty a potřeby zlepšení a pak je řádně připravili k realizaci a rozpočet následného roku. V rámci opravy infrastruktury by bylo dobré se pokusit zároveň naplnit myšlenku chytrého města právě tím, že se kanalizace, vodovod, plyn, elektřina, rozvody internetu, optických sítí a další připravené průchodky pro budoucí využití přendají ze silnice do lépe servisovatelného chodníku, protože tam lze lépe rozebírat zámkovou dlažbu, než řezat stále do vozovky a záplatovat ji. K ekonomickému zamyšlení je i technologický tunel, který by sloužil desítky, ne-li stovky let, protože po něm nejezdí vozidla. Samozřejmě na vhodných místech doplněný o retenční jímky dešťové vody, kterou by bylo možné recyklovat pro zálivku v dané čtvrti a až teprve přepad by odtékal dál do dalších retencí a do řeky. Na zváženou je doplnění takové vodní trasy o malé indukční motory na výrobu elektřiny v kombinaci např. s fotovoltaickým osvětlením atp. Pokud se bude nějaká silnice rekonstruovat, mělo by to být načisto včetně výměny obrubníků, dlažby chodníků a doprovodné zeleně, která by měla být částečně sjednocena, aby vytvářela jakousi jednotnou vizuální linku našeho města a působila příjemně, upraveně jako v lázeňských městech či golfových resortech. S vědomím toho, že největší přínos pro stabilizaci klimatu mají velké vzrostlé stromy. Ty skýtají stín a ochlazují ulice. Co nechceme mít zelené, je rybník Vajgar, kde je potřeba si ujasnit možné využití jeho břehů pro pobyt lidí a připravit ho na odbahnění, aby následně lépe sloužil. Aby vynikla jeho atraktivita a částečně i odlehčila pohybu po městě.
 • Parkování v centru a na sídlištích
  Asi nejpalčivější téma, které se dotýká všech občanů. Přímo jako řidiče, nebo nepřímo jako rodinu – spolujezdce. Zde je potřeba navázat na pilotní projekt na sídlišti Změň Vajgar, kde již probíhá analytická část k tomu, aby mohlo být nalezeno ucelené řešení a vypořádání se s podněty obyvatel. Vhodně zvolit umístění parkovacích domů a začlenit je do prostředí, aby nerušily, ale pomáhaly. Pokud bude tento projekt úspěšný, aplikovat ho i na dalších sídlištích, aby se tam život a pohyb v silničním provozu zlepšil. Kapitolou samou o sobě je historické centrum. To musíme učinit konkurenceschopným k obchodním centrům na periferii, jinak nám život v centru vyschne. Historické centrum musí být stále vitální a plné lidí. Ne klidová zóna jako na hřbitově. Zejména dolní náměstí by mělo být takovým pohodovým obývákem, kam si lidé přijdou sednout na zahrádky, potkávat se, zažít kulturní akce a vést spolu společenský život. Centrum je vlastně takový velký nákupní Mall složený ze soukromých speciálek, jen nemá jednotnou střechu nad sebou.
 • Sport pro všechny věkové kategorie
  Velkým pilířem a také klíčovou konkurenční výhodou města je Tyršův stadion. Již existují poměrně zdařilé studie. Je potřeba je doladit, doplnit a následně připravit koncepčně do realizace. Tyršovy sady by neměly být dvě, tři krabice, kde budou zavřeni sportovci, ale měly by být živým organismem, kde bude cvrkot, kde se v celém areálu všude bude něco dít, protože všude budou nejrůznější příležitosti pro pohybové aktivity všech věkových kategorií. Zároveň také jistota pro Hradečáky, že kdykoli budou mít chvíli času a chuť, mohou zajet na Tyršák a bude tam vždy na co koukat a možnost potkat se a popovídat s přáteli. Chceme podporovat sport a pohybové aktivity všech věkových kategorií, ne jen profesionální preferovaný sport. Chceme, aby si o množství peněz do konkrétních sportů více rozhodovali sami sportovci a sportovní kluby než jen pár zastupitelů více či méně zmasírovaní zájmysty. K tomu mohou přispět Městské poukázky / Daňové vrácenky / Jindřichohradecké bankovky jako další prvek stávajícího financování. Bude pak na šikovnosti klubů a hobíků a také hlavně na kvalitě služeb sportovcům, kolik peněz si takto na poukázkách od Hradečáků získají a kolik jich přivedou buď k aktivnímu pohybu nebo alespoň permentkou na tribunu. Řešilo by to i situace, kdy si pár nadšenců bude chtít pravidelně někde v místní části zahrát například nohejbal, tak si takto mohou získat zdroje na síť, lajnovačku, míč atp. Sport by měl patřit mezi naše konkurenční výhody a takové bychom mu měli dát zázemí. Aby přitahoval k soutěžení na profi i hoby úrovni nadšence z širokého okolí. Aby nám plnili město jako např. úspěšné soutěže v tancování, volejbale, basketu, hokeji, fotbalu, házené atd. Abychom se těšili na okresní školní olympiády, podnikovky atd. Na Tyršáku a ve sportovních klubech bude pak možné hledat správné vzory pro mladou generaci. Sem je potřeba směrovat energie a podpořit každého talentovaného tělocvikáře, který je ochoten se dětem věnovat. Nepodporovat lepší a lepší služby pro drogově závislé.
 • Podpora rozvoje bydlení pro děti Hradečáků, zastavení odlivu obyvatel
  V současnosti lze říci, že se díky soukromému sektoru již rozjela příprava pozemků pro individuální výstavbu i samotná výstavba či přestavba domů s bytovými jednotkami moderního střihu. Lze tedy očekávat, že během několik málo let bude k dispozici již několik set nových kapacit. Nicméně i město má ve svém vlastnictví několik nemovitostí, kde nákupem eliminovala riziko příchodu potížistů z jiných měst v rámci obchodu s chudobou. Tyto nemovitosti je opět potřeba přebudovat pro potřeby občanů města. Zejména mladých rodin a dětí Hradečáků. Aby si mohli kupovat nebo pronajímat moderní byty nové generace nejlépe třeba ve stejné čtvrti, protože budou mít blízko k rodičům a mohou si lépe vzájemně vypomoci. Určitou kapacitu je potřeba věnovat také starším lidem, kde budou mít k bydlení navíc k dispozici doprovodné služby včetně třeba základních lékařských, aby za nimi nemuseli dojíždět přes město atp. Každopádně chceme podporovat lepší parcely a lepší bydlení pro šikovnější, chytřejší a úspěšnější klientelu, která by se k nám mohla začít přesouvat z okolních měst, protože to u nás bude pro ně dostupnější a oni nám pomohou rozvíjet město. Budou přinášet pracovní příležitosti. Když si někdo postaví dům, určitě to není problematický člověk a většinou po sobě uvolní menší bytovou kapacitu např. v paneláku, která pak může sloužit dalším. Dobře fungující model je také firemní bydlení, kdy byty staví, financuje a stará se o ně firma, která dává lidem práci a má je jako služební byty. Než se s karierovým postupem začnou posouvat dál a stavět si vlastní dům.
 • Podnikatelské příležitosti a pracovní místa.
  Potřebujeme do města získávat chytré a šikovné lidi. Navázat na stávající firmy a pomoci jim v rozvoji. Zeptat se společně jejich dodavatelů, co bychom jako město pro ně mohli udělat, aby svou ekonomickou aktivitu přesunuli k nám, dali lidem lepší a lépe placenou práci. Klasický průmyslový rozvoj jsme zaspali, okolní města nás předběhla. My však můžeme zkusit vytvořit podmínky pro technologické firmy nové generace s vysokou přidanou hodnotou a kvalifikovanou prací. Zároveň s čistým provozem. Můžeme být školícím centrem, call centrem a zákaznickou podporou různých firem. Kdyby se nám do centra podařilo do některé nemovitosti přivést IT/TelCo společnost a tím pádem stovky kvalifikovaných a dobře odměňovaných pracovníků, pak by historické centrum mohlo fungovat jako například GooglePlex, což je uměle vytvořené firemní městečko, kde se snaží Google svým pracovníkům a kolegům vytvořit ideální podmínky pro práci, sport, relax atp, formou kaváren, sportovišť, restaurací a dalších služeb. My to všechno v centru na pár metrech máme. Do parku na jogging pár metrů, na kolo jakbysmet. Všude lze dojít, obsloužit se pěšky, nemusí přejíždět po Praze atp. Z rozhovorů s návštěvníky města vyplývá, že by si rádi jejich malé rodinné firmy přesunuli k nám, protože máme čistší vzduch, krásné prostředí a klid. Že by jim stačilo být na severu dva, tři dny v týdnu a firmu řídit z J. Hradce nebo jeho okolí. Jihočeský region a Vysočina, což je okrsek senátora Chalupského, se bude jistě rozvíjet díky schopným hejtmanům Kubovi a Schrekovi. Teď jde o to, aby si i J. Hradec v rámci tohoto rozvoje ukousnul svůj díl a to správný díl, který by mu nejlépe vyhovoval. Spolupráce s Taiwanem, který produkuje 80% celosvětové produkce čipů a je na předních příčkách v cyberbezpečnosti, protože se neustále brání útokům z Číny, již v ČR přinesla desítky tisíc pracovních míst. Jen v rámci této spolupráce se připravuje další rozvoj a senátoři na tom participují. My máme VŠE, střední školy se slušnou pověstí, šikovnou ředitelku místní hospodářské komory, Jarda Chalupský je členem vědecké rady FM VŠE, má vazbu na Jižní Čechy i region Vysočiny a na ministerstva. To vše jsou předpoklady k tomu, aby se pár správných lidí sešlo a začalo společně pracovat na nějakém plánu rozvoje. Aby vznikaly jindřichohradecké start-upy. Ty podporuje i kraj a Hospodářská komora. Ostatně jak tomu bylo po revoluci, kdy samotná VŠE u nás vznikala. Na druhé straně je dobré také zapojit generaci v seniorském věku, pokud mají sílu a chuť se stále zapojovat do pracovního života, byť již lehčí prací nebo předáváním zkušeností. Mohou si vzít na starosti péči o veřejné prostranství v místě svého bydliště, což někteří již neoficiálně dělají a ten vztah k danému místu je pozitivně vidět.
 • Energeticky soběstačné město
  Každý, kdo má podnikatelský tarif na energie s vyššími cenami oproti domácnostem, vždy uvažoval, jak se z této nákladové oprátky vyvléknout. Hledal možnosti, jak si ulevit a být alespoň trochu soběstačný a nezávislý na státu. Současná situace nás bohužel přinutila všechny takto přemýšlet. Není v silách státu ani obce všechny zachraňovat. Stát i obec jsme totiž my občané. Stát je jen aparát, který nám vezme další peníze, nebo si na nás půjčí a bude se tvářit, že nám pomáhá. Velmi neefektivně, s velkými dluhy na konci. Našimi dluhy, ne dluhy úředníků a politiků. Správná cesta je ta, že každý jednotlivec začne u sebe a zamyslí se, jak se může kde uskromnit a jak moc. Nejde o to vypnout topení a být po tmě, ale rozumně teplotu snížit z trenýrkové na teplákovou úroveň například. Neplýtvat a být šetrní. Pomoci si, kde to jen lze. Určitě již dnes kolem sebe slyšíte vrčet cirkulárky, jak si předvídavější sousedé dělají zásobu dřeva na zimu, aby byli připraveni. Pořizují solární a fotovoltaické kolektory, mění okna, zateplují, přemýšlejí o svém bydlení s úpravami na „malé zimní a velké letní“. Stejně tak se musí zamyslet i město, protože je vlastníkem budov a jejich chod zabezpečuje z peněz nás všech občanů. Musí najít efektivní způsoby fungování. To na jedné straně. Na druhé straně zároveň ještě hledat možnosti, jak svým občanům pomoci. Zkusit si vytvořit svůj vlastní energetický mix, který by alespoň nějakou částí přispěl k energetické soběstačnosti města. Mluvíme o vodních elektrárnách, solárních elektrárnách v okolí, fotovoltaice na obecních budovách, zateplení, o možnostech energocentra a dalších místních zdrojů tepla, jak vše propojit do uceleného funkčního systému, který by občanům ve městě vypomáhal. Ideální je samozřejmě využití odpadního tepla z výroby nebo podobných provozů (zimní stadion atp.). Ať už se povede vymyslet cokoli a postupně to realizovat, což nebude hned, je potřeba s takovými věcmi v „chytrém městě“ počítat. Hradečáci nemusí mít strach, město má díky svému rozumnému hospodaření dostatek finančních rezerv, aby dokázalo překlenout nejhorší energetický výkyv, než se situace opět vrátí do běžnějšího stavu. O chodu městských zařízení nemluvě, ale lze jistě najít i rozumný způsob, jak vypomoci občanům (nejen finančně, ale třeba i zpřístupněním dřeva z městských lesů).
 • Zdravotní péče a odborné služby.
  Zdravotní péči nechápeme jen jako zubaře, nebo návštěvu zdravotnického zařízení. Chápeme ji v širších souvislostech. Říká se: „Jak bohatý občan, tak bohatá obec“. Zde dodáme podobný příměr: „Jak zdravý občan, tak zdravá a vitální obec“. Proto chceme podporovat všechny formy prevence a starání se o svou kondici jako jsou nejrůznější cvičení, formy pohybu, zdravý životní styl, masáže, rehabilitace, pedikůry, manikůry, kosmetické služby, širší nabídku alternativ, jak si člověk může pomoci sám, pokud ho něco začne trápit. Ale jakmile už je potřeba vyhledat odbornou lékařskou pomoc, může k dobré nabídce těchto služeb přispět i město. Zejména tím, že bude komunikovat s krajem, který zřizuje nemocnice ve městech, že tam budeme mít dobré vztahy, že se například přes senátní zdravotnický výbor a jeho lékaře dostaneme do komunity zdravotnických odborníků, kde bude moci nabídnout praktikům důvody, proč by mohli zřizovat své ordinace v J. Hradci atp. Jednat se zdravotními pojišťovnami atd. Cestiček by se našlo více. Každopádně už nyní vznikají v soukromé sféře, která si převis poptávky nad nabídkou uvědomila, kroky k vytvoření zázemí pro lékaře a zubaře. Soukromý sektor umí efektivně vytvořit zázemí, umí nebytové prostory efektivně spravovat, v čem pokulhává je možnost dostat se do odborných kruhů, kde by mohla „lovit“ odborníky. S tím může vedení města pomoci, otevřít dveře, zprostředkovat setkání, jednání , pomoci vylepšit soukromou nabídku pro příchod odborníků ještě nějakou výhodou ze strany města. Umíme si představit, že budeme mít v J. Hradci větší počet specialistů jako doplněk k dobře fungující nemocnici, aby měli lidé důvod se zejména v seniorském věku k nám přesouvat z větších měst i se svými úsporami, které jim u nás zajistí pohodový důchodový život. Ale nebavíme se jen o lékařích a zubařích. Chceme navázat komunikaci i s odbornými řemesly, které u nás začínají chybět, jak jim můžeme vyjít vstříc, aby se rozvíjela. A aby se vytvářely příležitosti pro mladou generaci, kterou by řemeslo bavilo. Protože když se řemeslo dělá dobře, výsledek té práce je vidět a je velmi potěšující. Hospodářská komora v J. Hradci pod vedením Milady Petrů už na tomto pracuje několik let. Dělají akce, kde propojují mladou generaci s firmami, propojují firmy s městem, aby proudila komunikace. Jen když se komunikuje, tak lze věci společně posouvat k lepšímu.

Jedno po druhém, logické kroky ke splnění cílů

Abychom mohli nastíněné představy naplnit, je potřeba postupovat rozumně a systematicky. Pokud bychom měli možnost ujmout se vedení města, pak by vše začínalo od kolečka po odborech úřadu, abychom se seznámili podrobně s agendou, co je zbytečné a co je zásadní, co má smysl dělat a co je jen opruz pro pracovníky úřadu.

Je potřeba si sladit nejbližší priority, způsob společné komunikace a jak budeme k věcem přistupovat. K tomu pomůže odborné specializované školení na zavádění změny a řízení kvality, které spočívá v pěti krocích, které když dodržíme, nemůžeme udělat zásadní chybu – Definování problému, co vlastně chceme řešit, Měření a zorientování se v problematice, sběr potřebných vstupních dat, Analytická část zpracování všech vstupů a podnětů, Návrh možného řešení reflektující očekávání a požadavky všech zúčastněných, který se změna týká, i ve variantách, Verifikace, zda řešení ve zkušebním provozu splňuje očekávání, případné doladění věcí a převedení do běžného procesního života včetně zajištění pravidelné údržby a péče + vyhodnocení zavedené změny a kalkulace přínosu.