HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!
HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, ABYCHOM Z KRAJE NEPŘIŠLI NA BUBEN!

„V zastupitelstvu jsme si našli kolegy ochotné naslouchat potřebám občanů, nyní potřebujeme to samé v Kraji. Abychom nebyli odstrkováni megalomanskými neprůhlednými projekty! Aby ani tam to nebylo o nás bez nás!“

Mgr. Libor Vondráček

26 let, předseda strany Svobodní, právník – ústavní právo, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci. Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon - Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat šestým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. Během základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou - bývalým státním zástupcem.

To vysvětluje mé studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na které navazuji aktuálně rigorózní prací na Karlově univerzitě. Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně a pomohlo mi k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice člena Republikového předsedy Svobodných. V tomto směru mi v lepší formulaci svých myšlenek pomohlo také moderování v Rádiu Česká Kanada, kde jsem se setkal s řadou zajímavých lidí regionu.

Ing. Jaroslav Chalupský

46 let, manažer kvality, radní města, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, předseda rozvojového výboru, nestraník, Jindřichův Hradec IV

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V. Nováka, následně pak hradeckou Fakultu managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Potom jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektové zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám dvě děti. Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mě baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali. Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Oblíbené citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!"

Milada Petrů

55 let, ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci, radní, nestraník, Jindřichův Hradec II

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Po studiích na Gymnáziu v Třeboni jsem se plně věnovala rodině, která pro mne vždy byla na prvním místě. Dnes již mám dva dospělé syny, kteří se vydali na svou cestu životem.

Sama jsem si život vyzkoušela z různých stran. Nejvíce zkušeností z oblasti obchodu, práce s lidmi a komunikace mi dala mnohaletá pozice manažerky obchodní skupiny v jedné z největších pojišťoven u nás. Jako OSVČ jsem také poznala, co to obnáší, být schopna se postarat sama o sebe a přinášet lidem takovou službu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Veškeré zkušenosti jsem později využila i ve veřejném sektoru při práci pro Jarošov nad Nežárkou v pozici místostarostky. To obnášelo co nejvíce mluvit s lidi, cítit potřeby obce a následně vše zařídit a zprůchodnit tak, aby se lidem žilo co nejlépe. Protože se to docela dařilo, přijala jsem možnost pomáhat v podstatě s tím samým, ale v komunitě podnikatelů a živnostníků jako ředitelka Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci.

Již několik let hájím zájmy hradeckých podnikatelů, pomáhám propojovat svět podnikání s tím na radnici a také s ostatními institucemi jako jsou školy, spolky, veletrhy, zahraniční výstavy a společné kulturní akce. Díky tomu jsem se také mohla setkat s mnoha zajímavými osobnostmi a získávat další cenné zkušenosti, jak správně by se měla dělat komunální politika, aby z ní lidé měli užitek. Protože město nad Vajgarem je moje srdeční záležitost a dění ve městě mi není lhostejné, rozhodla jsem se zkusit pomoci lidem kolem sebe tím, že nabídnu své zkušenosti, schopnosti a elán, abych je mohla zastupovat jako radní. Abych se mohla starat s nimi, za ně a aby starostí pro nás všechny ve městě ubývalo. Proto jsme také dali dohromady partu fajn lidí, spíš odborníků, nezatížených minulostí a pustili se do toho. A když toho někdy bude moc, pomáhají mi nabrat nové síly moje záliby, kterými jsou sport, kultura a hlavně zahrada. Zastávám názor, že starosta je od slova starat se, ne starosti přidělávat.

Ing. Libor Votava, PhD.

50 let, ekonom, vysokoškolský učitel na Fakultě managementu VŠE, Svobodní, Jindřichův Hradec IV

Narodil jsem se do zemědělské rodiny a skrze jindřichohradecké gymnázium vedla nakonec má cesta na čerstvě otevřenou Fakultu managementu patřící pod VŠE. Během svých studií jsem začal na fakultě pracovat a jako vyučující zde pracuji dodnes. Mezi mé koníčky patří sport ve všech formách, v současnosti se věnuji hlavně stolnímu tenisu, ale rád si zaběhám nebo zahraji jinou míčovou hru, třeba tenis nebo fotbal, se svými syny.

Kromě dvou dospělých synů mám i dvě dcery, které jsou ještě školou povinné, a tak jim s manželkou věnujeme větší péči než synům. Už nějakou dobu všichni bydlíme v krásné čtvrti „Na Palici“ a Jindřichův Hradec proto rozhodně nehodláme opouštět.

Bc. Felix Hanek

28 let, podnikatel, FB admin Práskni fízla, odhadce nemovitostí a ve výboru pro územní plán, Svobodní, Jindřichův Hradec I

Narodil jsem se v Jindřichově Hradci. V Hradci bydlím, podnikám a plánuji zde i nadále zůstat - s přítelkyní stavíme rodinný dům na Radouňce. Proto mi není dění ve městě lhostejné a rozhodl jsem přidat k této platformě.

Jsem absolventem Obchodní akademie TGM, obor Ekonomické lyceum. Během studia jsem krátce provozoval vlastní e-shop. Po maturitě jsem se místo dalšího studia dal do podnikání v realitní oblasti. Prošel jsem dvěma celorepublikovými realitními kancelářemi, přičemž na přelomu let 2016/2017 jsem nakonec zakládal vlastní místní a malou RK. Aktuálně se živím maloobchodem - kamenné prodejny máme v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Nemovitosti jsou však i nadále mým hobby. Jsem i příležitostný a malý realitní investor. A jelikož jsem v roce 2015 již věděl, co mě v životě baví, podal jsem přihlášku na vysokou školu. Kvůli podnikání sice později, než většina mých spolužáků, ale přece. Jednalo se o dálkové studium vysoké školy Bankovní institut v Praze, obor oceňování majetku, specializace odhadce nemovitostí. V červnu 2018 jsem bakalářské studium úspěšně zakončil, čímž jsem získal bakalářský titul. Nyní mám i živnostenské oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité a věci nemovité.

Mezi mé další záliby patří rodina a kamarádi, cestování, sport a auto/moto. Jsem člověk pravicově a prozápadně orientovaný. Nemám rád ani bruselské, ani domácí byrokratické úřadování. Nesnáším totalitní režimy a podnikatelské, trh pokřivující dotace. Jsem liberální, pokud jde o osobní svobodu a ekonomiku, naopak konzervativní v některých dalších otázkách. Zastávám štíhlý stát a nízké daně.

Mgr. Danuše Bednářová, DiS.

55 let, podnikatelka v oboru zahradní architektura, krajinná tvorba a komplexní péče o dřeviny, nestraník, Jindřichův Hradec IV

Narodila jsem se v J.Hradci a kromě studia na vysoké škole v Českých Budějovicích jsem svoje rodné město neopustila, takže se dá říct, že jsem duší patriot. Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery, které se vydaly do světa na zkušenou. Budu ráda, když jednou najdou cestu a příležitost vrátit se zpět do Hradce. Na srdci mi leží hlavně příjemné žití v našem městě. A k tomu z mého pohledu patří veřejná zeleň. Především stromy, které tady pro budoucí generace zanechali naši předkové. Vadí mi, jak se k těmto velikánům přírody chováme. Často si nevážíme jejich obrovského přínosu, kterým je zadržování vody, zabraňují erozy půdy, produkují kyslík, zvyšují vlhkost vzduchu, snižují a tlumí výkyvy teplot, zachycují prach a poskytují nám blahodárný stín. Viz park Husovy sady, nad kterým stále visí platné povolení ke kácení. Dokud nebude zrušeno, mohou být tyto stromy kdykoli pokáceny z koncepčních, nikoli ze zdravotních důvodů.

V úctě a v péči o tyto velikány má město velkou příležitost ke zlepšení. Ne dotace, ale pochopení celkové symbiosy člověka a přírody může přinést ideální klima pro život ve městě. Všímám si toho při pobytech v zahraničí, zejména ve Finsku, kde lze nalézt dobré inspirace, jak prolnout město s přírodou. Buďme moudré město a neobracejme přírodu proti sobě.

Vlastislav Košner

48 let, chovatel koní, bývalý zastupitel, dopravní komise, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v březnu 1972 jako Hradečák. Kvůli své zrakové vadě jsem svá studijní léta od základní školy až po maturitu na gymnáziu absolvoval v Praze. Na jaře roku 1992 jsem se už mohl vrátit zpět do Jižních Čech,
jelikož jsem získal odborné vzdělání v oblasti celní deklarace a tím pádem našel uplatnění jako celní deklarant, posléze jako vedoucí celní deklarant na přechodu v Nové Bystřici. Po vstupu do EU jsem se věnoval dalším profesím převážně komerčního zaměření. Nejprve jako disponent balíkové služby Transportexpress, později na Kasalově pile v obchodním oddělení. Posledních 7 let pracuji jako strážný a vedoucí skupiny ostrahy rezidenčního objektu. Současné povolání mi zároveň umožňuje více se věnovat chovu koní, což mě naplňuje více než 15 let.

Po několika letech zkušeností v komunální politice jako zastupitel a člen ODS, stále sleduji politické dění, snažím se držet širší obzor skrze zdroje jako Academia Bohemika atd. Filosoficky mě hodně inspiruje Karel IV, Čingischán, Edmund Burke. Lev XIII.. Pius X. Sám sebe bych zařadil mezi konzervativce se sympatiemi k lidovému kapitalismu dle G. K. Chestertona a H. Belloca.

Ve volných chvílích se věnuji koním, cyklistice, filosofii a řemeslům.

Po delší odmlce jsem se rozhodl opět vrátit k aktivnější politice a pomoci s technickými a ideovými postupy v místním zastupitelstvu, protože mám pocit, že se z politiky vytratil myšlenkový obsah, filosofické zaměření a vize a to není dobré.

Vít Kos

35 let, šéfkuchař v rodinné restauraci, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v Jindřichově Hradci a kromě čtyř let, kdy jsem studoval na Hotelové škole v Pelhřimově, zde žiji nepřetržitě. Již deset let s celou rodinou provozujeme restauraci a penzion. Jsme rádi za skvělou přátelskou atmosféru, která u nás díky pohodovým stálým hostům panuje. Ale k úplné spokojenosti ještě něco chybí. Je to způsob, jakým se vedení města chová k podnikatelům a živnostníkům, jako jsme my, ale také k turistům. Proto jsem uvítal možnost aktivně podpořit kandidátku Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, aby se potíže a starosti našich zákazníků a přátel dostaly až ke slyšení do zastupitelstva. Pokud se chceme považovat za turisticky přívětivé město, musíme se k lidem také přívětivě chovat. Ne byrokracie, ale dobré služby a přátelské vztahy posouvají město dál.

Krajské volby

Svobodní Jihočeský kraj

1. Mgr. Libor Vondráček, 26 let, J. Hradec, předseda Svobodných, právník - ústavní právo

2. Ing. Jaroslav Chalupský, 46 let, J. Hradec, manažer kvality, radní města, podnikatel, ekonom

3. Milada Petrů, 55 let, J. Hradec, ředitel ob.k. Jihočeské hospodářské komory, radní

4. Ing. Libor Votava, PhD., 50 let, J. Hradec, ekonom, učitel na VŠE, zastupitel, finanční výbor

5. Bc. Felix Hanek, 28 let, J. Hradec, podnikatel, FB admin Práskni fízla, výbor pro ÚP

6. Mgr. Danuše Bednářová, DiS., 55 let, J. Hradec, podnikatelka, krajinná tvorba a péče o dřeviny

7. Vlastislav Košner, 48 let, J. Hradec, chovatel koní, bývalý zastupitel, dopravní komise

8. Jan Kadlec, 21 let, Radimovice u Tábora, zastupitel, student práv, dobrovolný hasič

9. Ing. Pavel Dvořák, 56 let, Přeštěnice, technik, zastupitel, bývalý starosta

10. Ing. Ondřej Klor, 39 let, Doudleby, vedoucí skladu, zastupitel obce

11. Bc. Aleš Procházka, 30 let, Písek, pedagogický pracovník, fanoušek vojenské historie

12. Ladislav Štercl, 64 let, Týn nad Vltavou, jednatel odpadové společnost Rumpold-T

13. Filip Valtr, 43 let, Týn nad Vltavou, technik, organizátor kulturních akcí

14. Vratislav Škorpil, 54 let, Prachatice, obchodní referent, amatérský herec

15. Ing. Philip Prentis, Ph.D., 40 let, Veselí nad Lužnicí, programátor

16. Bc. Kateřina Boháčková, 27 let, Písek, zaměstnanec stavební firmy, koordinátor pobočky

17. Bc. Tomáš Lejsek, 24 let, Č. Budějovice, ekonomický analytik, novinář, student

18. Ing. Radek Svoboda, Ph.D., 53 let, Č. Budějovice, reaktorový inženýr

19. Tomáš Hospodářský, 42 let, Č. Budějovice, majitel 1. prážírny kávy v ČB, automobilista

20. Ing. Marie Procházková, 58 let, Písek, ředitelka střední školy

21. Vít Kos, 35 let, J. Hradec, šéfkuchař v rodinné restauraci

22. Mgr. Jana Šoustarová Beranová, 46 let, J. Hradec, učitelka jazyků na Obchodní akademii TGM

23. Mgr. Bc. Šárka Vondráčková, 47 let, J. Hradec, učitelka ZŠ, speciální pedagog, hráčka mariáše

24. Petr Chaloupek , 41 let, J. Hradec, bývalý inspektor cizinecké policie letiště Praha

25. Luděk Mitas, 49 let, J. Hradec, živnostník, rybář

26. JUDr. Pavel David, 74 let, J. Hradec, státní zástupce na penzi, odborník na kriminalitu

27. Václav Picka, 47 let, J. Hradec, OSVČ ve stavebnictví, předseda osadního výboru

28. Mgr. Jiří Švehla, 40 let, Čestice, advokát

29. Tomáš Hubka, 28 let, Písek, hasič-strojník, záchranář, předseda Radioklubu Písek

30. Petr Moos, 50 let, Tábor, technik

31. Mgr. Marika Čápová, 41 let, Č. Budějovice, administrativní pracovnice v logistice

32. Iveta Máša, 31 let, Č. Budějovice, majitelka a návrhářka svatebního salonu Yvettey

33. Lenka Fabešová, 48 let, Dačice, editorka dat, účetní

34. BcA. Věra Lukášová, 46 let, Písek, pedagog volného času, lektor čtenářské gramotnosti

35. Michaela Křížová, 27 let, Písek, pracovník v sociálním zařízení

36. Irena Kadlecová, 52 let, Radimovice u Tábora, dětská sestra

37. Mgr. Zuzana Prentis, DiS., 32 let, Veselí nad Lužnicí, učitelka klavíru a matematiky

38. Viktor Jura, 31 let, Č. Budějovice, asistent distribuce zboží

39. Josef Mařík, DiS., 38 let, Ledenice, provozní technik, amatérský fotbalista

40. Petr Bílek, 43 let, Krtov, elektromontér

41. Jaroslav Marvan, 24 let, Pluhův Žďár, referent v oddělení nákupu, student

42. David Štafl, 21 let, Včelná, copywritter, student

43. Josef Štěpánek, 27 let, Soběslav, pracovník bezpečnostní služby

44. Stanislav Kučera, 20 let, Hlupín, renovátor moto veteránů, student informatiky

45. Tomáš Maxa, 20 let, Bavorov, finanční poradce, zpěvák v popmusic kapele

46. Jaroslav Machovec, 22 let, Rudolfov, mentor zahraničních studentů, student, fotbalista

47. Josef Beneda, 22 let, Horní Pěna, stavbyvedoucí liniových staveb, hráč fotbalu

48. Mgr. Tomáš Sedláček, 31 let, Písek, učitel ZŠ

49. Ladislav Prachař, 45 let, Trhové Sviny, obsluha CNC, motocyklista, alpinista

50. Kristýna Maršalová, 18 let, Strakonice, studentka pedagogiky, lektorka streetdance DDM

51. Ing. Vojtěch Hála, 36 let, Č. Budějovice 7, finanční controller, senior controller

52. Ing. Jan Třeštík, 41 let, Libníč, architekt quality monitoring software, rybář

53. Ing. Petr Jaroš, 46 let, Č. Budějovice, technik, dopravní expert

54. Ing. Miroslav Král, 48 let, Adamov u Č. Budějovic, manažer

55. Ing. Maxim Kysil, 28 let, Vimperk, podnikatel

56. Bc. Pavla Procházková, DiS., 35 let, Křemže, referent veřejných zakázek ministerstva obrany

57. Mgr. Petr Mašek, 32 let, Protivín, geograf, turistický průvodce

58. Karel Hůda, 64 let, Strakonice, dělník specializující se na výrobu zemědělských strojů

59. Matyáš Adam, 19 let, Strmilov, produkční Budějovický Majáles, student

60. Ing. Jan Burda, 27 let, Nová Bystřice, akustický inženýr

Naše parametry

  • 4.338 let zkušeností
  • Průměrný věk 39 let
  • Nejmladší 18 let, nejstarší 74 let
  • 7 zastupitelů, 2 radní
  • 15 žen a 45 mužů
  • 17 podnikatelů a živnostníků
  • 18 sousedů z Jindřichohradecka a 42 Jihočechů odjinud
  • 35 nestraníků a 25 Svobodných

Mgr. Jana Beranová

46 let, učitelka Obchodní akademie TGM, nestraník, Otín

Pocházím z Nové Včelnice a narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Jsem absolventkou místního gymnázia a Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a v Plzni. Během studií jsem žila rok v USA. Po skončení VŠ jsem čtyři roky působila v Praze jako lektorka angličtiny, francouzštiny a češtiny pro cizince. Od září 2002 pracuji jako středoškolská učitelka v Jindřichově Hradci. Nejprve jsem učila na SOŠ, po mateřské, v září 2009 jsem nastoupila na Obchodní akademii T. G. Masaryka, kde pracuji dodnes a svou školu chválím, kudy chodím. Mým oborem a zároveň koníčkem číslo jedna jsou cizí jazyky a vše s nimi spojené - literatura, překlady, jazykové korektury aj. Dále se zajímám o historii, hudbu a výtvarné umění.

Jindřichův Hradec jsem si zamilovala už během studií na gymnáziu. Proto jsem se sem ráda po letech vrátila a usadila se tu. Záleží mi na tom, aby si tato jihočeská perla zachovala svou jedinečnou historickou tvář a neopakovatelný genius loci. Je samozřejmé, že musí být zároveň fungující moderní městskou aglomerací, kde se lidem dobře žije. Jak o naše město a jeho obyvatele pečovat? - To je úkol pro nové zastupitelstvo a já doufám, že hradečtí voliči přistoupí k volebním urnám s horkým srdcem a zdravým rozumem.

Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

48 let, učitelka ZŠ, speciální pedagog, hráčka mariáše, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Petr Chaloupek

41 let, invalidní důchodce, bývalý policista cizinecké policie na letišti v Praze, Svobodní, Jindřichův Hradec III

Jsem rozený Jindřichohradečák. Zde jsem vystudoval Střední odbornou školu se zaměřením ekonomika cestovního ruchu. Poté jsem dlouhá léta působil u cizinecké policie v Jihočeském kraji a na Letišti Václava Havla v Praze, kde jsem poznal lidi z celého světa, z různých kultur a etnik. Při práci jsem pomáhal i cizincům (migrantům) při azylovém řízení. Z toho plynou moje zájmy, jako evropská politika, vztahy v EU a vně, celosvětová politika, volný pohyb osob, ochrana Schengenských hranic, ochrana ČR, integrace a jiné společenské otázky. Má snaha byla vždycky vyjít vstříc, debatovat, řešit, respektovat se navzájem. A toto podle mě je o to důležitější v menším městě, kam jsem se po letech rád vrátil, a záleží mi na jeho zdravému rozvoji do budoucna...

Do strany Svobodných jsem vstoupil, protože umí dělat reálnou pravicovou politiku, jsou objektivní. Jsou pro osobní rozvoj a zodpovědnost člověka, jeho podnikání. Jsou proti zbytečným regulacím a nesmyslným dotacím. Oblíbené citáty: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

Luděk Mitas

Luděk Mitas

49 let, živnostník, rybář, nestraník, Jindřichův Hradec III

Na profilu se pracuje..

JUDr. Pavel David

74 let, důchodce, bývalý státní zástupce, nestraník, Jindřichův Hradec II

Jsem absolventem vysoké školy, Právnické fakulty UK v Praze. Po skončení vysoké školy jsem začal pracovat na prokuratuře - nejprve 10 let v Jindřichově Hradci, a poté 10 let jako okresní prokurátor v Pelhřimově. Následně, až do odchodu do důchodu (v roce 2016) jsem pracoval jako státní zástupce v Jindřichově Hradci.

Mám nejrůznější zájmy a v poslední době se intenzivně věnuji zejména mariáši jako hráč, ale i jako funkcionář. V Jindřichově Hradci mám 2 děti a 4 vnoučata, proto mi záleží na tom, aby se městu dařilo. Takže jsem se rozhodl podpořit naději na změnu svými zkušenostmi a kandiduji za Hradec srdcem a rozumem + Svobodní.

Václav Picka

47 let, podnikatel v oblasti stavebnictví, přeseda osadního výboru, nestraník, Buk

Na profilu se pracuje..

Tisková zpráva:
Dostane se srdce a rozum Hradečáků do kraje a do senátu?!

Po dvou letech intenzivní práce v opozici, kdy se našemu uskupení Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní povedlo zachránit park před vykácením, samotné město před příchodem stovek nepřizpůsobivých občanů v rámci obchodu s chudobou, stopnout případy do očí bijícího rozhazování peněz a přispět k zpřehlednění financování sportovních aktivit pro děti, jsme se před pár měsíci posunuli do vedení města, abychom mohli konečně i aktivně přiložit ruku k dílu.

Chceme pokračovat v námi nastoupené cestě a ještě intenzivněji pracovat na rozvoji obce spolu s celým širším regionem, ať již směrem dolů do jižních Čech, tak směrem nahoru do senátního obvodu Pelhřimovska.

Bez podpory těchto dvou míst je každý rozvoj velmi obtížný.

Kraj i Senát jsou totiž velmi důležité instituce, které mohou Jindřichohradecku a Pelhřimovsku výrazně pomoci zejména v oblasti středního školství, vybavenosti nemocnic, zřizování seniorských center, ale třeba i kvality dopravního propojení a financování rozvojových projektů. Poznali jsme, jak snadno lze vyhazovat miliony z kapes občanů oknem a ještě si tím vyrábět dlouhodobé mandatorní žrouty do společné peněženky, nebo že je lze naopak využít s rozumem a nastartovat ve městě lepší budoucnost pro další generace našich dětí.

Po špatné zkušenosti z námluv s Trikolorou, kdy jsme byli manažery kampaně před uzávěrkou na žádost sponzora odejiti ze společné kandidátky, jsme sestavili kandidátku vlastní, protože se nechceme nechat odstrčit od možnosti výrazně pomoci zejména Jindřichohradecku a všem menším samosprávám, jejichž potřeby budeme rádi zastupovat a hájit při rozhodování na kraji. Bez rozdílu stranických triček, protože naši kandidáti jsou v tomto svobodní a nezávislí.  Jdeme za svou vidinou návratu k normálnímu světu. Přednější je pro nás potřeba občanů, než něčí stranický zájem.

Nehrajeme o hejtmana, ale o zisk cca 10.000 hlasů (nutných 5%, což představuje cca 3 zastupitele), abychom mohli pomoci zejména Jindřichohradecku a všem menším samosprávám v kraji, jejichž potřeby budeme rádi zastupovat, aby to při hlasování nebylo stylem „o nás bez nás“.

Již na komunální úrovni jsme ukázali, že umíme být slyšet a že žádné politikaření netolerujeme! Chceme rovné příležitosti pro všechny obce, velké i malé. Je to dosažitelné, když se trochu semkneme a alespoň v okrese se vzájemně podpoříme!

Jsme nohama na zemi, nejdeme měnit kraj, nemáme žádné megalomanské plány, chceme pomoci umetat cestičku každému šikovnému starostovi, který se na nás obrátí, aby mohl co nejlépe pracovat pro svou obec a řešit potřeby občanů, které zastupuje. Aby na to nebyl sám, ale věděl, že má spojence na krajské i senátní úrovni, na které se může obrátit. Stačí nás kontaktovat a povědět nám, s čím potřebuje pomoc.

Víme, že některé věci jsou občas dost zašmodrchané a vyžadují člověka, jenž dokáže k jednomu stolu přivést všechny důležité lidi, aby trápení spolu rozmotali a vyřešili. Takovým posláním je role senátora, kterého chápeme jako určitého velvyslance území na řešení nejrůznějších problémů regionu. A my jsme do této role nominovali člověka nejpovolanějšího a nejurputnějšího při řešení problémů – Jardu Chalupského, který na to má nejlepší kvalifikaci a zkušenosti. Neklábosit a prát se za řešení trablů lidí kolem sebe je jeho přirozenost.

 

Křeslo senátora by nemělo být důchodovou trafikou, ale právě příležitostí pro energické vitální lidi pomoci ostatním občanům a samosprávám napříč regionem a ministerstvy vyřešit jejich trápení. A také se postarat o to, aby pravidla hry, tj. zákony přijímané parlamentem, byly jednoduché, srozumitelné a ve prospěch občanů měst a obcí našeho kraje.

Proto… Srdcaři všech obcí, spojme se!

www.HRADECACIaPELHRIMACIdoSENATU.cz

www.JINDRICHOHRADECKOdoKRAJE.cz

Nehrjeme o Hejtmana, ale o možnost mít na kraji zastání! Stačí 10tis lístků
v urně a pomůžeme i Vaší obci.

Článek 2: Byli jsme v České Televizi

Libor Vondráček opepřil vysílání ČT24, když citoval rozhovor politiků ČSSD a ZMĚNA2020 o krajském rozpočtu. Už jste slyšeli jak to vidí? 🤔

Padly tyto otázky:
1️⃣ Co se za poslední čtyři roky povedlo?

Po dvou letech práce v zastupitelstvu v Jindřichově Hradci, kam jsme šli po našich prvních volbách z druhého místa hned za ČSSD. Se nám zastavit bujení, alespoň částečně, obchodu s chudobou. Také zabránit plošnému kácení s parkem, a také se nám obecně podařilo více komunikovat s lidmi o důležitých věcech. A tak bychom chtěli postupovat jak v kraji, tak i v Senátu. A protože bývalé radnici to příliš nešlo, tak jsme se zasadili o to, že proběhla “sametová defenestrace” a došlo k odstřižení zákulisních hráčů a vazby na staré krajské struktury.

2️⃣ Co se podle vás naopak nepovedlo?

Nepovedlo se z kraje udělat místo, kde se měří všem všude stejným metrem a rozdělují se peníze férově. Což dosvědčuje i debata o krajském rozpočtu v roce 2020, kde doslova zaznělo: „Ty… , tam pro Hradec vůbec nic není,“ podle “hejtmanky není úplně ideální prostor pro Hradec” a “kdy bude lepší, když tu máme vás?”.

Celý záznam najdete na: www.svobodni.cz/krajskyrozpocetvpraxi.

3️⃣ Jaké jsou vaše tři priority?

Kraj sice nemůže snížit daně, aby zůstalo více peněz v domácnostech. Může ale zařídit to, aby zůstalo více peněz v obcích a ve městech. Tak, aby starostové, kteří znají trápení i radosti místních nejlépe, mohli dělat, co je skutečně potřebné a nejen to, co jim na kraji posvětili.

Prioritou číslo jedna je to, aby krajské peníze dostali opravdu všichni, nejen vyvolení. Bez doprošování, bez papírování a bez dotačních zvěrstev.

Kromě toho, že chceme férově rozdělit peníze do všech částí kraje, chceme také dohlídnout na to, aby kraj nefinancoval nesmyslné projekty, ale věnoval se tomu, co za něj nikdo jiný neudělá.

Prioritou číslo dva je správa silnic, středních škol a také nemocnic. Proto se musí zásadně zlepšit komunikace mezi krajem a místními, kterým krajské rozhodování často velmi ovlivňuje život.

Prioritou číslo tři je ochrana jihočeské krajiny před suchem. Díky uznávanému biologovi Honzovi Pokornému víme, že stromy jsou schopné ovlivnit klima výrazněji než auta. Proto se zasadíme o více pravomocí obcí na Šumavě v péči o tamní lesy. Budeme spotřebovávat méně papíru na krajském úřadě, abychom šetřili stromy i vodu. A podpoříme krajský pozemkový úřad ve zkvalitnění a zrychlení pozemkových úprav.