HRADEC SRDCEM A ROZUMEM, BEZ VÁS TO DĚLAT NEBUDEM!

Kandidátka v roce 2018

Hradec srdcem a rozumem

V říjnu se rozhodne, kolik z vašich názorů a přání budeme moci prosazovat v zastupitelstvu a jakou váhu, v podobě počtu zastupitelů, budou mít.

Milada Petrů

55 let, ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec II

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Po studiích na Gymnáziu v Třeboni jsem se plně věnovala rodině, která pro mne vždy byla na prvním místě. Dnes již mám dva dospělé syny, kteří se vydali na svou cestu životem.

Sama jsem si život vyzkoušela z různých stran. Nejvíce zkušeností z oblasti obchodu, práce s lidmi a komunikace mi dala mnohaletá pozice manažerky obchodní skupiny v jedné z největších pojišťoven u nás. Jako OSVČ jsem také poznala, co to obnáší, být schopna se postarat sama o sebe a přinášet lidem takovou službu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Veškeré zkušenosti jsem později využila i ve veřejném sektoru při práci pro Jarošov nad Nežárkou v pozici místostarostky. To obnášelo co nejvíce mluvit s lidi, cítit potřeby obce a následně vše zařídit a zprůchodnit tak, aby se lidem žilo co nejlépe. Protože se to docela dařilo, přijala jsem možnost pomáhat v podstatě s tím samým, ale v komunitě podnikatelů a živnostníků jako ředitelka Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci.

Již několik let hájím zájmy hradeckých podnikatelů, pomáhám propojovat svět podnikání s tím na radnici a také s ostatními institucemi jako jsou školy, spolky, veletrhy, zahraniční výstavy a společné kulturní akce. Díky tomu jsem se také mohla setkat s mnoha zajímavými osobnostmi a získávat další cenné zkušenosti, jak správně by se měla dělat komunální politika, aby z ní lidé měli užitek. Protože město nad Vajgarem je moje srdeční záležitost a dění ve městě mi není lhostejné, rozhodla jsem se zkusit pomoci lidem kolem sebe tím, že nabídnu své zkušenosti, schopnosti a elán, abych je mohla zastupovat jako radní. Abych se mohla starat s nimi, za ně a aby starostí pro nás všechny ve městě ubývalo. Proto jsme také dali dohromady partu fajn lidí, spíš odborníků, nezatížených minulostí a pustili se do toho. A když toho někdy bude moc, pomáhají mi nabrat nové síly moje záliby, kterými jsou sport, kultura a hlavně zahrada. Zastávám názor, že starosta je od slova starat se, ne starosti přidělávat.

Ing. Jaroslav Chalupský

46 let, manažer kvality, radní města, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality, předseda rozvojového výboru, nestraník, Jindřichův Hradec IV

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Gymnázium V. Nováka, následně pak hradeckou Fakultu managementu, kde jsem tři roky vyučoval jako odborný asistent. Potom jsem pracoval v nadnárodní korporaci v Praze a na ústředí ve Spojených státech. Nyní podnikám v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Praze s 15letou zkušeností v maloobchodu. Zároveň pomáhám jako specializovaný konzultant na strategické řízení, projektové zavádění změny a řízení kvality. Jsem ženatý, mám dvě děti. Mám rád všechny druhy sportu. V mládí jsem závodně jezdil na kole, nyní mě baví běh a procházky městem. Rád naslouchám lidem, kteří něco umí a něco v životě dokázali. Baví mne inspirovat se nejlepšími zkušenostmi ze světa a zavádět je do podnikání. chalupsky.cz, facebook: chalupsky.cz

Oblíbené citáty: "Vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělá někdo jiný!", "Žij a nech žít", "Co se nelíbí tobě, nedělej jiným!"

Mgr. Libor Vondráček

26 let, předseda strany Svobodní, právník - ústavní právo, Jindřichův Hradec II

Z hradecké ZUŠky jsem odešel už po páté třídě na Gymnázium Vítězslava Nováka. Už od mládí jsem byl veden ke sportu a tak jsem v rámci osmi let na gymnáziu organizoval školní soutěže zejména ve fotbale a volejbale a v posledních letech o nich psal i do školního časopisu.

Kromě sportu jsem měl vždy rád i počítače, což mi pomáhalo při organizaci. Díky organizaci jsem se propracoval od tvorby tabulek k tvorbě webů a grafiky. Začal jsem se zapojovat i mimo školu, při administraci mariášových turnajů.

Při přestupu na vysokou školu jsem soutěže předal nástupcům, ale v mariáši jsem povýšil na organizátora Jihočeské ligy a dělám web jak jí, tak Českému svazu s republikovou působností. Znalost v oblasti IT dnes zhodnocuji ještě při tvorbě e-shopu pro jindřichohradecký kamenný obchod Šon - Orientální potraviny. Sportovního ducha v současnosti udržuji nejen aktivním hraním fotbalu a volejbalu, ale v létě mám v plánu dělat osmým rokem vedoucího na sportovním příměstském táboře. Vše výše zmíněné však spíše vyplňuje barevnou škálu mých zájmů. Během základní a střední školy jsem totiž vždy směřoval za svým vzorem, dědou - bývalým státním zástupcem.

To vysvětluje mé studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které jsem dokončil v září 2019 a na které aktuálně navazuji rigorózním řízením na Karlově univerzitě. Právní vědomí mi ulehčuje orientaci na politické scéně a pomohlo mi k posunu z řadového člena (od roku 2012) do pozice republikového předsedy Svobodných. Toho jsem dosáhl i díky zlepšení formulace svých myšlenek, ke kterému mi pomohlo moderování v Rádiu Česká Kanada, kde jsem se setkal s řadou zajímavých lidí z našeho regionu.

Bc. Felix Hanek

30 let, podnikatel, vystudovaný odhadce nemovitostí, Svobodní, Jindřichův Hradec I

Narodil jsem se v Jindřichově Hradci. V Hradci bydlím, podnikám a plánuji zde i nadále zůstat - s přítelkyní stavíme rodinný dům na Radouňce. Proto mi není dění ve městě lhostejné a rozhodl jsem přidat k této platformě.

Jsem absolventem Obchodní akademie TGM, obor Ekonomické lyceum. Během studia jsem krátce provozoval vlastní e-shop. Po maturitě jsem se místo dalšího studia dal do podnikání v realitní oblasti. Prošel jsem dvěma celorepublikovými realitními kancelářemi, přičemž na přelomu let 2016/2017 jsem nakonec zakládal vlastní místní a malou RK. Nakonec jsem se však rozhodl rozšířit rodinné podnikání. Aktuálně se tedy živím maloobchodem - kamenné prodejny máme v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Nemovitosti jsou však i nadále mým hobby. Jsem i příležitostný a malý realitní investor. A jelikož jsem v roce 2015 již věděl, co mě v životě baví, podal jsem přihlášku na vysokou školu. Kvůli podnikání sice později, než většina mých spolužáků, ale přece. Jednalo se o dálkové studium vysoké školy Bankovní institut v Praze, obor oceňování majetku, specializace odhadce nemovitostí. V červnu 2018 jsem bakalářské studium úspěšně zakončil, čímž jsem získal bakalářský titul. Nyní mám i živnostenské oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité a věci nemovité.

Mezi mé další záliby patří rodina a kamarádi, cestování, sport a auto/moto obecně (aktivně i pasivně). Jsem člověk pravicově a prozápadně orientovaný. Nemám rád ani bruselské, ani domácí byrokratické úřadování. Nesnáším totalitní režimy a podnikatelské, trh pokřivující dotace. Jsem liberální, pokud jde o osobní svobodu a ekonomiku, naopak konzervativní v některých dalších otázkách. Zastávám štíhlý stát a nízké daně.

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

74 let, biolog, přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií, ředitel ENKI o.p.s , nestraník, Jindřichův Hradec I

V J.Hradci je respektovanou osobou. Jako ředitel ENKI, o.p.s patří ve vědeckých kruzích k předním českým klimatologům a hydrologům, kterým se daří chránit a obnovovat přírodu propojením technologie a přírodovědných postupů. To je využíváno hlavně při obnově krajiny po rozsáhlé těžbě. Z těch pro veřejnost zajímavějších projektů stojí za zmínku chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, účast na projektech na obnovu oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima. Dr. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakulty University Karlovy, kde také přednáší. Přednášel 7 let po sobě semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku...

V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami. V Hradci zásadně přispívá k záchraně historického domu, který byl jejich rodině navrácen restitucí v nevalném stavu. Velkým darem je jeho schopnost i poměrně složité biologicko-chemické procesy vysvětlit laické veřejnosti a ukázat konkrétní přínos aplikované teorie v praxi s hmatatelnými výsledky.

Ing. Libor Votava, PhD.

50 let, ekonom, vysokoškolský učitel na Fakultě managementu VŠE, Svobodní, Jindřichův Hradec IV

Narodil jsem se do zemědělské rodiny a skrze jindřichohradecké gymnázium vedla nakonec má cesta na čerstvě otevřenou Fakultu managementu patřící pod VŠE. Během svých studií jsem začal na fakultě pracovat a jako vyučující zde pracuji dodnes. Mezi mé koníčky patří sport ve všech formách, v současnosti se věnuji hlavně stolnímu tenisu, ale rád si zaběhám nebo zahraji jinou míčovou hru, třeba tenis nebo fotbal, se svými syny.

Kromě dvou dospělých synů mám i dvě dcery, které jsou ještě školou povinné, a tak jim s manželkou věnujeme větší péči než synům. Už nějakou dobu všichni bydlíme v krásné čtvrti „Na Palici“ a Jindřichův Hradec proto rozhodně nehodláme opouštět.

Ing. Pavel Kožich

45 let, podnikatel, majitel firmy v oboru účetnictví, daní a financí, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Drahomíra Žabková

73 let, zakladatelka očních optik, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Vít Kos

35 let, šéfkuchař v rodinné restauraci, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v Jindřichově Hradci a kromě čtyř let, kdy jsem studoval na Hotelové škole v Pelhřimově, zde žiji nepřetržitě. Již deset let s celou rodinou provozujeme restauraci a penzion. Jsme rádi za skvělou přátelskou atmosféru, která u nás díky pohodovým stálým hostům panuje. Ale k úplné spokojenosti ještě něco chybí. Je to způsob, jakým se vedení města chová k podnikatelům a živnostníkům, jako jsme my, ale také k turistům. Proto jsem uvítal možnost aktivně podpořit kandidátku Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, aby se potíže a starosti našich zákazníků a přátel dostaly až ke slyšení do zastupitelstva. Pokud se chceme považovat za turisticky přívětivé město, musíme se k lidem také přívětivě chovat. Ne byrokracie, ale dobré služby a přátelské vztahy posouvají město dál.

Bc. Miroslav Ledecký

42 let, řemeslný živnostník, majitel truhlářské firmy v Děbolíně, nestraník, Děbolín

Před 40 lety jsem se narodil v Jindřichově Hradci. Vyučil jsem se jako truhlář a v tomto oboru podnikám 20 let. Při práci jsem vystudoval střední školu obor Hotelnictví a turismus a posléze i vysokou školu obor Management a marketing služeb. Chci aplikovat smysluplné hospodaření a zdravý rozum, před nelogickými projekty z dotačních programů. Regionální politika je jiná než státní, proto volte v Hradci srdcem a rozumem.

Jan Hejna (alias Dr.Jéňa)

42 let, živnostenský podnikatel, zakladatel Tattoo studia BodyArtHrad, nestraník, Jindřichův Hradec II

Na profilu se pracuje..

Mgr. Danuše Bednářová, DiS.

55 let, podnikatelka v oboru zahradní architektura, krajinná tvorba a komplexní péče o dřeviny, nestraník, Jindřichův Hradec IV

Narodila jsem se v J.Hradci a kromě studia na vysoké škole v Českých Budějovicích jsem svoje rodné město neopustila, takže se dá říct, že jsem duší patriot. Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery, které se vydaly do světa na zkušenou. Budu ráda, když jednou najdou cestu a příležitost vrátit se zpět do Hradce. Na srdci mi leží hlavně příjemné žití v našem městě. A k tomu z mého pohledu patří veřejná zeleň. Především stromy, které tady pro budoucí generace zanechali naši předkové. Vadí mi, jak se k těmto velikánům přírody chováme. Často si nevážíme jejich obrovského přínosu, kterým je zadržování vody, zabraňují erozy půdy, produkují kyslík, zvyšují vlhkost vzduchu, snižují a tlumí výkyvy teplot, zachycují prach a poskytují nám blahodárný stín. Viz park Husovy sady, nad kterým stále visí platné povolení ke kácení. Dokud nebude zrušeno, mohou být tyto stromy kdykoli pokáceny z koncepčních, nikoli ze zdravotních důvodů.

V úctě a v péči o tyto velikány má město velkou příležitost ke zlepšení. Ne dotace, ale pochopení celkové symbiosy člověka a přírody může přinést ideální klima pro život ve městě. Všímám si toho při pobytech v zahraničí, zejména ve Finsku, kde lze nalézt dobré inspirace, jak prolnout město s přírodou. Buďme moudré město a neobracejme přírodu proti sobě.

Leoš Jeřela

46 let, manažer logistiky ve společnosti Pollmann, nestraník, Jindřichův Hradec I

Na profilu se pracuje..

Vlastislav Košner

48 let, chovatel koní, bývalý zastupitel, dopravní komise, nestraník, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se v březnu 1972 jako Hradečák. Kvůli své zrakové vadě jsem svá studijní léta od základní školy až po maturitu na gymnáziu absolvoval v Praze. Na jaře roku 1992 jsem se už mohl vrátit zpět do Jižních Čech,
jelikož jsem získal odborné vzdělání v oblasti celní deklarace a tím pádem našel uplatnění jako celní deklarant, posléze jako vedoucí celní deklarant na přechodu v Nové Bystřici. Po vstupu do EU jsem se věnoval dalším profesím převážně komerčního zaměření. Nejprve jako disponent balíkové služby Transportexpress, později na Kasalově pile v obchodním oddělení. Posledních 7 let pracuji jako strážný a vedoucí skupiny ostrahy rezidenčního objektu. Současné povolání mi zároveň umožňuje více se věnovat chovu koní, což mě naplňuje více než 15 let.

Po několika letech zkušeností v komunální politice jako zastupitel a člen ODS, stále sleduji politické dění, snažím se držet širší obzor skrze zdroje jako Academia Bohemika atd. Filosoficky mě hodně inspiruje Karel IV, Čingischán, Edmund Burke. Lev XIII.. Pius X. Sám sebe bych zařadil mezi konzervativce se sympatiemi k lidovému kapitalismu dle G. K. Chestertona a H. Belloca.

Ve volných chvílích se věnuji koním, cyklistice, filosofii a řemeslům.

Po delší odmlce jsem se rozhodl opět vrátit k aktivnější politice a pomoci s technickými a ideovými postupy v místním zastupitelstvu, protože mám pocit, že se z politiky vytratil myšlenkový obsah, filosofické zaměření a vize a to není dobré.

Petr Chaloupek

41 let, invalidní důchodce, bývalý policista cizinecké policie na letišti v Praze, Svobodní, Jindřichův Hradec III

Jsem rozený Jindřichohradečák. Zde jsem vystudoval Střední odbornou školu se zaměřením ekonomika cestovního ruchu. Poté jsem dlouhá léta působil u cizinecké policie v Jihočeském kraji a na Letišti Václava Havla v Praze, kde jsem poznal lidi z celého světa, z různých kultur a etnik. Při práci jsem pomáhal i cizincům (migrantům) při azylovém řízení. Z toho plynou moje zájmy, jako evropská politika, vztahy v EU a vně, celosvětová politika, volný pohyb osob, ochrana Schengenských hranic, ochrana ČR, integrace a jiné společenské otázky. Má snaha byla vždycky vyjít vstříc, debatovat, řešit, respektovat se navzájem. A toto podle mě je o to důležitější v menším městě, kam jsem se po letech rád vrátil, a záleží mi na jeho zdravému rozvoji do budoucna...

Do strany Svobodných jsem vstoupil, protože umí dělat reálnou pravicovou politiku, jsou objektivní. Jsou pro osobní rozvoj a zodpovědnost člověka, jeho podnikání. Jsou proti zbytečným regulacím a nesmyslným dotacím. Oblíbené citáty: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

Hana Grausamová

50 let, zdravotní sestra, lektorka pohybových kurzů pro rodiče i děti, nestraník, Jindřichův Hradec V

Vynechám klasické profilové nudnosti a řeknou rovnou, že miluju život, pohyb, dobrou společnost a výzvy. Největšími hodnotami jsou pro mne rodina a práce, které mi umožňují trávit čas a pomáhat druhým. Neumím sedět se založenýma rukama, proto naplňuji svůj život každou minutou nejrůznějšími aktivitami, zaměřenými převážně na kolektivní pohybové činnosti. Nejraději mám práci s dětmi a volnočasové akce spolu s celými rodinami. Jsem upovídaná, jednám přímo a bez přetvářky, ctím fair play. Mám ráda moře, hory, cestování a dobrou muziku. S oblibou se podívám i na staré filmy, nebo si přečtu dobrou knížku. Přátelé o mně říkají, že jsem nespoutaný živel, který nic nesrazí na kolena a do všeho jdu naplno a srdcem. Nelíbí se mi politikaření a také se mi špatně dívá na věci, které nejsou dobře a lidé se kvůli nim zbytečně trápí, místo aby žili svůj život naplno, svobodně s minimem omezování. Proto jsem se také rozhodla aktivně podpořit kandidátku Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, aby se hlas všech aktivních rodičů a skvělých Hradečáků, které mám kolem sebe, dostal do zastupitelstva. Třeba nás bude dost, co nezůstanou sedět doma na zadku a přijdou k volbám, abychom pro sebe mohli něco udělat, změnit zažité poměry a některé věci zlepšit.

Ing. Martin Holický

28 let, asistent manažera velkoobchodního prodeje stavebnin, nestraník, Jindřichův Hradec II

V Jindřichově Hradci jsem se narodil, vystudoval Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické, trvale usadil, ale nenašel profesní uplatnění. Proto v současné době pracuji v Českých Budějovicích jako asistent ve stavebninách. Dění v Jindřichově Hradci mi není lhostejné, a proto jsem se rozhodl podpořit inspirativní program Hradec srdcem a rozumem + Svobodní.

Michal Gurka

36 let, technolog a programátor ve strojírenství, kapitán hokejového týmu, nestraník, Jindřichův Hradec V

Již 34 let žiji ve svém rodném městě. Vystudoval jsem strojírenský obor programování a obsluha CNC strojů na střední odborné škole v Sezimově Ústí, kde jsem také složil maturitu. Po splnění povinné vojenské služby jsem začal pracovat ve svém oboru ve firmě KTW s.r.o (později HUSKY). V současnosti pracuji ve firmě MAS Kovosvit zpět v „Sezimáku“ na pozici technologa a programátora v nově vzniklé divizi kooperací.

Aktivně sportuji. K hlavním aktivitám patří kolo, tenis, fotbal, Raw Gym a workout.

Mojí srdeční záležitostí je však lední hokej, kterému se věnuji již od šesti let. Co mne v mládí trenéři naučili, to se nyní snažím předávat i já dál, když příležitostně vypomáhám jako trenér mládeže. Práce s mladými hokejovými nadějemi mne baví a po skončení aktivního hraní bych se chtěl této činnosti více věnovat. Proto jsem v roce 2017 absolvoval i trenérský kurz licence C. Jako kapitána mne těší podpora ostatních hráčů, což se jim snažím oplácet tím, že se stále vzdělávám, sleduji nové trendy a získávám zkušenosti, které bych mohl předávat zpět hradeckému hokeji. Ať už se ve sportu děje cokoli, vždy by se mělo ctít FairPlay a zájem sportovců, a především mladých sportovců, by měl být na prvním místě. Na ledě se občas poperem, ale pak si podáme ruku a jdeme pivko. To možná odlišuje sportovce od byznysmenů.

Mgr. Jana Beranová

46 let, učitelka Obchodní akademie TGM, nestraník, Otín

Pocházím z Nové Včelnice a narodila jsem se v Jindřichově Hradci. Jsem absolventkou místního gymnázia a Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a v Plzni. Během studií jsem žila rok v USA. Po skončení VŠ jsem čtyři roky působila v Praze jako lektorka angličtiny, francouzštiny a češtiny pro cizince. Od září 2002 pracuji jako středoškolská učitelka v Jindřichově Hradci. Nejprve jsem učila na SOŠ, po mateřské, v září 2009 jsem nastoupila na Obchodní akademii T. G. Masaryka, kde pracuji dodnes a svou školu chválím, kudy chodím. Mým oborem a zároveň koníčkem číslo jedna jsou cizí jazyky a vše s nimi spojené - literatura, překlady, jazykové korektury aj. Dále se zajímám o historii, hudbu a výtvarné umění.

Jindřichův Hradec jsem si zamilovala už během studií na gymnáziu. Proto jsem se sem ráda po letech vrátila a usadila se tu. Záleží mi na tom, aby si tato jihočeská perla zachovala svou jedinečnou historickou tvář a neopakovatelný genius loci. Je samozřejmé, že musí být zároveň fungující moderní městskou aglomerací, kde se lidem dobře žije. Jak o naše město a jeho obyvatele pečovat? - To je úkol pro nové zastupitelstvo a já doufám, že hradečtí voliči přistoupí k volebním urnám s horkým srdcem a zdravým rozumem.

Jiří Soukup

57 let, živnostník, majitel obchodu s jízdními koly, zbraněmi a střelivem, nestraník, Jindřichův Hradec I

Jsem Hradečák každým coulem. Po vystudování jindřichohradeckého gymnázia jsem chvíli studoval na ČVUT. Školu jsem však nedokončil a čekala mě dvouletá základní vojenská služba. V té době jsem se už zajímal o letectví a mým koníčkem byla letecká historie. Proto jsem nastoupil do leteckého podniku Aero Vodochody. Zde jsem pracoval jako programátor. Výpočetní technika, správa sítí a programování pak ovlivnila můj pracovní život a věnoval jsem se jí více jak 25 let. V roce 1996 jsem se do Jindřichova Hradce vrátil. Zde žiji s manželkou a třemi syny v historickém domě na náměstí Míru. V domě který můj praděda koupil a provozoval obchod. Nyní po takřka 60 letech, kdy jsem obchod opět převzal, pokračuji v rodinné tradici.

Proto mě pálí jakým způsobem se současné vedení k městu necitlivě chová. A byl bych moc rád, kdyby se povedlo vrátit na radnici opět zdravý rozum. A také srdce protože i to je potřeba. Srdcem totiž dáváme najevo, že naše město máme opravdu rádi.

Můj velký koníček - letadla a letecká historie mě stále provází. Nyní však již se synem. Vytváříme převážně letecké obrazy s historickými událostmi a vydali jsme dvě ilustrované knihy s tématem letectví.

Veronika Dupalová

36 let, vedoucí značkové prodejny na mateřské dovolené, nestraník, Jindřichův Hradec III

Už 34krát jsem v J. Hradci slyšela z jara zpívat kosa, jak se říká. Byť jsem 4 roky dojížděla do Třeboně na Obchodní Akademii, kde jsem složila maturitu, Hradec jsem nikdy na delší dobu neopustila.

Do práce jsem nastoupila jako poradce prodeje ve značkové prodejně YDD!. Zde jsem se postupně přes jednotlivé činnosti propracovala až na pozici Senior konzultant a vedoucí prodejny, kde jsem odpovídala za všechny provozní a účetní operace. Také jsem zprostředkovávala podněty od zákazníků ke zlepšování procesů a služeb a zajišťovala podporu pro ostatní prodejny.

Jsem vdaná a mám dvě děti. V současné době jsem na mateřské dovolené, což je trochu zavádějící pojem, protože se člověk celý den nezastaví. To mi ale vyhovuje, jelikož jsem aktivní člověk, jenž využívá každou minutu svého dne k aktivitám s dětmi, k procházce či posezení s přáteli. Zejména v komunitě maminek diskutujeme o dění kolem sebe a jsem ráda, že existuje možnost, jak dát podnětům maminek většího slyšení. To je také důvod, proč jsem se rozhodla aktivně převzít odpovědnost a podpořit potřeby hradeckých rodičů svojí kandidaturou. Jindřichův Hradec vnímám jako vitální chytré rodinné město, proto mě trápí zavádění mrtvých zón a kácení stromů, které se kácet nemusí, aniž by někdo domyslel důsledky a zvážil všechna pro a proti.

Miloš Müller

57 let, překladatel, Strana soukromníků České republiky, Jindřichův Hradec III

Narodil jsem se 19. 8. 1963 v Praze, ale prakticky celý život žiju v Jindřichově Hradci. Studoval jsem jindřichohradecké gymnázium a dvacet let se živím jako překladatel. Mezi mé záliby patří literatura a pěší výlety do okolní přírody.

JUDr. Pavel David

74 let, důchodce, bývalý státní zástupce, nestraník, Jindřichův Hradec II

Jsem absolventem vysoké školy, Právnické fakulty UK v Praze. Po skončení vysoké školy jsem začal pracovat na prokuratuře - nejprve 10 let v Jindřichově Hradci, a poté 10 let jako okresní prokurátor v Pelhřimově. Následně, až do odchodu do důchodu (v roce 2016) jsem pracoval jako státní zástupce v Jindřichově Hradci.

Mám nejrůznější zájmy a v poslední době se intenzivně věnuji zejména mariáši jako hráč, ale i jako funkcionář. V Jindřichově Hradci mám 2 děti a 4 vnoučata, proto mi záleží na tom, aby se městu dařilo. Takže jsem se rozhodl podpořit naději na změnu svými zkušenostmi a kandiduji za Hradec srdcem a rozumem + Svobodní.

Filip Votava

21 let, divizní fotbalista, student, nestraník, Jindřichův Hradec IV

„Přál bych si zdravé město, se zdravými lidmi a širokým spektrem možností na sport a pobyt v přírodě“

Felix Hanek

87 let, důchodce, první soukromý podnikatel v J.Hradci, nestraník, Jindřichův Hradec I

Na profilu se pracuje..

Adam Borovka

24 let, student geografie, fotograf, nestraník, Jindřichův Hradec II

„Chci atraktivní a moderní město. Město pro aktivní lidi.“

Václav Picka

47 let, podnikatel v oblasti stavebnictví, nestraník, Buk

Na profilu se pracuje..

Naše parametry

  • 1.226 let zkušeností
  • Průměrný věk 45 let
  • Nejmladší 19 let, nejstarší 85 let
  • 6 žen a 21 mužů
  • 1 docent, 2 magistry, 3 doktoři, 4 inženýři
  • 11 podnikatelů a živnostníků
  • 20 nestraníků a 7 svobodných

Tisková zpráva: Dostane se do zastupitelstva rozum a srdce Hradečáků?

Na počátku byli 3 snílci. Později již 7 statečných a nyní se parta 27 odvážných vydává do boje o zastoupení na radnici. O tom, že...

Celý článek

„Sestavili jsme pro vás tým, který je schopen svými zkušenostmi a odborností se ujmout na 4 roky vedení radnice a naplnit pro vás program.“

„Je mezi námi mnoho návzájem se doplňujících individualit, do boje však nechceme jít osamoceni, ale společně. Proto od vás potřebujeme velký křížek pro celou kandidátku.“